2.2.3.7. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői a jövedelemszerző tevékenységük, a referenciaszemély korcsoportja, iskolai végzettsége és a háztartástagok korösszetétele szerint (2011–)(1/2)

< >
Megnevezés Összesen Referenciaszemély korcsoportja Referenciaszemély iskolai végzettsége
25 évesnél fiatalabb 25–54 55–64 65 éves és idősebb alapfokú vagy niincs iskolai végzettsége középfokú érettségi nélkül középfokú érettségivel felsőfokú
éves
2011
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 004 823 101 152 1 998 954 892 849 1 011 868 938 945 1 665 915 1 075 227 324 736
Adatszolgáltató háztartások száma 9 936 216 5 231 2 229 2 260 2 341 4 144 2 647 804
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,5 3,1 2,1 1,5 2,2 2,6 2,4 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 288 448 90 272 2 540 610 593 441 64 125 365 137 1 598 255 1 019 994 305 062
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 406 715 4 130 280 200 106 093 16 292 24 855 199 634 129 729 52 497
Aktív keresők összesen 3 695 163 94 402 2 820 810 699 534 80 417 389 992 1 797 889 1 149 723 357 559
Ebből:
férfiak 1 978 696 49 469 1 540 132 342 582 46 513 221 074 1 015 683 548 980 192 959
nők 1 716 467 44 933 1 280 678 356 952 33 904 168 918 782 206 600 743 164 600
Nyugdíjasok összesen 2 243 611 9 588 299 092 607 406 1 327 525 726 001 852 899 502 052 162 659
Ebből:
férfiak 856 003 3 765 118 838 263 222 470 178 215 905 373 758 190 782 75 558
nők 1 387 608 5 823 180 254 344 184 857 347 510 096 479 141 311 270 87 101
Munkanélküliek összesen 650 176 35 088 437 349 130 156 47 583 240 647 283 311 111 025 15 193
Ebből:
férfiak 366300 21009 241465 71437 32389 150827 155063 54996 5414
nők 283 876 14 079 195 884 58 719 15 194 89 820 128 248 56 029 9 779
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 406 540 13 965 186 186 169 448 36 941 126 518 192 989 72 944 14 089
Tanuló felnőttek 37 161 23 936 12 116 1 109 1 489 7 534 16 447 11 691
Egyéb Inaktív felnőttek 561 269 18 328 454 785 60 287 27 869 163 888 230 139 122 073 45 169
Nem tanuló gyermekek 686 527 19 575 632 469 24 534 9 949 171 128 289 137 163 423 62 839
Tanulók összesen 1 524 629 65 361 1 293 262 130 821 35 185 287 009 678 803 422 568 136 249
Összesen 9 805 076 256 307 6 147 889 1 834 302 1 566 578 2 106 672 4 332 701 2 560 255 805 448
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 33,5 35,2 41,3 32,4 4,1 17,3 36,9 39,8 37,9
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,1 1,6 4,6 5,8 1,0 1,2 4,6 5,1 6,5
Aktív keresők összesen 37,7 36,8 45,9 38,1 5,1 18,5 41,5 44,9 44,4
Ebből:
férfiak 20,2 19,3 25,1 18,7 3,0 10,5 23,4 21,4 24,0
nők 17,5 17,5 20,8 19,5 2,2 8,0 18,1 23,5 20,4
Nyugdíjasok összesen 22,9 3,7 4,9 33,1 84,7 34,5 19,7 19,6 20,2
Ebből:
férfiak 8,7 1,5 1,9 14,3 30,0 10,2 8,6 7,5 9,4
nők 14,2 2,3 2,9 18,8 54,7 24,2 11,1 12,2 10,8
Munkanélküliek összesen 6,6 13,7 7,1 7,1 3,0 11,4 6,5 4,3 1,9
Ebből:
férfiak 3,7 8,2 3,9 3,9 2,1 7,2 3,6 2,1 0,7
nők 2,9 5,5 3,2 3,2 1,0 4,3 3,0 2,2 1,2
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 4,1 5,4 3,0 9,2 2,4 6,0 4,5 2,8 1,7
Tanuló felnőttek 0,4 0,4 0,7 0,1 0,1 0,2 0,6 1,5
Egyéb Inaktív felnőttek 5,7 7,2 7,4 3,3 1,8 7,8 5,3 4,8 5,6
Nem tanuló gyermekek 7,0 7,6 10,3 1,3 0,6 8,1 6,7 6,4 7,8
