2.2.3.19. Az aktív, a nyugdíjas és az egyéb nem aktív háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi ötödök (kvintilisek) szerint (2011–)(1/3)

< >
Megnevezés Aktív háztartás
1. 2. 3. 4. 5. összesen
2011
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 312 020 439 813 438 960 458 948 700 319 2 350 060
Adatszolgáltató háztartások száma 858 1 127 1 111 1 117 1 769 5 982
Háztartások átlagos taglétszáma 4,0 3,5 3,1 2,8 2,2 3,0
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 374 832 602 683 642 578 692 306 976 049 3 288 448
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 38 622 78 871 83 124 87 791 118 307 406 715
Aktív keresők összesen 413 454 681 554 725 702 780 097 1 094 356 3 695 163
Ebből:
férfiak 249 947 380 929 378 029 405 603 564 188 1 978 696
nők 163 507 300 625 347 673 374 494 530 168 1 716 467
Nyugdíjasok összesen 29 117 97 964 117 458 127 296 134 252 506 087
Ebből:
férfiak 11 049 41 791 48 361 58 763 61 478 221 442
nők 18 068 56 173 69 097 68 533 72 774 284 645
Munkanélküliek összesen 112 769 91 893 55 037 35 403 28 403 323 505
Ebből:
férfiak 55 067 49 467 29 768 17 928 13 360 165 590
nők 57 702 42 426 25 269 17 475 15 043 157 915
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 32 424 51 066 46 477 32 797 21 498 184 262
Tanuló felnőttek 3 440 3 667 5 316 4 623 12 336 29 382
Egyéb Inaktív felnőttek 129 925 118 684 66 172 50 768 36 480 402 029
Nem tanuló gyermekek 178 491 150 015 96 534 75 635 56 001 556 676
Tanulók összesen 334 692 357 746 247 659 194 199 125 579 1 259 875
Összesen 1 234 312 1 552 589 1 360 355 1 300 818 1 508 905 6 956 979
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 30,4 38,8 47,2 53,2 64,7 47,3
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,1 5,1 6,1 6,7 7,8 5,8
Aktív keresők összesen 33,5 43,9 53,3 60,0 72,5 53,1
Ebből:
férfiak 20,2 24,5 27,8 31,2 37,4 28,4
nők 13,2 19,4 25,6 28,8 35,1 24,7
Nyugdíjasok összesen 2,4 6,3 8,6 9,8 8,9 7,3
Ebből:
férfiak 0,9 2,7 3,6 4,5 4,1 3,2
nők 1,5 3,6 5,1 5,3 4,8 4,1
Munkanélküliek összesen 9,1 5,9 4,0 2,7 1,9 4,7
Ebből:
férfiak 4,5 3,2 2,2 1,4 0,9 2,4
nők 4,7 2,7 1,9 1,3 1,0 2,3
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,6 3,3 3,4 2,5 1,4 2,6
Tanuló felnőttek 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 10,5 7,6 4,9 3,9 2,4 5,8
Nem tanuló gyermekek 14,5 9,7 7,1 5,8 3,7 8,0
Tanulók összesen 27,1 23,0 18,2 14,9 8,3 18,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 307 782 448 030 455 484 468 072 695 847 2 375 215
Adatszolgáltató háztartások száma 805 1 149 1 146 1 187 1 656 5 943
Háztartások átlagos taglétszáma 4,0 3,4 3,0 2,8 2,1 2,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 385 165 625 373 682 532 704 510 866 735 3 264 315
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 36 938 72 178 66 709 81 513 193 197 450 535
Aktív keresők összesen 422 103 697 551 749 241 786 023 1 059 932 3 714 850
Ebből:
férfiak 251 118 382 666 393 142 415 987 554 742 1 997 655
nők 170 985 314 885 356 099 370 036 505 190 1 717 195
Nyugdíjasok összesen 21 260 77 296 104 985 112 186 134 580 450 307
Ebből:
férfiak 5 602 29 028 45 204 45 223 63 980 189 037
nők 15 658 48 268 59 781 66 963 70 600 261 270
Munkanélküliek összesen 115 335 90 915 60 592 36 837 23 012 326 691
Ebből:
férfiak 56 453 37 510 36 884 16 547 13 038 160 432
nők 58 882 53 405 23 708 20 290 9 974 166 259
