2.2.3.13. A háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük szerint a gyermekes, a gyermek nélküli és az egyszemélyes háztartásokban (2011–)(1/3)

< >
Megnevezés Gyermekes háztartások
egy felnőtt egy vagy több gyermekkel kettő felnőtt egyéb összesen
egy gyermekkel kettő gyermekkel három és több gyermekkel
2011
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 171 862 389 127 356 019 131 510 281 681 1 330 199
Adatszolgáltató háztartások száma 521 965 928 428 716 3 558
Háztartások átlagos taglétszáma 2,6 3,0 4,0 5,5 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 107 870 486 971 461 433 134 332 494 569 1 685 175
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 12 282 53 223 57 625 14 741 34 492 172 363
Aktív keresők összesen 120 152 540 194 519 058 149 073 529 061 1 857 538
Ebből:
férfiak 10 790 292 332 297 287 99 726 291 683 991 818
nők 109 362 247 862 221 771 49 347 237 378 865 720
Nyugdíjasok összesen 12 218 43 436 19 690 4 815 138 686 218 845
Ebből:
férfiak 2 357 22 456 10 507 2 788 57 346 95 454
nők 9 861 20 980 9 183 2 027 81 340 123 391
Munkanélküliek összesen 17 472 75 069 62 808 33 940 131 115 320 404
Ebből:
férfiak 3 603 36 559 32 514 21 638 74 883 169 197
nők 13 869 38 510 30 294 12 302 56 232 151 207
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 7 939 31 512 14 729 5 215 50 323 109 718
Tanuló felnőttek 484 1 850 203 8 513 11 050
Egyéb Inaktív felnőttek 36 477 109 701 122 250 93 038 119 364 480 830
Nem tanuló gyermekek 39 518 145 784 237 065 140 213 123 947 686 527
Tanulók összesen 204 348 219 835 448 273 298 468 300 736 1 471 660
Összesen 438 608 1 167 381 1 424 076 724 762 1 401 745 5 156 572
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 24,6 41,7 32,4 18,5 35,3 32,7
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,8 4,6 4,0 2,0 2,5 3,3
Aktív keresők összesen 27,4 46,3 36,4 20,6 37,7 36,0
Ebből:
férfiak 2,5 25,0 20,9 13,8 20,8 19,2
nők 24,9 21,2 15,6 6,8 16,9 16,8
Nyugdíjasok összesen 2,8 3,7 1,4 0,7 9,9 4,2
Ebből:
férfiak 0,5 1,9 0,7 0,4 4,1 1,9
nők 2,2 1,8 0,6 0,3 5,8 2,4
Munkanélküliek összesen 4,0 6,4 4,4 4,7 9,4 6,2
Ebből:
férfiak 0,8 3,1 2,3 3,0 5,3 3,3
nők 3,2 3,3 2,1 1,7 4,0 2,9
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,8 2,7 1,0 0,7 3,6 2,1
Tanuló felnőttek 0,1 0,2 0,0 0,6 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 8,3 9,4 8,6 12,8 8,5 9,3
Nem tanuló gyermekek 9,0 12,5 16,6 19,3 8,8 13,3
Tanulók összesen 46,6 18,8 31,5 41,2 21,5 28,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 174 099 390 008 338 699 133 237 277 365 1 313 408
Adatszolgáltató háztartások száma 473 937 850 401 777 3 438
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 3,0 4,0 5,6 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 116 242 481 541 435 854 129 542 502 458 1 665 637
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 8 748 64 747 62 718 18 812 36 306 191 331
Aktív keresők összesen 124 990 546 288 498 572 148 354 538 764 1 856 968
Ebből:
férfiak 14 600 298 519 291 911 99 976 289 727 994 733
nők 110 390 247 769 206 661 48 378 249 037 862 235
Nyugdíjasok összesen 11 731 35 955 11 073 1 459 123 008 183 226
Ebből:
férfiak 2 491 17 415 5 237 995 47 318 73 456
nők 9 240 18 540 5 836 464 75 690 109 770
