2.6.1. A költségvetés oktatási kiadásai (2001–)*

(folyó áron, millió forint)

< >
Év Óvoda Alapfokú oktatás Középfokú oktatás Felsőfokú oktatás Egyéb oktatás Oktatással összefüggő egyéb kiadások Összesen
2001 106 214 409 998 161 871 23 215 69 581 770 879
2002 129 834 503 826 183 934 28 226 86 709 932 529
2003 158 526 617 089 216 422 33 810 45 609 1 071 456
2004 162 648 632 095 214 129 36 255 43 963 1 089 090
2005 175 570 442 530 235 291 226 772 40 402 49 548 1 170 113
2006 184 013 450 580 250 898 234 968 42 676 53 000 1 216 135
2007 179 041 438 663 267 256 253 174 36 634 53 633 1 228 401
2008 186 949 443 177 275 717 266 745 37 998 64 521 1 275 107
2009 186 979 433 067 252 487 261 763 36 141 66 787 1 237 224
2010 195 249 440 398 254 311 259 156 39 571 74 065 1 262 749
2011 182 743 410 409 239 395 270 646 35 456 72 914 1 211 562
2012 185 711 395 959 224 632 247 517 34 014 65 922 1 153 755
2013 206 182 406 979a 179 495a 243 645 37 218 68 809 1 142 329
2014b 240 670 676 849 257 908 37 361 158 191 1 370 978
2015 265 198 770 885 264 484 34 133 145 750 1 480 450
2016 261 290 839 326c 300 297 22 626 129 229c 1 552 767
2017 284 647 837 998 324 778 49 832 171 840 1 669 096
2018 301 533 894 645 339 655 56 751 231 541 1 824 125
2019 314 694 909 269 380 276 49 723 149 913 1 803 875
*2010-től a központi alrendszer adatainál a támogatási típusú szakfeladatok nélkül. Forrás: az állami, önkormányzati intézmények költségvetési beszámolói.  aRészben becsült adat.  b2014-ben az intézményi beszámolók áttértek a kormányzati funkciók szerinti elszámolásra, ezért az adatok a korábbi évek adataival korlátozottan hasonlíthatóak csak össze.  cBecsült adat.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011