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 33 059 52 931 51 150 43 058 26 657 206 855
Tanuló felnőttek 5 883 8 602 4 381 3 969 8 816 31 651
Egyéb Inaktív felnőttek 112 507 80 930 54 447 47 825 32 233 327 942
Nem tanuló gyermekek 164 393 138 514 113 560 86 132 61 483 564 082
Tanulók összesen 345 256 383 615 249 048 202 232 147 315 1 327 466
Összesen 1 219 796 1 530 354 1 387 404 1 318 262 1 494 028 6 949 844
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 31,6 40,9 49,2 53,4 58,0 47,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,0 4,7 4,8 6,2 12,9 6,5
Aktív keresők összesen 34,6 45,6 54,0 59,6 70,9 53,5
Ebből:
férfiak 20,6 25,0 28,3 31,6 37,1 28,7
nők 14,0 20,6 25,7 28,1 33,8 24,7
Nyugdíjasok összesen 1,7 5,1 7,6 8,5 9,0 6,5
Ebből:
férfiak 0,5 1,9 3,3 3,4 4,3 2,7
nők 1,3 3,2 4,3 5,1 4,7 3,8
Munkanélküliek összesen 9,5 5,9 4,4 2,8 1,5 4,7
Ebből:
férfiak 4,6 2,5 2,7 1,3 0,9 2,3
nők 4,8 3,5 1,7 1,5 0,7 2,4
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,7 3,5 3,7 3,3 1,8 3,0
Tanuló felnőttek 0,5 0,6 0,3 0,3 0,6 0,5
Egyéb Inaktív felnőttek 9,2 5,3 3,9 3,6 2,2 4,7
Nem tanuló gyermekek 13,5 9,1 8,2 6,5 4,1 8,1
Tanulók összesen 28,3 25,1 18,0 15,3 9,9 19,1
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 318 235 473 109 474 860 470 146 664 413 2 400 763
Adatszolgáltató háztartások száma 763 1 114 1 116 1 072 1 303 5 368
Háztartások átlagos taglétszáma 3,9 3,4 3,0 2,7 2,1 2,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 404 565 700 154 714 889 699 010 813 066 3 331 684
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 26 942 46 323 61 267 91 662 216 134 442 328
Aktív keresők összesen 431 507 746 477 776 156 790 672 1 029 200 3 774 012
Ebből:
férfiak 265 374 396 516 410 634 413 654 545 243 2 031 421
nők 166 133 349 961 365 522 377 018 483 957 1 742 591
Nyugdíjasok összesen 29 547 74 739 128 174 130 961 126 081 489 502
Ebből:
férfiak 9 635 24 233 52 338 52 471 54 332 193 009
nők 19 912 50 506 75 836 78 490 71 749 296 493
Munkanélküliek összesen 143 951 102 517 47 966 29 211 18 241 341 886
Ebből:
férfiak 64 284 48 537 22 861 14 666 4 711 155 059
nők 79 667 53 980 25 105 14 545 13 530 186 827
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 20 664 41 734 31 559 17 912 17 466 129 335
Tanuló felnőttek 5 023 7 160 8 298 7 663 7 164 35 308
Egyéb Inaktív felnőttek 110 052 83 720 54 146 32 604 29 337 309 859
Nem tanuló gyermekek 159 075 157 206 99 727 72 352 57 632 545 992
Tanulók összesen 343 389 394 936 269 656 177 972 125 391 1 311 344
Összesen 1 243 208 1 608 489 1 415 682 1 259 347 1 410 512 6 937 238
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 32,5 43,5 50,5 55,5 57,6 48,0
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 2,2 2,9 4,3 7,3 15,3 6,4
Aktív keresők összesen 34,7 46,4 54,8 62,8 73,0 54,4
Ebből:
férfiak 21,3 24,7 29,0 32,8 38,7 29,3
nők 13,4 21,8 25,8 29,9 34,3 25,1
Nyugdíjasok összesen 2,4 4,6 9,1 10,4 8,9 7,1
Ebből:
férfiak 0,8 1,5 3,7 4,2 3,9 2,8
nők 1,6 3,1 5,4 6,2 5,1 4,3
Munkanélküliek összesen 11,6 6,4 3,4 2,3 1,3 4,9
Ebből:
férfiak 5,2 3,0 1,6 1,2 0,3 2,2
nők 6,4 3,4 1,8 1,2 1,0 2,7
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,7 2,6 2,2 1,4 1,2 1,9
Tanuló felnőttek 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5
Egyéb Inaktív felnőttek 8,9 5,2 3,8 2,6 2,1 4,5
Nem tanuló gyermekek 12,8 9,8 7,0 5,7 4,1 7,9
Tanulók összesen 27,6 24,6 19,0 14,1 8,9 18,9