Munkanélküliek összesen 20 259 70 680 60 593 33 546 132 131 317 209
Ebből:
férfiak 3 413 32 264 27 651 24 034 76 513 163 875
nők 16 846 38 416 32 942 9 512 55 618 153 334
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 7 236 32 952 12 562 7 619 50 139 110 508
Tanuló felnőttek 1 259 352 15 057 16 668
Egyéb Inaktív felnőttek 16 968 98 945 100 204 87 205 92 292 395 614
Nem tanuló gyermekek 32 535 155 374 229 095 144 460 115 834 677 298
Tanulók összesen 216 556 228 571 442 345 321 437 324 853 1 533 762
Összesen 430 275 1 170 024 1 354 796 744 080 1 392 078 5 091 253
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 27,0 41,2 32,2 17,4 36,1 32,7
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,0 5,5 4,6 2,5 2,6 3,8
Aktív keresők összesen 29,0 46,7 36,8 19,9 38,7 36,5
Ebből:
férfiak 3,4 25,5 21,5 13,4 20,8 19,5
nők 25,7 21,2 15,3 6,5 17,9 16,9
Nyugdíjasok összesen 2,7 3,1 0,8 0,2 8,8 3,6
Ebből:
férfiak 0,6 1,5 0,4 0,1 3,4 1,4
nők 2,1 1,6 0,4 0,1 5,4 2,2
Munkanélküliek összesen 4,7 6,0 4,5 4,5 9,5 6,2
Ebből:
férfiak 0,8 2,8 2,0 3,2 5,5 3,2
nők 3,9 3,3 2,4 1,3 4,0 3,0
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,7 2,8 0,9 1,0 3,6 2,2
Tanuló felnőttek 0,1 0,0 1,1 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 3,9 8,5 7,4 11,7 6,6 7,8
Nem tanuló gyermekek 7,6 13,3 16,9 19,4 8,3 13,3
Tanulók összesen 50,3 19,5 32,7 43,2 23,3 30,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 169 982 374 328 315 381 136 148 277 870 1 273 709
Adatszolgáltató háztartások száma 422 817 736 356 692 3023
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 3,0 4,0 5,6 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 110 319 486 153 411 142 140 152 502 773 1 650 539
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 10 938 57 913 54 272 14 832 35 156 173 111
Aktív keresők összesen 121 257 544 066 465 414 154 984 537 929 1 823 650
Ebből:
férfiak 10 389 296 529 271 451 106 048 291 707 976 124
nők 110 868 247 537 193 963 48 936 246 222 847 526
Nyugdíjasok összesen 9 736 48 796 11 078 3 415 121 789 194 814
Ebből:
férfiak 2 677 21 398 6 374 2 194 41 844 74 487
nők 7 059 27 398 4 704 1 221 79 945 120 327
Munkanélküliek összesen 29 326 61 684 60 035 36 788 145 916 333 749
Ebből:
férfiak 10 223 21 066 25 198 23 095 84 748 164 330
nők 19 103 40 618 34 837 13 693 61 168 169 419
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 5 323 19 592 7 085 7 904 36 749 76 653
Tanuló felnőttek 1 908 409 12 887 15 204
Egyéb Inaktív felnőttek 20 121 77 917 95 344 86 402 98 166 377 950
Nem tanuló gyermekek 44 083 133 561 218 037 146 412 122 230 664 323
Tanulók összesen 199 953 235 460 404 122 328 258 312 834 1 480 627
Összesen 429 799 1 122 984 1 261 524 764 163 1 388 500 4 966 970
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 25,7 43,3 32,6 18,3 36,2 33,2
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,5 5,2 4,3 1,9 2,5 3,5
Aktív keresők összesen 28,2 48,4 36,9 20,3 38,7 36,7
Ebből:
férfiak 2,4 26,4 21,5 13,9 21,0 19,7
nők 25,8 22,0 15,4 6,4 17,7 17,1
Nyugdíjasok összesen 2,3 4,3 0,9 0,4 8,8 3,9
Ebből:
férfiak 0,6 1,9 0,5 0,3 3,0 1,5
nők 1,6 2,4 0,4 0,2 5,8 2,4
Munkanélküliek összesen 6,8 5,5 4,8 4,8 10,5 6,7
Ebből:
férfiak 2,4 1,9 2,0 3,0 6,1 3,3
nők 4,4 3,6 2,8 1,8 4,4 3,4
