3.7.4. Lakáscélú hitelek (2001–)(1/2)

< >
Megnevezés 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Lakáscélú hitelek állománya
Állomány az év végén, db
államilag támogatott .. 133 756 299 564 406 139 413 506 394 555 374 778 330 616 326 524 318 830
támogatás nélküli .. 114 293 165 879 299 801 334 697 379 911 430 360 508 189 506 948 499 672
összesen .. 248 049 465 443 705 940 748 203 774 466 805 138 838 805 833 472 818 502
Ebből:
devizaalapú .. .. .. 27 986 92 722 186 551 272 462 358 533 364 492 355 314
banknál .. 122 814 228 562 420 061 435 818 446 737 452 852 488 116 490 771 478 244
jelzáloghitel-intézetben .. 67 228 169 905 216 747 247 675 266 410 295 599 300 511 295 626 296 567
takarék- és hitelszövetkezetben .. 58 007 66 976 69 132 64 710 61 319 56 687 50 178 47 075 43 691
lakás-takarékpénztárban .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Állomány összege az év végén, millió forint
államilag támogatott .. 493 623 1 213 495 1 535 158 1 630 712 1 620 135 1 530 124 1 338 311 1 335 965 1 229 776
támogatás nélküli .. 112 337 223 377 339 516 611 273 1 053 449 1 578 607 2 536 677 2 584 076 3 054 406
összesen .. 605 960 1 436 872 1 874 674 2 241 985 2 673 584 3 108 731 3 874 988 3 920 041 4 284 182
Ebből:
devizaalapú .. .. .. 142 906 464 479 918 099 1 458 663 2 365 463 2 462 719 2 818 290
banknál .. 283 625 616 677 836 469 1 098 917 1 469 942 1 777 274 2 420 474 2 497 015 2 817 977
jelzáloghitel-intézetben .. 250 256 715 071 908 141 1 006 641 1 055 166 1 178 820 1 313 965 1 285 969 1 332 202
takarék- és hitelszövetkezetben .. 72 079 105 124 130 064 136 427 148 476 152 637 140 549 137 057 134 003
lakás-takarékpénztárban .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lakáscélú hitelek minősítése, állomány, %
Teljesítő kitettség .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nem teljesítő kitettség .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lakáscélú hitelek minősítése, összeg, %
Teljesítő kitettség .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nem teljesítő kitettség .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Átstrukturált kitettség, állomány, %
Teljesítő kitettségú hitelek százalékában .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nem teljesítő kitettségú hitelek százalékában .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Összesen .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Átstrukturált kitettség, összeg, %
Teljesítő kitettségú hitelek százalékában .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nem teljesítő kitettségú hitelek százalékában .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Összesen
Engedélyezett lakáscélú hitelek
Engedélyezett lakáshitel, db
államilag támogatott 21 877 79 419 133 620 63 419 39 584 32 456 19 067 14 973 14 054 2 274
támogatás nélküli 54 431 72 440 63 051 60 797 81 550 116 343 111 588 130 531 41 896 39 310
összesen 76 308 151 859 196 671 124 216 121 134 148 799 130 655 145 504 55 950 41 584
Ebből:
devizaalapú .. .. .. 19 342 60 819 96 461 98 646 115 805 31 658 9 443
banknál 52 475 122 921 164 968 104 137 101 026 128 883 112 361 111 741 47 918 29 381
jelzáloghitel-intézetben 5 087 10 428 11 885 7 545 9 310 8 457 10 779 28 647 4 198 10 284
takarék- és hitelszövetkezetben 18 746 18 510 19 818 12 534 10 798 11 459 7 515 5 116 3 834 1 919