Tanulók összesen 15,5 25,5 21,0 7,1 2,2 13,6 15,7 16,5 16,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 053 074 103 144 1 997 546 922 473 1 029 911 921 128 1 672 103 1 132 043 327 800
Adatszolgáltató háztartások száma 10 041 239 5 020 2 302 2 480 2 314 4 168 2 748 811
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,8 3,0 2,0 1,5 2,2 2,6 2,3 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 264 315 110 797 2 519 062 578 806 55 650 332 672 1 582 127 1 044 296 305 220
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 450 535 10 142 297 169 126 909 16 315 23 740 203 823 156 950 66 022
Aktív keresők összesen 3 714 850 120 939 2 816 231 705 715 71 965 356 412 1 785 950 1 201 246 371 242
Ebből:
férfiak 1 997 655 72 717 1 539 339 347 376 38 223 201 622 1 011 938 586 825 197 270
nők 1 717 195 48 222 1 276 892 358 339 33 742 154 790 774 012 614 421 173 972
Nyugdíjasok összesen 2 095 449 10 819 273 012 529 708 1 281 910 660 518 783 710 502 300 148 921
Ebből:
férfiak 790 579 3 525 103 935 224 540 458 579 190 504 333 549 190 856 75 670
nők 1 304 870 7 294 169 077 305 168 823 331 470 014 450 161 311 444 73 251
Munkanélküliek összesen 675 934 34 400 430 456 160 264 50 814 252 205 302 578 100 410 20 741
Ebből:
férfiak 372 181 16 472 235 917 87 421 32 371 150 262 159 047 52 357 10 515
nők 303 753 17 928 194 539 72 843 18 443 101 943 143 531 48 053 10 226
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 521 172 13 401 200 312 226 028 81 431 165 840 236 931 99 766 18 635
Tanuló felnőttek 43 598 731 21 236 19 543 2 088 1 532 10 678 22 475 8 913
Egyéb Inaktív felnőttek 465 653 20 446 370 329 48 063 26 815 132 251 196 977 98 693 37 732
Nem tanuló gyermekek 677 298 24 045 621 757 24 837 6 659 140 099 293 716 173 764 69 719
Tanulók összesen 1 584 590 66 615 1 345 997 136 414 35 564 278 114 703 792 448 036 154 648
Összesen 9 778 544 291 396 6 079 330 1 850 572 1 557 246 1 986 971 4 314 332 2 646 690 830 551
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 33,4 38,0 41,4 31,3 3,6 16,7 36,7 39,5 36,7
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,6 3,5 4,9 6,9 1,0 1,2 4,7 5,9 7,9
Aktív keresők összesen 38,0 41,5 46,3 38,1 4,6 17,9 41,4 45,4 44,7
Ebből:
férfiak 20,4 25,0 25,3 18,8 2,5 10,1 23,5 22,2 23,8
nők 17,6 16,5 21,0 19,4 2,2 7,8 17,9 23,2 20,9
Nyugdíjasok összesen 21,4 3,7 4,5 28,6 82,3 33,2 18,2 19,0 17,9
Ebből:
férfiak 8,1 1,2 1,7 12,1 29,4 9,6 7,7 7,2 9,1
nők 13,3 2,5 2,8 16,5 52,9 23,7 10,4 11,8 8,8
Munkanélküliek összesen 6,9 11,8 7,1 8,7 3,3 12,7 7,0 3,8 2,5
Ebből:
férfiak 3,8 5,7 3,9 4,7 2,1 7,6 3,7 2,0 1,3
nők 3,1 6,2 3,2 3,9 1,2 5,1 3,3 1,8 1,2
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 5,3 4,6 3,3 12,2 5,2 8,3 5,5 3,8 2,2
Tanuló felnőttek 0,4 0,3 0,3 1,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,1
Egyéb Inaktív felnőttek 4,8 7,0 6,1 2,6 1,7 6,7 4,6 3,7 4,5
Nem tanuló gyermekek 6,9 8,3 10,2 1,3 0,4 7,1 6,8 6,6 8,4
Tanulók összesen 16,2 22,9 22,1 7,4 2,3 14,0 16,3 16,9 18,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 081 276 104 983 1 963 729 944 104 1 068 460 917 284 1 799 670 1 007 215 357 107
Adatszolgáltató háztartások száma 9 054 217 4 406 2 103 2 328 2 114 4 105 2 123 712
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,9 3,0 2,0 1,5 2,2 2,5 2,4 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 331 684 115 596 2 530 184 616 283 69 621 352 187 1 661 351 999 791 318 355