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2014
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 314 958 474 478 461 357 484 921 679 960 2 415 674
Adatszolgáltató háztartások száma 722 969 975 956 1 154 4 776
Háztartások átlagos taglétszáma 3,9 3,4 3,0 2,6 2,1 2,9
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 395 681 688 109 706 737 750 281 874 138 3 414 946
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 44 608 78 430 57 254 77 604 175 663 433 559
Aktív keresők összesen 440 289 766 539 763 991 827 885 1 049 801 3 848 505
Ebből:
férfiak 248 112 400 680 402 385 426 975 578 030 2 056 182
nők 192 177 365 859 361 606 400 910 471 771 1 792 323
Nyugdíjasok összesen 24 481 67 441 108 665 120 603 127 079 448 269
Ebből:
férfiak 8 873 21 003 38 267 37 621 52 259 158 023
nők 15 608 46 438 70 398 82 982 74 820 290 246
Munkanélküliek összesen 124 609 82 625 51 886 28 373 19 812 307 305
Ebből:
férfiak 66 386 43 677 26 923 15 511 11 481 163 978
nők 58 223 38 948 24 963 12 862 8 331 143 327
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 40 258 39 551 36 888 25 453 13 894 156 044
Tanuló felnőttek 6 160 5 865 8 576 8 187 6 352 35 140
Egyéb Inaktív felnőttek 102 599 77 807 48 296 33 871 27 557 290 130
Nem tanuló gyermekek 173 309 147 081 105 469 66 909 44 275 537 043
Tanulók összesen 320 412 424 206 281 418 144 111 105 877 1 276 024
Összesen 1 232 117 1 611 115 1 405 189 1 255 392 1 394 647 6 898 460
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 32,1 42,7 50,3 59,8 62,7 49,5
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,6 4,9 4,1 6,2 12,6 6,3
Aktív keresők összesen 35,7 47,6 54,4 65,9 75,3 55,8
Ebből:
férfiak 20,1 24,9 28,6 34,0 41,4 29,8
nők 15,6 22,7 25,7 31,9 33,8 26,0
Nyugdíjasok összesen 2,0 4,2 7,7 9,6 9,1 6,5
Ebből:
férfiak 0,7 1,3 2,7 3,0 3,7 2,3
nők 1,3 2,9 5,0 6,6 5,4 4,2
Munkanélküliek összesen 10,1 5,1 3,7 2,3 1,4 4,5
Ebből:
férfiak 5,4 2,7 1,9 1,2 0,8 2,4
nők 4,7 2,4 1,8 1,0 0,6 2,1
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 3,3 2,5 2,6 2,0 1,0 2,3
Tanuló felnőttek 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5
Egyéb Inaktív felnőttek 8,3 4,8 3,4 2,7 2,0 4,2
Nem tanuló gyermekek 14,1 9,1 7,5 5,3 3,2 7,8
Tanulók összesen 26,0 26,3 20,0 11,5 7,6 18,5
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2015
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 367 081 484 189 479 548 503 280 701 270 2 535 368
Adatszolgáltató háztartások száma 653 857 816 739 820 3 885
Háztartások átlagos taglétszáma 3,7 3,4 2,9 2,7 2,1 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 487 929 731 527 741 763 758 008 906 042 3 625 269
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 49 365 62 606 61 785 88 408 179 593 441 757
Aktív keresők összesen 537 294 794 133 803 548 846 416 1 085 635 4 067 026
Ebből:
férfiak 312 267 425 644 430 969 432 477 586 340 2 187 697
nők 225 027 368 489 372 579 413 939 499 295 1 879 329
Nyugdíjasok összesen 34 014 74 457 132 754 134 329 137 775 513 329
Ebből:
férfiak 14 354 26 089 44 618 51 772 51 054 187 887
nők 19 660 48 368 88 136 82 557 86 721 325 442
Munkanélküliek összesen 115 933 73 509 42 452 27 976 9 855 269 725
Ebből:
férfiak 63 804 34 086 23 717 16 941 4 398 142 946
nők 52 129 39 423 18 735 11 035 5 457 126 779
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 23 180 38 045 35 995 16 373 12 109 125 702