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,2 1,7 0,6 1,0 2,6 1,5
Tanuló felnőttek 0,2 0,0 0,9 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 4,7 6,9 7,6 11,3 7,1 7,6
Nem tanuló gyermekek 10,3 11,9 17,3 19,2 8,8 13,4
Tanulók összesen 46,5 21,0 32,0 43,0 22,5 29,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 170 451 385 809 309 377 125 347 272 554 1 263 538
Adatszolgáltató háztartások száma 363 737 606 314 613 2 633
Háztartások átlagos taglétszáma 2,6 3,0 4,0 5,6 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 112 281 498 315 427 360 131 139 487 059 1 656 154
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 7 652 65 100 58 040 11 679 44 993 187 464
Aktív keresők összesen 119 933 563 415 485 400 142 818 532 052 1 843 618
Ebből:
férfiak 10 540 299 865 265 732 96 625 286 150 958 912
nők 109 393 263 550 219 668 46 193 245 902 884 706
Nyugdíjasok összesen 5 947 40 061 5 434 1 517 110 126 163 085
Ebből:
férfiak 2 556 15 877 2 222 1 059 41 071 62 785
nők 3 391 24 184 3 212 458 69 055 100 300
Munkanélküliek összesen 21 725 62 102 53 326 29 504 135 792 302 449
Ebből:
férfiak 5 343 33 186 27 353 18 988 81 539 166 409
nők 16 382 28 916 25 973 10 516 54 253 136 040
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 4 981 26 190 9 836 7 844 47 964 96 815
Tanuló felnőttek 1 728 2 668 451 10 851 15 698
Egyéb Inaktív felnőttek 27 770 86 440 71 022 84 994 98 191 368 417
Nem tanuló gyermekek 47 081 148 750 186 196 140 024 133 011 655 062
Tanulók összesen 215 576 228 741 423 626 289 789 300 155 1 457 887
Összesen 443 013 1 157 427 1 237 508 696 941 1 368 142 4 903 031
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 25,3 43,1 34,5 18,8 35,6 33,8
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 1,7 5,6 4,7 1,7 3,3 3,8
Aktív keresők összesen 27,1 48,7 39,2 20,5 38,9 37,6
Ebből:
férfiak 2,4 25,9 21,5 13,9 20,9 19,6
nők 24,7 22,8 17,8 6,6 18,0 18,0
Nyugdíjasok összesen 1,3 3,5 0,4 0,2 8,0 3,3
Ebből:
férfiak 0,6 1,4 0,2 0,2 3,0 1,3
nők 0,8 2,1 0,3 0,1 5,0 2,0
Munkanélküliek összesen 4,9 5,4 4,3 4,2 9,9 6,2
Ebből:
férfiak 1,2 2,9 2,2 2,7 6,0 3,4
nők 3,7 2,5 2,1 1,5 4,0 2,8
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,1 2,3 0,8 1,1 3,5 2,0
Tanuló felnőttek 0,1 0,2 0,1 0,8 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 6,3 7,5 5,7 12,2 7,2 7,5
Nem tanuló gyermekek 10,6 12,9 15,0 20,1 9,7 13,4
Tanulók összesen 48,7 19,8 34,2 41,6 21,9 29,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 183 971 382 454 306 968 118 715 260 738 1 252 846
Adatszolgáltató háztartások száma 322 572 469 243 471 2 077
Háztartások átlagos taglétszáma 2,6 3,0 4,0 5,4 5,1 3,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 120 396 512 867 422 769 135 582 499 529 1 691 143
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 10 046 71 769 54 371 15 699 39 489 191 374
Aktív keresők összesen 130 442 584 636 477 140 151 281 539 018 1 882 517
Ebből:
férfiak 18 852 312 122 270 045 101 617 303 396 1 006 032
nők 111 590 272 514 207 095 49 664 235 622 876 485
Nyugdíjasok összesen 6 559 27 374 8 789 2 564 113 619 158 905
Ebből:
férfiak 625 11 914 3 742 1 071 39 946 57 298
nők 5 934 15 460 5 047 1 493 73 673 101 607
Munkanélküliek összesen 14 854 63 627 37 946 16 434 104 911 237 772
Ebből:
férfiak 821 32 463 16 584 9 306 58 220 117 394