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 442 328 15 428 278 323 120 241 28 336 20 064 194 602 156 199 71 463
Aktív keresők összesen 3 774 012 131 024 2 808 507 736 524 97 957 372 251 1 855 953 1 155 990 389 818
Ebből:
férfiak 2 031 421 69 604 1 545 064 361 514 55 239 207 065 1 047 654 563 459 213 243
nők 1 742 591 61 420 1 263 443 375 010 42 718 165 186 808 299 592 531 176 575
Nyugdíjasok összesen 2 248 939 9 462 283 521 603 863 1 352 093 699 108 946 864 431 666 171 301
Ebből:
férfiak 856 250 2 567 103 522 264 139 486 022 209 525 396 146 171 215 79 364
nők 1 392 689 6 895 179 999 339 724 866 071 489 583 550 718 260 451 91 937
Munkanélküliek összesen 700 774 47 988 426 711 174 292 51 783 266 018 327 649 86 708 20 399
Ebből:
férfiak 377 029 24 662 221 145 96 057 35 165 167 543 162 246 38 239 9 001
nők 323 745 23 326 205 566 78 235 16 618 98 475 165 403 48 469 11 398
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 330 839 7 240 130 554 152 129 40 916 110 805 157 306 49 348 13 380
Tanuló felnőttek 51 284 2 397 32 005 15 227 1 655 3 553 11 253 28 962 7 516
Egyéb Inaktív felnőttek 452 633 17 544 353 152 53 785 28 152 144 337 193 513 74 128 40 655
Nem tanuló gyermekek 664 323 24 321 594 295 34 284 11 423 144 969 284 109 154 804 80 441
Tanulók összesen 1 527 882 62 002 1 289 656 144 235 31 989 275 591 704 416 401 284 146 591
Összesen 9 750 686 301 978 5 918 401 1 914 339 1 615 968 2 016 632 4 481 063 2 382 890 870 101
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 34,2 38,3 42,8 32,2 4,3 17,5 37,1 42,0 36,6
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,5 5,1 4,7 6,3 1,8 1,0 4,3 6,6 8,2
Aktív keresők összesen 38,7 43,4 47,5 38,5 6,1 18,5 41,4 48,5 44,8
Ebből:
férfiak 20,8 23,0 26,1 18,9 3,4 10,3 23,4 23,6 24,5
nők 17,9 20,3 21,3 19,6 2,6 8,2 18,0 24,9 20,3
Nyugdíjasok összesen 23,1 3,1 4,8 31,5 83,7 34,7 21,1 18,1 19,7
Ebből:
férfiak 8,8 0,9 1,7 13,8 30,1 10,4 8,8 7,2 9,1
nők 14,3 2,3 3,0 17,7 53,6 24,3 12,3 10,9 10,6
Munkanélküliek összesen 7,2 15,9 7,2 9,1 3,2 13,2 7,3 3,6 2,3
Ebből:
férfiak 3,9 8,2 3,7 5,0 2,2 8,3 3,6 1,6 1,0
nők 3,3 7,7 3,5 4,1 1,0 4,9 3,7 2,0 1,3
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,4 2,4 2,2 7,9 2,5 5,5 3,5 2,1 1,5
Tanuló felnőttek 0,5 0,8 0,5 0,8 0,1 0,2 0,3 1,2 0,9
Egyéb Inaktív felnőttek 4,6 5,8 6,0 2,8 1,7 7,2 4,3 3,1 4,7
Nem tanuló gyermekek 6,8 8,1 10,0 1,8 0,7 7,2 6,3 6,5 9,2
Tanulók összesen 15,7 20,5 21,8 7,5 2,0 13,7 15,7 16,8 16,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 102 354 97 652 2 010 472 933 834 1 060 396 840 269 1 201 484 1 157 172 903 429
Adatszolgáltató háztartások száma 8 106 178 3 919 1 874 2 135 1 773 2 418 2 242 1 673
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 2,9 3,0 2,0 1,5 2,2 2,5 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 414 946 109 397 2 612 554 638 830 54 165 345 020 1 094 350 1 043 114 932 462
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 433 559 9 557 302 734 95 676 25 592 28 357 116 696 154 353 134 153
Aktív keresők összesen 3 848 505 118 954 2 915 288 734 506 79 757 373 377 1 211 046 1 197 467 1 066 615
Ebből:
férfiak 2 056 182 65 668 1 562 255 382 016 46 243 214 746 695 853 618 263 527 320
nők 1 792 323 53 286 1 353 033 352 490 33 514 158 631 515 193 579 204 539 295