lakás-takarékpénztárban .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Engedélyezett lakáshitel összege, millió forint
államilag támogatott 82 697 367 111 713 685 314 640 192 245 180 330 99 291 81 748 78 754 9 598
támogatás nélküli 72 572 120 791 122 080 197 118 345 637 566 425 668 427 869 821 243 773 199 115
összesen 155 269 487 902 835 765 511 758 537 882 746 755 767 718 951 569 322 527 208 713
Ebből:
devizaalapú .. .. .. 106 391 307 013 538 952 647 566 845 705 217 903 57 338
banknál 105 189 406 372 725 441 441 895 466 404 666 000 676 408 762 297 287 396 149 878
jelzáloghitel-intézetben 19 224 43 291 53 849 32 748 37 563 36 955 60 803 167 707 18 982 51 180
takarék- és hitelszövetkezetben 30 856 38 239 56 475 37 115 33 915 43 800 30 507 21 565 16 149 7 655
lakás-takarékpénztárban .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Folyósított lakáscélú hitelek
Folyósított hitel, db
építés 18 455 28 206 51 753 54 018 40 229 37 552 33 000 28 462 19 590 9 502
új lakás vásárlása 4 517 10 988 25 874 25 868 17 713 17 927 17 132 16 086 11 311 6 087
használt lakás vásárlása 25 072 64 496 94 089 41 851 60 130 73 453 65 374 75 187 29 339 30 217
korszerűsítés, bővítés 29 886 38 961 55 498 29 743 18 464 23 579 22 053 23 525 11 288 9 563
áthidalás 222 254 617 668 439 129 124 59 16 38
hitelkiváltás 110 126 81 709 1 492 1 679 3 062 3 926 598 741
egyéb 3 957 3 989 10 006 18 259 16 577 21 603 7 672 9 361 2 363 2 987
összesen 82 219 147 020 237 918 171 116 155 044 175 922 148 417 156 606 74 505 59 135
Folyósított hitel összege, millió forint
építés 63 323 102 260 187 095 146 189 92 473 117 602 101 347 102 309 60 357 26 182
új lakás vásárlása 21 375 51 130 119 782 136 180 85 486 112 308 102 325 129 687 76 661 34 921
használt lakás vásárlása 50 311 247 660 445 466 189 832 265 784 362 482 424 713 563 382 180 630 150 958
korszerűsítés, bővítés 25 631 56 878 94 648 50 148 31 696 46 385 47 581 41 213 18 389 15 131
áthidalás 1 334 839 1 161 2 080 2 642 887 1 222 376 136 252
hitelkiváltás 212 353 234 3 094 5 081 6 333 20 029 29 624 3 470 4 274
egyéb 5 881 10 622 13 288 21 450 46 806 84 247 25 103 20 385 5 880 8 465
összesen 168 067 469 739 861 674 548 973 529 968 730 244 722 320 886 976 345 523 240 183
Átlaghitel, millió forint 2,0 3,2 3,6 3,2 3,4 4,2 4,9 5,7 4,6 4,1
Ebből:
építés 3,4 3,6 3,6 2,7 2,3 3,1 3,1 3,6 3,1 2,8
új lakás vásárlása 4,7 4,7 4,6 5,3 4,8 6,3 6,0 8,1 6,8 5,7
használt lakás vásárlása 2,0 3,8 4,7 4,5 4,4 4,9 6,5 7,5 6,2 5,0
korszerűsítés, bővítés 0,9 1,5 1,7 1,7 1,7 2,0 2,2 1,8 1,6 1,6
áthidalás 6,0 3,3 1,9 3,1 6,0 6,9 9,9 6,4 8,5 6,6
hitelkiváltás 1,9 2,8 2,9 4,4 3,4 3,8 6,5 7,5 5,8 5,8
egyéb 1,5 2,7 1,3 1,2 2,8 3,9 3,3 2,2 2,5 2,8
Átlagos futamidő, év 9,2 11,0 12,2 12,8 13,6 14,0 14,7 15,1 15,1 14,6
Ebből:
építés 12,3 15,7 17,3 17,8 18,1 18,1 18,3 18,0 18,1 17,7
új lakás vásárlása 12,1 15,8 16,9 17,3 17,6 18,0 17,9 18,9 18,4 17,7
használt lakás vásárlása 8,8 9,8 10,9 11,3 12,3 13,0 15,0 15,6 15,4 14,8
korszerűsítés, bővítés 7,0 7,7 8,3 9,0 9,7 10,4 11,3 11,3 11,1 10,6
áthidalás 3,0 2,8 2,8 4,0 4,3 2,7 2,7 2,1 4,2 3,9
hitelkiváltás 7,7 10,0 12,1 11,2 12,8 13,1 15,2 16,1 13,8 14,5
egyéb 6,5 7,4 8,1 8,9 9,6 9,9 10,1 10,8 10,8 12,5

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011