nők 14 033 31 164 21 362 7 128 46 691 120 378
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 7 649 20 675 10 291 4 764 30 699 74 078
Tanuló felnőttek 1 597 11 219 12 816
Egyéb Inaktív felnőttek 30 885 84 293 85 300 71 471 100 276 372 225
Nem tanuló gyermekek 51 345 140 119 222 594 126 975 114 087 655 120
Tanulók összesen 232 149 228 792 384 215 265 654 308 260 1 419 070
Összesen 473 883 1 149 516 1 227 872 639 143 1 322 089 4 812 503
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 25,4 44,6 34,4 21,2 37,8 35,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,1 6,2 4,4 2,5 3,0 4,0
Aktív keresők összesen 27,5 50,9 38,9 23,7 40,8 39,1
Ebből:
férfiak 4,0 27,2 22,0 15,9 22,9 20,9
nők 23,5 23,7 16,9 7,8 17,8 18,2
Nyugdíjasok összesen 1,4 2,4 0,7 0,4 8,6 3,3
Ebből:
férfiak 0,1 1,0 0,3 0,2 3,0 1,2
nők 1,3 1,3 0,4 0,2 5,6 2,1
Munkanélküliek összesen 3,1 5,5 3,1 2,6 7,9 4,9
Ebből:
férfiak 0,2 2,8 1,4 1,5 4,4 2,4
nők 3,0 2,7 1,7 1,1 3,5 2,5
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,6 1,8 0,8 0,7 2,3 1,5
Tanuló felnőttek 0,1 0,8 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 6,5 7,3 6,9 11,2 7,6 7,7
Nem tanuló gyermekek 10,8 12,2 18,1 19,9 8,6 13,6
Tanulók összesen 49,0 19,9 31,3 41,6 23,3 29,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 187 428 365 009 310 338 127 947 238 894 1 229 616
Adatszolgáltató háztartások száma 270 518 457 241 445 1 931
Háztartások átlagos taglétszáma 2,6 3,0 4,0 5,5 5,0 3,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 134 698 503 728 436 965 148 022 463 022 1 686 435
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 8 918 75 731 58 848 18 864 25 726 188 087
Aktív keresők összesen 143 616 579 459 495 813 166 886 488 748 1 874 522
Ebből:
férfiak 15 099 303 469 278 751 109 455 271 143 977 917
nők 128 517 275 990 217 062 57 431 217 605 896 605
Nyugdíjasok összesen 7 675 23 458 10 095 2 771 108 238 152 237
Ebből:
férfiak 1 928 11 689 4 516 1 661 37 328 57 122
nők 5 747 11 769 5 579 1 110 70 910 95 115
Munkanélküliek összesen 21 340 49 450 27 474 21 885 83 085 203 234
Ebből:
férfiak 7 210 21 796 12 745 13 701 45 550 101 002
nők 14 130 27 654 14 729 8 184 37 535 102 232
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 7 148 21 778 7 820 3 936 38 766 79 448
Tanuló felnőttek 1 449 10 484 11 933
Egyéb Inaktív felnőttek 20 402 61 375 87 006 73 068 97 602 339 453
Nem tanuló gyermekek 47 344 120 839 226 010 160 848 117 323 672 364
Tanulók összesen 231 059 237 219 387 134 277 729 259 068 1 392 209
Összesen 478 584 1 095 027 1 241 352 707 123 1 203 314 4 725 400
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 28,1 46,0 35,2 20,9 38,5 35,7
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 1,9 6,9 4,7 2,7 2,1 4,0
Aktív keresők összesen 30,0 52,9 39,9 23,6 40,6 39,7
Ebből:
férfiak 3,2 27,7 22,5 15,5 22,5 20,7
nők 26,9 25,2 17,5 8,1 18,1 19,0
Nyugdíjasok összesen 1,6 2,1 0,8 0,4 9,0 3,2
Ebből:
férfiak 0,4 1,1 0,4 0,2 3,1 1,2
nők 1,2 1,1 0,4 0,2 5,9 2,0
Munkanélküliek összesen 4,5 4,5 2,2 3,1 6,9 4,3
Ebből:
férfiak 1,5 2,0 1,0 1,9 3,8 2,1
nők 3,0 2,5 1,2 1,2 3,1 2,2
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,5 2,0 0,6 0,6 3,2 1,7
Tanuló felnőttek 0,1 0,9 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 4,3 5,6 7,0 10,3 8,1 7,2