Nyugdíjasok összesen 2 231 534 9 245 251 521 591 805 1 378 963 634 253 635 478 563 888 397 915
Ebből:
férfiak 815 266 2 335 81 575 240 238 491 118 187 148 270 443 189 404 168 271
nők 1 416 268 6 910 169 946 351 567 887 845 447 105 365 035 374 484 229 644
Munkanélküliek összesen 664 859 26 313 429 218 161 303 48 025 233 380 255 341 128 392 47 746
Ebből:
férfiak 391 495 16 805 245 100 92 922 36 668 150 018 146 574 69 031 25 872
nők 273 364 9 508 184 118 68 381 11 357 83 362 108 767 59 361 21 874
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 343 127 9 206 140 154 157 112 36 655 109 595 132 514 69 498 31 520
Tanuló felnőttek 52 680 1 666 36 522 13 312 1 180 1 997 6 984 21 320 22 379
Egyéb Inaktív felnőttek 415 315 21 266 323 395 50 035 20 619 122 856 130 799 84 842 76 818
Nem tanuló gyermekek 657 594 22 349 584 610 38 102 12 533 151 038 193 808 161 072 151 676
Tanulók összesen 1 508 281 75 999 1 275 999 121 426 34 857 263 030 463 403 412 410 369 438
Összesen 9 721 895 284 998 5 956 707 1 867 601 1 612 589 1 889 526 3 029 373 2 638 889 2 164 107
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 35,1 38,4 43,9 34,2 3,4 18,3 36,1 39,5 43,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,5 3,4 5,1 5,1 1,6 1,5 3,9 5,8 6,2
Aktív keresők összesen 39,6 41,7 48,9 39,3 4,9 19,8 40,0 45,4 49,3
Ebből:
férfiak 21,2 23,0 26,2 20,5 2,9 11,4 23,0 23,4 24,4
nők 18,4 18,7 22,7 18,9 2,1 8,4 17,0 21,9 24,9
Nyugdíjasok összesen 23,0 3,2 4,2 31,7 85,5 33,6 21,0 21,4 18,4
Ebből:
férfiak 8,4 0,8 1,4 12,9 30,5 9,9 8,9 7,2 7,8
nők 14,6 2,4 2,9 18,8 55,1 23,7 12,0 14,2 10,6
Munkanélküliek összesen 6,8 9,2 7,2 8,6 3,0 12,4 8,4 4,9 2,2
Ebből:
férfiak 4,0 5,9 4,1 5,0 2,3 7,9 4,8 2,6 1,2
nők 2,8 3,3 3,1 3,7 0,7 4,4 3,6 2,2 1,0
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,5 3,2 2,4 8,4 2,3 5,8 4,4 2,6 1,5
Tanuló felnőttek 0,5 0,6 0,6 0,7 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 7,5 5,4 2,7 1,3 6,5 4,3 3,2 3,5
Nem tanuló gyermekek 6,8 7,8 9,8 2,0 0,8 8,0 6,4 6,1 7,0
Tanulók összesen 15,5 26,7 21,4 6,5 2,2 13,9 15,3 15,6 17,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 114 669 101 879 2 019 430 946 291 1 047 069 799 756 1 176 082 1 139 651 999 180
Adatszolgáltató háztartások száma 6 872 140 3 050 1 614 2 068 1 517 2 132 1 920 1 303
Háztartások átlagos taglétszáma 2,4 3,0 2,9 2,0 1,5 2,2 2,5 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 624 151 136 495 2 678 037 750 444 59 175 395 805 1 084 030 1 091 689 1 052 627
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 442 875 14 659 275 689 122 446 30 081 21 225 113 159 145 274 163 217
Aktív keresők összesen 4 067 026 151 154 2 953 726 872 890 89 256 417 030 1 197 189 1 236 963 1 215 844
Ebből:
férfiak 2 187 697 83 837 1 600 157 452 193 51 510 231 097 695 559 655 058 605 983
nők 1 879 329 67 317 1 353 569 420 697 37 746 185 933 501 630 581 905 609 861
Nyugdíjasok összesen 2 196 083 10 177 289 437 545 051 1 351 418 577 272 652 879 553 238 412 694
Ebből:
férfiak 798 136 5 086 97 636 208 557 486 857 163 839 270 041 186 135 178 121
nők 1 397 947 5 091 191 801 336 494 864 561 413 433 382 838 367 103 234 573
Munkanélküliek összesen 539 570 24 610 349 794 118 871 46 295 195 258 180 573 101 992 61 747
Ebből:
férfiak 306 921 13 330 188 826 72 024 32 741 119 637 96 684 57 009 33 591