Tanuló felnőttek 3 568 6 914 4 232 6 395 7 492 28 601
Egyéb Inaktív felnőttek 118 255 91 466 43 417 37 836 26 593 317 567
Nem tanuló gyermekek 170 666 153 453 88 468 93 094 56 746 562 427
Tanulók összesen 355 004 398 619 243 361 176 467 104 251 1 277 702
Összesen 1 357 914 1 630 596 1 394 227 1 338 886 1 440 456 7 162 079
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 35,9 44,9 53,2 56,6 62,9 50,6
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,6 3,8 4,4 6,6 12,5 6,2
Aktív keresők összesen 39,6 48,7 57,6 63,2 75,4 56,8
Ebből:
férfiak 23,0 26,1 30,9 32,3 40,7 30,5
nők 16,6 22,6 26,7 30,9 34,7 26,2
Nyugdíjasok összesen 2,5 4,6 9,5 10,0 9,6 7,2
Ebből:
férfiak 1,1 1,6 3,2 3,9 3,5 2,6
nők 1,4 3,0 6,3 6,2 6,0 4,5
Munkanélküliek összesen 8,5 4,5 3,0 2,1 0,7 3,8
Ebből:
férfiak 4,7 2,1 1,7 1,3 0,3 2,0
nők 3,8 2,4 1,3 0,8 0,4 1,8
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,7 2,3 2,6 1,2 0,8 1,8
Tanuló felnőttek 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 8,7 5,6 3,1 2,8 1,8 4,4
Nem tanuló gyermekek 12,6 9,4 6,3 7,0 3,9 7,9
Tanulók összesen 26,1 24,4 17,5 13,2 7,2 17,8
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2016
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 392 054 497 177 495 529 510 315 724 620 2 619 695
Adatszolgáltató háztartások száma 688 841 793 771 847 3 940
Háztartások átlagos taglétszáma 3,7 3,2 2,8 2,7 2,0 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 517 981 719 254 762 265 826 422 909 970 3 735 892
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 50 312 73 428 66 624 70 832 192 639 453 835
Aktív keresők összesen 568 293 792 682 828 889 897 254 1 102 609 4 189 727
Ebből:
férfiak 304 307 417 696 444 232 479 713 621 881 2 267 829
nők 263 986 374 986 384 657 417 541 480 728 1 921 898
Nyugdíjasok összesen 29 749 97 125 116 497 119 320 124 360 487 051
Ebből:
férfiak 8 627 29 736 40 671 40 318 44 526 163 878
nők 21 122 67 389 75 826 79 002 79 834 323 173
Munkanélküliek összesen 96 766 68 293 40 745 27 914 17 256 250 974
Ebből:
férfiak 55 703 38 391 19 657 18 307 6 995 139 053
nők 41 063 29 902 21 088 9 607 10 261 111 921
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 28 896 55 173 28 118 14 544 18 111 144 842
Tanuló felnőttek 2 087 8 899 4 873 6 342 9 129 31 330
Egyéb Inaktív felnőttek 126 602 76 693 53 797 45 073 21 849 324 014
Nem tanuló gyermekek 189 669 141 497 103 449 98 267 64 479 597 361
Tanulók összesen 410 974 369 846 228 359 174 513 105 912 1 289 604
Összesen 1 453 036 1 610 208 1 404 727 1 383 227 1 463 705 7 314 903
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 35,6 44,7 54,3 59,7 62,2 51,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,5 4,6 4,7 5,1 13,2 6,2
Aktív keresők összesen 39,1 49,2 59,0 64,9 75,3 57,3
Ebből:
férfiak 20,9 25,9 31,6 34,7 42,5 31,0
nők 18,2 23,3 27,4 30,2 32,8 26,3
Nyugdíjasok összesen 2,0 6,0 8,3 8,6 8,5 6,7
Ebből:
férfiak 0,6 1,8 2,9 2,9 3,0 2,2
nők 1,5 4,2 5,4 5,7 5,5 4,4
Munkanélküliek összesen 6,7 4,2 2,9 2,0 1,2 3,4
Ebből:
férfiak 3,8 2,4 1,4 1,3 0,5 1,9
nők 2,8 1,9 1,5 0,7 0,7 1,5
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 2,0 3,4 2,0 1,1 1,2 2,0
Tanuló felnőttek 0,1 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 8,7 4,8 3,8 3,3 1,5 4,4
Nem tanuló gyermekek 13,1 8,8 7,4 7,1 4,4 8,2
Tanulók összesen 28,3 23,0 16,3 12,6 7,2 17,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2017