Nem tanuló gyermekek 9,9 11,0 18,2 22,7 9,7 14,2
Tanulók összesen 48,3 21,7 31,2 39,3 21,5 29,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 155 523 348 922 329 974 132 057 249 633 1 216 109
Adatszolgáltató háztartások száma 245 518 474 234 420 1 891
Háztartások átlagos taglétszáma 2,6 3,0 4,0 5,4 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 117 099 491 563 470 289 155 562 530 314 1 764 827
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 10 814 74 091 68 038 15 532 33 663 202 138
Aktív keresők összesen 127 913 565 654 538 327 171 094 563 977 1 966 965
Ebből:
férfiak 14 884 290 518 300 336 111 944 313 052 1 030 734
nők 113 029 275 136 237 991 59 150 250 925 936 231
Nyugdíjasok összesen 3 257 30 051 11 969 5 656 108 726 159 659
Ebből:
férfiak 840 11 847 3 697 3 361 34 178 53 923
nők 2 417 18 204 8 272 2 295 74 548 105 736
Munkanélküliek összesen 18 119 26 726 29 265 19 935 54 983 149 028
Ebből:
férfiak 5 351 11 372 13 156 15 752 37 199 82 830
nők 12 768 15 354 16 109 4 183 17 784 66 198
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 4 842 16 870 7 121 4 818 26 683 60 334
Tanuló felnőttek 1 650 712 8 387 10 749
Egyéb Inaktív felnőttek 11 122 64 260 88 092 74 205 103 710 341 389
Nem tanuló gyermekek 36 328 105 449 229 861 155 597 122 798 650 033
Tanulók összesen 203 403 236 106 414 549 286 861 260 376 1 401 295
Összesen 404 984 1 046 766 1 319 896 718 166 1 249 640 4 739 452
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 28,9 47,0 35,6 21,7 42,4 37,2
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,7 7,1 5,2 2,2 2,7 4,3
Aktív keresők összesen 31,6 54,0 40,8 23,8 45,1 41,5
Ebből:
férfiak 3,7 27,8 22,8 15,6 25,1 21,7
nők 27,9 26,3 18,0 8,2 20,1 19,8
Nyugdíjasok összesen 0,8 2,9 0,9 0,8 8,7 3,4
Ebből:
férfiak 0,2 1,1 0,3 0,5 2,7 1,1
nők 0,6 1,7 0,6 0,3 6,0 2,2
Munkanélküliek összesen 4,5 2,6 2,2 2,8 4,4 3,1
Ebből:
férfiak 1,3 1,1 1,0 2,2 3,0 1,7
nők 3,2 1,5 1,2 0,6 1,4 1,4
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,2 1,6 0,5 0,7 2,1 1,3
Tanuló felnőttek 0,2 0,1 0,7 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 2,7 6,1 6,7 10,3 8,3 7,2
Nem tanuló gyermekek 9,0 10,1 17,4 21,7 9,8 13,7
Tanulók összesen 50,2 22,6 31,4 39,9 20,8 29,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 157 009 374 803 308 391 132 342 232 625 1 205 170
Adatszolgáltató háztartások száma 215 463 377 216 352 1 623
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 3,0 4,0 5,5 4,9 3,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 116 785 544 504 433 254 170 450 505 437 1 770 430
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 13 004 61 628 66 075 19 489 27 490 187 686
Aktív keresők összesen 129 789 606 132 499 329 189 939 532 927 1 958 116
Ebből:
férfiak 19 950 317 668 287 243 115 886 301 078 1 041 825
nők 109 839 288 464 212 086 74 053 231 849 916 291
Nyugdíjasok összesen 2 827 34 674 7 869 3 872 104 058 153 300
Ebből:
férfiak 375 11 989 4 812 2 464 29 851 49 491
nők 2 452 22 685 3 057 1 408 74 207 103 809
Munkanélküliek összesen 23 833 26 705 16 478 15 790 44 216 127 022
Ebből:
férfiak 6 276 8 367 8 000 12 952 29 401 64 996
nők 17 557 18 338 8 478 2 838 14 815 62 026
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3 976 15 111 4 069 4 232 20 597 47 985