nők 232 649 11 280 160 968 46 847 13 554 75 621 83 889 44 983 28 156
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 310 336 9 013 123 350 143 183 34 790 88 763 127 525 68 675 25 373
Tanuló felnőttek 35 039 1 342 24 821 8 387 489 1 460 5 465 13 864 14 250
Egyéb Inaktív felnőttek 414 640 17 013 328 794 48 302 20 531 119 877 108 990 92 611 93 162
Nem tanuló gyermekek 655 120 20 549 580 967 38 012 15 592 136 455 167 647 165 785 185 233
Tanulók összesen 1 462 202 69 106 1 252 687 110 195 30 214 234 358 474 438 372 248 381 158
Összesen 9 680 016 302 964 5 903 576 1 884 891 1 588 585 1 770 473 2 914 706 2 605 376 2 389 461
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 37,4 45,1 45,4 39,8 3,7 22,4 37,2 41,9 44,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,6 4,8 4,7 6,5 1,9 1,2 3,9 5,6 6,8
Aktív keresők összesen 42,0 49,9 50,0 46,3 5,6 23,6 41,1 47,5 50,9
Ebből:
férfiak 22,6 27,7 27,1 24,0 3,2 13,1 23,9 25,1 25,4
nők 19,4 22,2 22,9 22,3 2,4 10,5 17,2 22,3 25,5
Nyugdíjasok összesen 22,7 3,4 4,9 28,9 85,1 32,6 22,4 21,2 17,3
Ebből:
férfiak 8,2 1,7 1,7 11,1 30,6 9,3 9,3 7,1 7,5
nők 14,4 1,7 3,2 17,9 54,4 23,4 13,1 14,1 9,8
Munkanélküliek összesen 5,6 8,1 5,9 6,3 2,9 11,0 6,2 3,9 2,6
Ebből:
férfiak 3,2 4,4 3,2 3,8 2,1 6,8 3,3 2,2 1,4
nők 2,4 3,7 2,7 2,5 0,9 4,3 2,9 1,7 1,2
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,2 3,0 2,1 7,6 2,2 5,0 4,4 2,6 1,1
Tanuló felnőttek 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,5 0,6
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 5,6 5,6 2,6 1,3 6,8 3,7 3,6 3,9
Nem tanuló gyermekek 6,8 6,8 9,8 2,0 1,0 7,7 5,8 6,4 7,8
Tanulók összesen 15,1 22,8 21,2 5,8 1,9 13,2 16,3 14,3 16,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 139 760 95 137 2 079 033 872 251 1 093 339 803 833 1 472 044 895 306 968 577
Adatszolgáltató háztartások száma 7 185 123 2 995 1 617 2 450 1 686 2 699 1 501 1 299
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,7 2,9 1,9 1,5 2,2 2,4 2,2 2,5
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 735 892 111 012 2 858 290 688 971 77 619 463 211 1 401 438 818 641 1 052 602
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 453 835 6 399 299 263 122 295 25 878 17 234 138 704 126 222 171 675
Aktív keresők összesen 4 189 727 117 411 3 157 553 811 266 103 497 480 445 1 540 142 944 863 1 224 277
Ebből:
férfiak 2 267 829 63 185 1 718 485 427 459 58 700 266 377 869 349 492 250 639 853
nők 1 921 898 54 226 1 439 068 383 807 44 797 214 068 670 793 452 613 584 424
Nyugdíjasok összesen 2 144 612 9 080 277 379 443 942 1 414 211 549 052 768 132 437 204 390 224
Ebből:
férfiak 778 624 1 897 93 316 161 416 521 995 160 838 310 670 143 168 163 948
nők 1 365 988 7 183 184 063 282 526 892 216 388 214 457 462 294 036 226 276
Munkanélküliek összesen 455 438 18 757 290 112 120 916 25 653 179 964 172 046 62 669 40 759
Ebből:
férfiak 262 113 10 879 157 929 74 174 19 131 113 455 94 986 30 790 22 882
nők 193 325 7 878 132 183 46 742 6 522 66 509 77 060 31 879 17 877
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 311 173 7 836 140 084 138 009 25 244 86 835 142 952 51 367 30 019
Tanuló felnőttek 44 124 32 639 9 554 1 931 13 331 16 283 14 510
Egyéb Inaktív felnőttek 406 817 11 562 329 064 45 729 20 462 118 857 129 788 71 119 87 053
