2.2.3.19. Az aktív, a nyugdíjas és az egyéb inaktív háztartások száma, a háztartásban élő személyek jellemzői jövedelemszerző tevékenységük, jövedelmi ötödök (kvintilisek) szerint(1/3)

< >
Megnevezés Aktív háztartások
1. 2. 3. 4. 5. összesen
2010
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 312 020 439 813 438 960 458 948 700 319 2 350 060
Adatszolgáltató háztartások száma 858 1 127 1 111 1 117 1 769 5 982
Háztartások átlagos taglétszáma 4,0 3,5 3,1 2,8 2,2 3,0
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 374 832 602 683 642 578 692 306 976 049 3 288 448
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 38 622 78 871 83 124 87 791 118 307 406 715
Aktív keresők összesen 413 454 681 554 725 702 780 097 1 094 356 3 695 163
Ebből:
férfiak 249 947 380 929 378 029 405 603 564 188 1 978 696
nők 163 507 300 625 347 673 374 494 530 168 1 716 467
Nyugdíjasok összesen 29 117 97 964 117 458 127 296 134 252 506 087
Ebből:
férfiak 11 049 41 791 48 361 58 763 61 478 221 442
nők 18 068 56 173 69 097 68 533 72 774 284 645
Munkanélküliek összesen 112 769 91 893 55 037 35 403 28 403 323 505
Ebből:
férfiak 55 067 49 467 29 768 17 928 13 360 165 590
nők 57 702 42 426 25 269 17 475 15 043 157 915
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 32 424 51 066 46 477 32 797 21 498 184 262
Tanuló felnőttek 3 440 3 667 5 316 4 623 12 336 29 382
Egyéb Inaktív felnőttek 129 925 118 684 66 172 50 768 36 480 402 029
Nem tanuló gyermekek 178 491 150 015 96 534 75 635 56 001 556 676
Tanulók összesen 334 692 357 746 247 659 194 199 125 579 1 259 875
Összesen 1 234 312 1 552 589 1 360 355 1 300 818 1 508 905 6 956 979
2015
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 392 054 497 177 495 529 510 315 724 620 2 619 695
Adatszolgáltató háztartások száma 688 841 793 771 847 3 940
Háztartások átlagos taglétszáma 3,7 3,2 2,8 2,7 2,0 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 517 981 719 254 762 265 826 422 909 970 3 735 892
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 50 312 73 428 66 624 70 832 192 639 453 835
Aktív keresők összesen 568 293 792 682 828 889 897 254 1 102 609 4 189 727
Ebből:
férfiak 304 307 417 696 444 232 479 713 621 881 2 267 829
nők 263 986 374 986 384 657 417 541 480 728 1 921 898
Nyugdíjasok összesen 29 749 97 125 116 497 119 320 124 360 487 051
Ebből:
férfiak 8 627 29 736 40 671 40 318 44 526 163 878
nők 21 122 67 389 75 826 79 002 79 834 323 173
Munkanélküliek összesen 96 766 68 293 40 745 27 914 17 256 250 974
Ebből:
férfiak 55 703 38 391 19 657 18 307 6 995 139 053
nők 41 063 29 902 21 088 9 607 10 261 111 921
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 28 896 55 173 28 118 14 544 18 111 144 842
Tanuló felnőttek 2 087 8 899 4 873 6 342 9 129 31 330
Egyéb Inaktív felnőttek 126 602 76 693 53 797 45 073 21 849 324 014
Nem tanuló gyermekek 189 669 141 497 103 449 98 267 64 479 597 361
Tanulók összesen 410 974 369 846 228 359 174 513 105 912 1 289 604
Összesen 1 453 036 1 610 208 1 404 727 1 383 227 1 463 705 7 314 903
2016
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 417 536 469 264 500 225 536 088 750 435 2 673 548
Adatszolgáltató háztartások száma 646 797 819 816 917 3 995
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,9 2,6 2,0 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 549 096 702 240 790 675 831 982 994 771 3 868 764
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 102 100 72 139 64 311 78 264 147 807 464 621
Aktív keresők összesen 651 196 774 379 854 986 910 246 1 142 578 4 333 385
Ebből:
férfiak 356 422 417 825 466 923 467 206 615 723 2 324 099
nők 294 774 356 554 388 063 443 040 526 855 2 009 286
Nyugdíjasok összesen 48 887 95 776 137 194 134 918 131 708 548 483
Ebből:
férfiak 16 942 29 864 47 125 45 127 56 566 195 624
nők 31 945 65 912 90 069 89 791 75 142 352 859
Munkanélküliek összesen 69 810 52 012 27 210 11 380 11 408 171 820
Ebből:
férfiak 43 735 30 254 12 689 7 096 4 347 98 121
nők 26 075 21 758 14 521 4 284 7 061 73 699
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 22 107 43 425 27 434 18 446 12 254 123 666
Tanuló felnőttek 2 473 4 418 5 492 3 940 5 552 21 875
Egyéb Inaktív felnőttek 120 433 93 362 48 682 39 228 29 009 330 714
Nem tanuló gyermekek 196 509 156 498 108 062 73 564 49 805 584 438
Tanulók összesen 407 255 352 076 249 976 198 355 103 000 1 310 662
