9.11.6. Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkező 18–64 éves népesség demográfiai jellemzői gazdasági aktivitás szerint nemenként, 2018. II. negyedév*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Foglalkoztatott Nem foglalkoztatott Gyermekgondozással kapcsolatos családi kötöttséggel rendelkezők összesen
férfi együtt férfi együtt férfi együtt
Összesen 728,9 558,1 1 287,1 67,0 350,0 417,0 795,9 908,2 1 704,1
Ebből:
korcsoport
18–24 14,4 7,5 22,0 2,9 44,2 47,1 17,3 51,8 69,1
25–29 50,8 30,4 81,2 7,0 72,5 79,5 57,7 102,9 160,7
30–34 101,1 87,1 188,1 7,9 88,9 96,8 109,0 175,9 284,9
35–39 190,4 158,3 348,8 14,8 76,3 91,0 205,2 234,6 439,8
40–44 206,9 181,9 388,8 11,5 44,3 55,8 218,4 226,2 444,6
45–49 111,6 77,3 189,0 13,1 12,0 25,1 124,7 89,4 214,1
50–54 37,2 14,0 51,1 3,2 10,2 13,3 40,3 24,1 64,5
55–64 16,5 1,6 18,0 6,7 1,7 8,4 23,2 3,3 26,5
legmagasabb iskolai végzettség
Alapfokú 103,9 67,1 171,0 29,8 103,0 132,9 133,7 170,1 303,8
Középfokú érettségi nélkül 249,6 106,3 355,8 22,3 57,5 79,8 271,9 163,8 435,7
Középfokú érettségivel 188,4 190,7 379,0 11,9 100,9 112,8 200,3 291,6 491,9
Felsőfokú 187,1 194,1 381,2 2,9 88,6 91,5 190,0 282,7 472,7
lakóhely régiója
Budapest 121,6 90,7 212,3 10,7 66,5 77,2 132,3 157,2 289,5
Pest 113,8 77,8 191,7 6,5 56,8 63,3 120,3 134,7 255,0
Közép-Dunántúl 89,1 66,4 155,5 3,5 33,3 36,8 92,6 99,7 192,3
Nyugat-Dunántúl 75,8 55,6 131,3 5,6 29,7 35,3 81,4 85,3 166,6
Dél-Dunántúl 54,1 48,3 102,4 10,8 31,4 42,1 64,9 79,7 144,6
Észak-Magyarország 79,5 66,4 145,8 8,6 39,2 47,8 88,1 105,6 193,7
Észak-Alföld 104,3 79,4 183,6 13,7 53,7 67,4 118,0 133,0 251,0
Dél-Alföld 90,8 73,5 164,3 7,6 39,5 47,1 98,4 113,0 211,4
lakóhely közigazgatási besorolása
Főváros 121,6 90,7 212,3 10,7 66,5 77,2 132,3 157,2 289,5
Megyei jogú város 122,5 106,3 228,8 9,3 49,6 58,9 131,8 155,9 287,7
Egyéb város 221,7 165,1 386,8 15,6 100,3 116,0 237,3 265,4 502,8
Község 263,1 196,1 459,2 31,4 133,6 165,0 294,5 329,7 624,2
családi állapot
Nőtlen,hajadon 175,3 112,5 287,8 28,4 130,0 158,4 203,6 242,5 446,1
Házas 524,8 369,1 893,9 34,7 198,6 233,3 559,5 567,7 1 127,2
Özvegy, elvált 28,9 76,5 105,4 3,9 21,4 25,3 32,8 98,0 130,7
családi állás
Férj 520,2 520,2 33,9 33,9 554,0 554,0
Feleség 360,8 360,8 193,2 193,2 554,0 554,0
Élettárs 189,6 104,3 293,9 31,3 114,3 145,7 221,0 218,6 439,6
Egyedülálló szülő gyermekkel 5,6 91,0 96,6 0,9 39,7 40,6 6,5 130,7 137,2
Egyéb 13,6 2,1 15,6 0,8 2,8 3,6 14,4 4,9 19,3
a háztartásban élő saját vagy házastárs/élettárs 15 év alatti gyermekeinek száma szerint
Nincs 15 év alatti gyermek 20,3 4,6 25,0 3,5 5,3 8,8 23,8 9,9 33,7
1 fő 15 év alatti gyermek 398,1 343,4 741,5 34,1 182,9 217,0 432,2 526,2 958,4
2 fő 15 év alatti gyermek 237,9 175,7 413,7 16,6 104,2 120,8 254,6 279,9 534,5
3 vagy több 15 év alatti gyermek 72,5 34,4 106,9 12,8 57,6 70,4 85,3 92,0 177,4
kapott ellátások szerinta
Nem kap ellátást 723,1 522,5 1 245,7 52,9 94,9 147,8 776,0 617,5 1 393,5
Kap ellátást 5,8 35,6 41,4 14,1 255,1 269,2 19,9 290,7 310,6
Ebből:
gyed, gyes, gyet 1,2 16,3 17,4 1,3 234,8 236,1 2,4 251,1 253,5
egyéb ellátás 4,6 19,3 23,9 12,8 20,3 33,1 17,4 39,6 57,0
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés.  aKivéve: a rendszeres szociális segély, valamint az álláskeresési támogatások és foglalkoztatást helyettesítő, foglalkoztatást elősegítő támogatások. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011