Nem tanuló gyermekek 672 364 17 266 618 236 27 200 9 662 153 789 183 553 123 856 211 166
Tanulók összesen 1 443 572 70 682 1 247 782 95 651 29 457 239 480 543 419 274 191 386 482
Összesen 9 667 827 252 594 6 092 849 1 692 267 1 630 117 1 808 422 3 493 363 1 981 552 2 384 490
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 38,6 43,9 46,9 40,7 4,8 25,6 40,1 41,3 44,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,7 2,5 4,9 7,2 1,6 1,0 4,0 6,4 7,2
Aktív keresők összesen 43,3 46,5 51,8 47,9 6,3 26,6 44,1 47,7 51,3
Ebből:
férfiak 23,5 25,0 28,2 25,3 3,6 14,7 24,9 24,8 26,8
nők 19,9 21,5 23,6 22,7 2,7 11,8 19,2 22,8 24,5
Nyugdíjasok összesen 22,2 3,6 4,6 26,2 86,8 30,4 22,0 22,1 16,4
Ebből:
férfiak 8,1 0,8 1,5 9,5 32,0 8,9 8,9 7,2 6,9
nők 14,1 2,8 3,0 16,7 54,7 21,5 13,1 14,8 9,5
Munkanélküliek összesen 4,7 7,4 4,8 7,1 1,6 10,0 4,9 3,2 1,7
Ebből:
férfiak 2,7 4,3 2,6 4,4 1,2 6,3 2,7 1,6 1,0
nők 2,0 3,1 2,2 2,8 0,4 3,7 2,2 1,6 0,7
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,2 3,1 2,3 8,2 1,5 4,8 4,1 2,6 1,3
Tanuló felnőttek 0,5 0,5 0,6 0,1 0,4 0,8 0,6
Egyéb Inaktív felnőttek 4,2 4,6 5,4 2,7 1,3 6,6 3,7 3,6 3,7
Nem tanuló gyermekek 7,0 6,8 10,1 1,6 0,6 8,5 5,3 6,3 8,9
Tanulók összesen 14,9 28,0 20,5 5,7 1,8 13,2 15,6 13,8 16,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 134 920 98 050 2 073 749 827 327 1 135 794 804 263 1 112 442 1 299 810 918 405
Adatszolgáltató háztartások száma 7 485 127 2 998 1 578 2 782 1 799 2 175 2 216 1 295
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 2,7 2,9 2,0 1,5 2,2 2,4 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 868 764 140 043 2 942 803 703 288 82 630 484 779 1 093 891 1 313 781 976 313
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 464 621 7 436 297 346 123 308 36 531 25 234 96 344 166 058 176 985
Aktív keresők összesen 4 333 385 147 479 3 240 149 826 596 119 161 510 013 1 190 235 1 479 839 1 153 298
Ebből:
férfiak 2 324 099 78 752 1 744 861 432 816 67 670 280 312 687 363 783 438 572 986
nők 2 009 286 68 727 1 495 288 393 780 51 491 229 701 502 872 696 401 580 312
Nyugdíjasok összesen 2 167 088 11 912 305 003 398 404 1 451 769 540 488 604 809 635 901 385 890
Ebből:
férfiak 807 396 1 968 97 210 159 389 548 829 164 206 260 822 212 531 169 837
nők 1 359 692 9 944 207 793 239 015 902 940 376 282 343 987 423 370 216 053
Munkanélküliek összesen 367 847 14 162 235 478 91 977 26 230 153 841 114 262 76 619 23 125
Ebből:
férfiak 217 266 11 632 127 037 58 715 19 882 94 629 70 800 39 707 12 130
nők 150 581 2 530 108 441 33 262 6 348 59 212 43 462 36 912 10 995
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 250 102 8 950 109 426 107 225 24 501 72 610 101 402 51 964 24 126
Tanuló felnőttek 26 487 14 457 10 476 1 554 2 507 1 452 9 989 12 539
Egyéb Inaktív felnőttek 403 390 12 613 318 580 52 141 20 056 111 630 111 687 94 604 85 469
Nem tanuló gyermekek 650 033 12 890 592 037 36 176 8 930 160 503 164 311 161 237 163 982
Tanulók összesen 1 439 167 57 436 1 256 412 92 332 32 987 253 619 400 585 429 126 355 837
Összesen 9 637 499 265 442 6 071 542 1 615 327 1 685 188 1 805 211 2 688 743 2 939 279 2 204 266
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 40,1 52,8 48,5 43,5 4,9 26,9 40,7 44,7 44,3
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 2,8 4,9 7,6 2,2 1,4 3,6 5,6 8,0