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 417 536 469 264 500 225 536 088 750 435 2 673 548
Adatszolgáltató háztartások száma 646 797 819 816 917 3 995
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,9 2,6 2,0 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 549 096 702 240 790 675 831 982 994 771 3 868 764
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 102 100 72 139 64 311 78 264 147 807 464 621
Aktív keresők összesen 651 196 774 379 854 986 910 246 1 142 578 4 333 385
Ebből:
férfiak 356 422 417 825 466 923 467 206 615 723 2 324 099
nők 294 774 356 554 388 063 443 040 526 855 2 009 286
Nyugdíjasok összesen 48 887 95 776 137 194 134 918 131 708 548 483
Ebből:
férfiak 16 942 29 864 47 125 45 127 56 566 195 624
nők 31 945 65 912 90 069 89 791 75 142 352 859
Munkanélküliek összesen 69 810 52 012 27 210 11 380 11 408 171 820
Ebből:
férfiak 43 735 30 254 12 689 7 096 4 347 98 121
nők 26 075 21 758 14 521 4 284 7 061 73 699
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 22 107 43 425 27 434 18 446 12 254 123 666
Tanuló felnőttek 2 473 4 418 5 492 3 940 5 552 21 875
Egyéb Inaktív felnőttek 120 433 93 362 48 682 39 228 29 009 330 714
Nem tanuló gyermekek 196 509 156 498 108 062 73 564 49 805 584 438
Tanulók összesen 407 255 352 076 249 976 198 355 103 000 1 310 662
Összesen 1 518 670 1 571 946 1 459 036 1 390 077 1 485 314 7 425 043
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 36,2 44,7 54,2 59,9 67,0 52,1
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 6,7 4,6 4,4 5,6 10,0 6,3
Aktív keresők összesen 42,9 49,3 58,6 65,5 76,9 58,4
Ebből:
férfiak 23,5 26,6 32,0 33,6 41,5 31,3
nők 19,4 22,7 26,6 31,9 35,5 27,1
Nyugdíjasok összesen 3,2 6,1 9,4 9,7 8,9 7,4
Ebből:
férfiak 1,1 1,9 3,2 3,2 3,8 2,6
nők 2,1 4,2 6,2 6,5 5,1 4,8
Munkanélküliek összesen 4,6 3,3 1,9 0,8 0,8 2,3
Ebből:
férfiak 2,9 1,9 0,9 0,5 0,3 1,3
nők 1,7 1,4 1,0 0,3 0,5 1,0
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,5 2,8 1,9 1,3 0,8 1,7
Tanuló felnőttek 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 7,9 5,9 3,3 2,8 2,0 4,5
Nem tanuló gyermekek 12,9 10,0 7,4 5,3 3,4 7,9
Tanulók összesen 26,8 22,4 17,1 14,3 6,9 17,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2018
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 418 719 479 299 511 030 580 743 733 529 2 723 320
Adatszolgáltató háztartások száma 641 688 738 798 799 3 664
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,8 2,6 2,1 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 578 481 707 719 795 400 902 398 968 115 3 952 113
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 53 839 67 073 80 939 94 854 160 731 457 436
Aktív keresők összesen 632 320 774 792 876 339 997 252 1 128 846 4 409 549
Ebből:
férfiak 341 959 424 729 477 627 518 582 594 072 2 356 969
nők 290 361 350 063 398 712 478 670 534 774 2 052 580
Nyugdíjasok összesen 53 249 113 281 108 302 156 442 137 428 568 702
Ebből:
férfiak 19 723 30 704 38 000 58 611 54 573 201 611
nők 33 526 82 577 70 302 97 831 82 855 367 091
Munkanélküliek összesen 85 277 35 484 25 785 19 632 14 627 180 805
Ebből:
férfiak 52 864 21 143 10 597 10 578 4 726 99 908
nők 32 413 14 341 15 188 9 054 9 901 80 897
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 17 797 36 237 22 190 19 538 17 123 112 885
Tanuló felnőttek 1 372 6 256 8 422 10 724 5 069 31 843