Tanuló felnőttek 1 171 2 077 258 9 720 13 226
Egyéb Inaktív felnőttek 14 470 71 126 96 614 65 937 84 605 332 752
Nem tanuló gyermekek 28 520 130 148 227 481 156 694 103 295 646 138
Tanulók összesen 192 459 238 436 381 466 291 050 250 334 1 353 745
Összesen 397 045 1 124 409 1 233 564 727 514 1 149 752 4 632 284
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 29,4 48,4 35,1 23,4 44,0 38,2
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,3 5,5 5,4 2,7 2,4 4,1
Aktív keresők összesen 32,7 53,9 40,5 26,1 46,4 42,3
Ebből:
férfiak 5,0 28,3 23,3 15,9 26,2 22,5
nők 27,7 25,7 17,2 10,2 20,2 19,8
Nyugdíjasok összesen 0,7 3,1 0,6 0,5 9,1 3,3
Ebből:
férfiak 0,1 1,1 0,4 0,3 2,6 1,1
nők 0,6 2,0 0,2 0,2 6,5 2,2
Munkanélküliek összesen 6,0 2,4 1,3 2,2 3,8 2,7
Ebből:
férfiak 1,6 0,7 0,6 1,8 2,6 1,4
nők 4,4 1,6 0,7 0,4 1,3 1,3
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,0 1,3 0,3 0,6 1,8 1,0
Tanuló felnőttek 0,8
Egyéb Inaktív felnőttek 3,6 6,3 7,8 9,1 7,4 7,2
Nem tanuló gyermekek 7,2 11,6 18,4 21,5 9,0 13,9
Tanulók összesen 48,5 21,2 30,9 40,0 21,8 29,2
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 157 288 364 434 317 390 130 135 240 915 1 210 162
Adatszolgáltató háztartások száma 185 393 326 191 298 1 393
Háztartások átlagos taglétszáma 2,5 3,0 4,0 5,5 5,0 3,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 127 180 540 501 460 109 155 289 524 351 1 807 430
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 6 837 43 469 64 031 27 659 42 077 184 073
Aktív keresők összesen 134 017 583 970 524 140 182 948 566 428 1 991 503
Ebből:
férfiak 10 373 306 236 295 177 120 131 321 256 1 053 173
nők 123 644 277 734 228 963 62 817 245 172 938 330
Nyugdíjasok összesen 1 359 36 418 9 376 3 599 88 290 139 042
Ebből:
férfiak 11 883 4 596 1 268 22 597 40 344
nők 1 359 24 535 4 780 2 331 65 693 98 698
Munkanélküliek összesen 11 519 37 692 20 242 14 066 47 933 131 452
Ebből:
férfiak 1 661 16 181 11 233 5 980 18 426 53 481
nők 9 858 21 511 9 009 8 086 29 507 77 971
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 8 093 9 596 6 670 1 859 25 117 51 335
Tanuló felnőttek 1 119 5 933 7 052
Egyéb Inaktív felnőttek 13 325 67 588 84 887 75 147 93 473 334 420
Nem tanuló gyermekek 25 092 114 276 208 509 151 949 114 532 614 358
Tanulók összesen 198 484 243 762 415 736 280 624 255 689 1 394 295
Összesen 391 889 1 093 302 1 269 560 711 311 1 197 395 4 663 457
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 32,5 49,4 36,2 21,8 43,8 38,8
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 1,7 4,0 5,0 3,9 3,5 3,9
Aktív keresők összesen 34,2 53,4 41,3 25,7 47,3 42,7
Ebből:
férfiak 2,6 28,0 23,3 16,9 26,8 22,6
nők 31,6 25,4 18,0 8,8 20,5 20,1
Nyugdíjasok összesen 0,3 3,3 0,7 0,5 7,4 3,0
Ebből:
férfiak 1,1 0,4 0,2 1,9 0,9
nők 0,3 2,2 0,4 0,3 5,5 2,1
Munkanélküliek összesen 2,9 3,4 1,6 2,0 4,0 2,8
Ebből:
férfiak 0,4 1,5 0,9 0,8 1,5 1,1
nők 2,5 2,0 0,7 1,1 2,5 1,7
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,1 0,9 0,5 0,3 2,1 1,1
Tanuló felnőttek 0,2 0,5 0,2
Egyéb Inaktív felnőttek 3,4 6,2 6,7 10,6 7,8 7,2
Nem tanuló gyermekek 6,4 10,5 16,4 21,4 9,6 13,2
Tanulók összesen 50,6 22,3 32,7 39,5 21,4 29,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011