Aktív keresők összesen 45,0 55,6 53,4 51,2 7,1 28,3 44,3 50,3 52,3
Ebből:
férfiak 24,1 29,7 28,7 26,8 4,0 15,5 25,6 26,7 26,0
nők 20,8 25,9 24,6 24,4 3,1 12,7 18,7 23,7 26,3
Nyugdíjasok összesen 22,5 4,5 5,0 24,7 86,1 29,9 22,5 21,6 17,5
Ebből:
férfiak 8,4 0,7 1,6 9,9 32,6 9,1 9,7 7,2 7,7
nők 14,1 3,7 3,4 14,8 53,6 20,8 12,8 14,4 9,8
Munkanélküliek összesen 3,8 5,3 3,9 5,7 1,6 8,5 4,2 2,6 1,0
Ebből:
férfiak 2,3 4,4 2,1 3,6 1,2 5,2 2,6 1,4 0,6
nők 1,6 1,0 1,8 2,1 0,4 3,3 1,6 1,3 0,5
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 3,4 1,8 6,6 1,5 4,0 3,8 1,8 1,1
Tanuló felnőttek 0,3 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6
Egyéb Inaktív felnőttek 4,2 4,8 5,2 3,2 1,2 6,2 4,2 3,2 3,9
Nem tanuló gyermekek 6,7 4,9 9,8 2,2 0,5 8,9 6,1 5,5 7,4
Tanulók összesen 14,9 21,6 20,7 5,7 2,0 14,0 14,9 14,6 16,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 136 841 97 951 2 062 605 813 516 1 162 769 765 935 1 106 507 1 297 898 966 501
Adatszolgáltató háztartások száma 6 960 127 2 684 1 456 2 693 1 660 2 036 2 069 1 195
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 3,0 2,9 1,9 1,5 2,2 2,4 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 952 113 153 511 2 961 667 739 705 97 230 484 457 1 103 131 1 321 357 1 043 168
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 457 436 6 863 290 747 104 051 55 775 25 708 93 535 163 075 175 118
Aktív keresők összesen 4 409 549 160 374 3 252 414 843 756 153 005 510 165 1 196 666 1 484 432 1 218 286
Ebből:
férfiak 2 356 969 88 003 1 747 391 439 367 82 208 292 366 703 462 771 819 589 322
nők 2 052 580 72 371 1 505 023 404 389 70 797 217 799 493 204 712 613 628 964
Nyugdíjasok összesen 2 169 828 18 548 309 083 367 652 1 474 545 517 378 625 639 625 906 400 905
Ebből:
férfiak 817 190 4 199 98 688 138 165 576 138 158 120 276 953 204 954 177 163
nők 1 352 638 14 349 210 395 229 487 898 407 359 258 348 686 420 952 223 742
Munkanélküliek összesen 317 108 13 635 209 986 64 612 28 875 122 947 92 826 80 886 20 449
Ebből:
férfiak 168 563 8 140 106 039 34 629 19 755 65 729 50 652 43 868 8 314
nők 148 545 5 495 103 947 29 983 9 120 57 218 42 174 37 018 12 135
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 248 383 5 454 105 168 110 237 27 524 72 007 96 333 53 972 26 071
Tanuló felnőttek 39 604 1 710 23 526 11 800 2 568 1 671 1 045 13 387 23 501
Egyéb Inaktív felnőttek 395 195 15 831 321 094 39 697 18 573 100 030 107 871 114 372 72 922
Nem tanuló gyermekek 646 138 20 254 600 606 14 679 10 599 141 398 153 263 193 488 157 989
Tanulók összesen 1 383 980 57 662 1 213 394 94 747 18 177 222 290 389 287 406 251 366 152
Összesen 9 609 785 293 468 6 035 271 1 547 180 1 733 866 1 687 886 2 662 930 2 972 694 2 286 275
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 41,1 52,3 49,1 47,8 5,6 28,7 41,4 44,4 45,6
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 2,3 4,8 6,7 3,2 1,5 3,5 5,5 7,7
Aktív keresők összesen 45,9 54,6 53,9 54,5 8,8 30,2 44,9 49,9 53,3
Ebből:
férfiak 24,5 30,0 29,0 28,4 4,7 17,3 26,4 26,0 25,8
nők 21,4 24,7 24,9 26,1 4,1 12,9 18,5 24,0 27,5
Nyugdíjasok összesen 22,6 6,3 5,1 23,8 85,0 30,7 23,5 21,1 17,5
Ebből:
férfiak 8,5 1,4 1,6 8,9 33,2 9,4 10,4 6,9 7,7
nők 14,1 4,9 3,5 14,8 51,8 21,3 13,1 14,2 9,8
Munkanélküliek összesen 3,3 4,6 3,5 4,2 1,7 7,3 3,5 2,7 0,9
Ebből:
férfiak 1,8 2,8 1,8 2,2 1,1 3,9 1,9 1,5 0,4