Összesen 1 518 670 1 571 946 1 459 036 1 390 077 1 485 314 7 425 043
2017
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 418 719 479 299 511 030 580 743 733 529 2 723 320
Adatszolgáltató háztartások száma 641 688 738 798 799 3 664
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,3 2,8 2,6 2,1 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 578 481 707 719 795 400 902 398 968 115 3 952 113
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 53 839 67 073 80 939 94 854 160 731 457 436
Aktív keresők összesen 632 320 774 792 876 339 997 252 1 128 846 4 409 549
Ebből:
férfiak 341 959 424 729 477 627 518 582 594 072 2 356 969
nők 290 361 350 063 398 712 478 670 534 774 2 052 580
Nyugdíjasok összesen 53 249 113 281 108 302 156 442 137 428 568 702
Ebből:
férfiak 19 723 30 704 38 000 58 611 54 573 201 611
nők 33 526 82 577 70 302 97 831 82 855 367 091
Munkanélküliek összesen 85 277 35 484 25 785 19 632 14 627 180 805
Ebből:
férfiak 52 864 21 143 10 597 10 578 4 726 99 908
nők 32 413 14 341 15 188 9 054 9 901 80 897
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 17 797 36 237 22 190 19 538 17 123 112 885
Tanuló felnőttek 1 372 6 256 8 422 10 724 5 069 31 843
Egyéb Inaktív felnőttek 132 968 100 838 49 629 27 194 20 292 330 921
Nem tanuló gyermekek 220 425 174 769 101 411 56 162 49 857 602 624
Tanulók összesen 371 750 324 505 253 292 194 966 134 569 1 279 082
Összesen 1 515 158 1 566 162 1 445 370 1 481 910 1 507 811 7 516 411
2018
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 454 329 454 796 471 202 589 579 774 603 2 744 509
Adatszolgáltató háztartások száma 568 593 636 709 784 3 290
Háztartások átlagos taglétszáma 3,4 3,3 2,9 2,5 2,1 2,8
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 621 616 647 891 724 601 906 071 1 089 647 3 989 826
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 71 494 84 434 62 600 80 486 165 234 464 248
Aktív keresők összesen 693 110 732 325 787 201 986 557 1 254 881 4 454 074
Ebből:
férfiak 379 474 408 269 427 249 517 016 693 580 2 425 588
nők 313 636 324 056 359 952 469 541 561 301 2 028 486
Nyugdíjasok összesen 50 283 108 614 137 118 126 979 130 276 553 270
Ebből:
férfiak 13 160 29 939 44 683 39 005 48 994 175 781
nők 37 123 78 675 92 435 87 974 81 282 377 489
Munkanélküliek összesen 58 665 34 426 25 357 13 235 14 671 146 354
Ebből:
férfiak 27 613 13 270 11 075 8 157 5 955 66 070
nők 31 052 21 156 14 282 5 078 8 716 80 284
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 22 076 32 053 25 313 20 061 10 398 109 901
Tanuló felnőttek 2 500 4 301 7 803 6 090 5 637 26 331
Egyéb Inaktív felnőttek 135 894 90 471 42 481 44 313 31 886 345 045
Nem tanuló gyermekek 207 546 161 133 69 701 97 668 45 400 581 448
Tanulók összesen 385 449 353 001 271 737 188 851 138 767 1 337 805
Összesen 1 555 523 1 516 324 1 366 711 1 483 754 1 631 916 7 554 228
2019
A háztartások száma
Háztartások felszorzott száma 388 423 519 280 464 662 604 097 794 815 2 771 277
Adatszolgáltató háztartások száma 501 621 531 677 766 3 096
Háztartások átlagos taglétszáma 3,6 3,2 2,9 2,6 2,1 2,7
A személyek száma jövedelemszerző tevékenységük szerint
Alkalmazásban állók 526 416 736 946 681 085 968 938 1 092 360 4 005 745
Egyéni és társas vállalkozók,segítő családtagok, szövetkezeti tagok 71 047 78 208 90 333 85 837 160 408 485 833
Aktív keresők összesen 597 463 815 154 771 418 1 054 775 1 252 768 4 491 578
Ebből:
férfiak 342 061 442 777 408 408 567 308 670 988 2 431 542
nők 255 402 372 377 363 010 487 467 581 780 2 060 036
Nyugdíjasok összesen 41 491 97 613 123 168 143 708 134 914 540 894
Ebből:
férfiak 13 717 32 396 36 610 52 916 51 553 187 192
nők 27 774 65 217 86 558 90 792 83 361 353 702
Munkanélküliek összesen 66 815 55 422 18 091 15 112 13 177 168 617
Ebből:
férfiak 32 634 19 303 9 244 4 885 8 967 75 033
nők 34 181 36 119 8 847 10 227 4 210 93 584
Fogyatékosok és/vagy munkaképtelenek egészségügyi okból 26 114 44 280 22 615 17 596 11 946 122 551
Tanuló felnőttek 5 375 8 560 9 237 14 795 6 876 44 843
Egyéb Inaktív felnőttek 115 827 97 729 40 311 36 307 28 476 318 650
Nem tanuló gyermekek 193 934 164 543 78 843 75 570 56 768 569 658
Tanulók összesen 343 838 377 091 264 995 211 420 131 049 1 328 393
Összesen 1 390 857 1 660 392 1 328 678 1 569 283 1 635 974 7 585 184
Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011