Egyéb Inaktív felnőttek 132 968 100 838 49 629 27 194 20 292 330 921
Nem tanuló gyermekek 220 425 174 769 101 411 56 162 49 857 602 624
Tanulók összesen 371 750 324 505 253 292 194 966 134 569 1 279 082
Összesen 1 515 158 1 566 162 1 445 370 1 481 910 1 507 811 7 516 411
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 38,2 45,2 55,0 60,9 64,2 52,6
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 3,6 4,3 5,6 6,4 10,7 6,1
Aktív keresők összesen 41,7 49,5 60,6 67,3 74,9 58,7
Ebből:
férfiak 22,6 27,1 33,0 35,0 39,4 31,4
nők 19,2 22,4 27,6 32,3 35,5 27,3
Nyugdíjasok összesen 3,5 7,2 7,5 10,6 9,1 7,6
Ebből:
férfiak 1,3 2,0 2,6 4,0 3,6 2,7
nők 2,2 5,3 4,9 6,6 5,5 4,9
Munkanélküliek összesen 5,6 2,3 1,8 1,3 1,0 2,4
Ebből:
férfiak 3,5 1,3 0,7 0,7 0,3 1,3
nők 2,1 0,9 1,1 0,6 0,7 1,1
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,2 2,3 1,5 1,3 1,1 1,5
Tanuló felnőttek 0,1 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4
Egyéb Inaktív felnőttek 8,8 6,4 3,4 1,8 1,3 4,4
Nem tanuló gyermekek 14,5 11,2 7,0 3,8 3,3 8,0
Tanulók összesen 24,5 20,7 17,5 13,2 8,9 17,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2019
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 454 329 454 796 471 202 589 579 774 603 2 744 509
Adatszolgáltató háztartások száma 568 593 636 709 784 3 290
Háztartások átlagos taglétszáma 3,4 3,3 2,9 2,5 2,1 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 621 616 647 891 724 601 906 071 1 089 647 3 989 826
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 71 494 84 434 62 600 80 486 165 234 464 248
Aktív keresők összesen 693 110 732 325 787 201 986 557 1 254 881 4 454 074
Ebből:
férfiak 379 474 408 269 427 249 517 016 693 580 2 425 588
nők 313 636 324 056 359 952 469 541 561 301 2 028 486
Nyugdíjasok összesen 50 283 108 614 137 118 126 979 130 276 553 270
Ebből:
férfiak 13 160 29 939 44 683 39 005 48 994 175 781
nők 37 123 78 675 92 435 87 974 81 282 377 489
Munkanélküliek összesen 58 665 34 426 25 357 13 235 14 671 146 354
Ebből:
férfiak 27 613 13 270 11 075 8 157 5 955 66 070
nők 31 052 21 156 14 282 5 078 8 716 80 284
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 22 076 32 053 25 313 20 061 10 398 109 901
Tanuló felnőttek 2 500 4 301 7 803 6 090 5 637 26 331
Egyéb Inaktív felnőttek 135 894 90 471 42 481 44 313 31 886 345 045
Nem tanuló gyermekek 207 546 161 133 69 701 97 668 45 400 581 448
Tanulók összesen 385 449 353 001 271 737 188 851 138 767 1 337 805
Összesen 1 555 523 1 516 324 1 366 711 1 483 754 1 631 916 7 554 228
A személyek számának százalékos megoszlása
Alkalmazásban állók 40,0 42,7 53,0 61,1 66,8 52,8
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 4,6 5,6 4,6 5,4 10,1 6,1
Aktív keresők összesen 44,6 48,3 57,6 66,5 76,9 59,0
Ebből:
férfiak 24,4 26,9 31,3 34,8 42,5 32,1
nők 20,2 21,4 26,3 31,6 34,4 26,9
Nyugdíjasok összesen 3,2 7,2 10,0 8,6 8,0 7,3
Ebből:
férfiak 0,8 2,0 3,3 2,6 3,0 2,3
nők 2,4 5,2 6,8 5,9 5,0 5,0
Munkanélküliek összesen 3,8 2,3 1,9 0,9 0,9 1,9
Ebből:
férfiak 1,8 0,9 0,8 0,5 0,4 0,9
nők 2,0 1,4 1,0 0,3 0,5 1,1
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 1,4 2,1 1,9 1,4 0,6 1,5
Tanuló felnőttek 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3
Egyéb Inaktív felnőttek 8,7 6,0 3,1 3,0 2,0 4,6
Nem tanuló gyermekek 13,3 10,6 5,1 6,6 2,8 7,7
Tanulók összesen 24,8 23,3 19,9 12,7 8,5 17,7
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011