nők 1,5 1,9 1,7 1,9 0,5 3,4 1,6 1,2 0,5
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 1,9 1,7 7,1 1,6 4,3 3,6 1,8 1,1
Tanuló felnőttek 0,4 0,6 0,4 0,8 0,1 0,1 0,0 0,5 1,0
Egyéb Inaktív felnőttek 4,1 5,4 5,3 2,6 1,1 5,9 4,1 3,8 3,2
Nem tanuló gyermekek 6,7 6,9 10,0 0,9 0,6 8,4 5,8 6,5 6,9
Tanulók összesen 14,4 19,6 20,1 6,1 1,0 13,2 14,6 13,7 16,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 4 119 621 110 751 1 980 457 852 571 1 175 842 732 504 1 124 302 1 310 809 952 006
Adatszolgáltató háztartások száma 6 293 121 2 273 1 353 2 546 1 523 1 843 1 912 1 015
Háztartások átlagos taglétszáma 2,3 3,1 2,9 1,9 1,5 2,2 2,4 2,3 2,4
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 3 989 826 188 215 2 845 923 832 163 123 525 480 465 1 182 605 1 307 422 1 019 334
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 464 248 8 204 268 257 134 443 53 344 25 507 86 872 188 792 163 077
Aktív keresők összesen 4 454 074 196 419 3 114 180 966 606 176 869 505 972 1 269 477 1 496 214 1 182 411
Ebből:
férfiak 2 425 588 109 573 1 695 346 528 433 92 236 297 282 754 723 785 647 587 936
nők 2 028 486 86 846 1 418 834 438 173 84 633 208 690 514 754 710 567 594 475
Nyugdíjasok összesen 2 127 384 13 947 291 594 342 573 1 479 270 482 424 580 454 659 546 404 960
Ebből:
férfiak 781 200 3 693 92 625 118 301 566 581 138 561 255 142 218 176 169 321
nők 1 346 184 10 254 198 969 224 272 912 689 343 863 325 312 441 370 235 639
Munkanélküliek összesen 286 277 7 530 172 405 73 533 32 809 104 860 82 778 58 888 39 751
Ebből:
férfiak 143 519 3 451 85 357 40 406 14 305 57 070 33 185 31 236 22 028
nők 142 758 4 079 87 048 33 127 18 504 47 790 49 593 27 652 17 723
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 246 086 6 427 93 894 102 621 43 144 76 073 97 914 50 672 21 427
Tanuló felnőttek 28 952 16 036 6 968 5 948 2 827 4 002 7 432 14 691
Egyéb Inaktív felnőttek 410 115 22 119 327 451 45 762 14 783 109 169 130 015 95 064 75 867
Nem tanuló gyermekek 614 358 32 933 559 515 18 173 3 737 127 892 163 213 175 546 147 707
Tanulók összesen 1 422 670 63 226 1 225 115 103 610 30 719 196 636 409 348 464 883 351 803
Összesen 9 589 916 342 601 5 800 190 1 659 846 1 787 279 1 605 853 2 737 201 3 008 245 2 238 617
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 41,6 54,9 49,1 50,1 6,9 29,9 43,2 43,5 45,5
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,8 2,4 4,6 8,1 3,0 1,6 3,2 6,3 7,3
Aktív keresők összesen 46,4 57,3 53,7 58,2 9,9 31,5 46,4 49,7 52,8
Ebből:
férfiak 25,3 32,0 29,2 31,8 5,2 18,5 27,6 26,1 26,3
nők 21,2 25,3 24,5 26,4 4,7 13,0 18,8 23,6 26,6
Nyugdíjasok összesen 22,2 4,1 5,0 20,6 82,8 30,0 21,2 21,9 18,1
Ebből:
férfiak 8,1 1,1 1,6 7,1 31,7 8,6 9,3 7,3 7,6
nők 14,0 3,0 3,4 13,5 51,1 21,4 11,9 14,7 10,5
Munkanélküliek összesen 3,0 2,2 3,0 4,4 1,8 6,5 3,0 2,0 1,8
Ebből:
férfiak 1,5 1,0 1,5 2,4 0,8 3,6 1,2 1,0 1,0
nők 1,5 1,2 1,5 2,0 1,0 3,0 1,8 0,9 0,8
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 1,9 1,6 6,2 2,4 4,7 3,6 1,7 1,0
Tanuló felnőttek 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,7
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 6,5 5,6 2,8 0,8 6,8 4,7 3,2 3,4
Nem tanuló gyermekek 6,4 9,6 9,6 1,1 0,2 8,0 6,0 5,8 6,6
Tanulók összesen 14,8 18,5 21,1 6,2 1,7 12,2 15,0 15,5 15,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011