[!]
Ez a módszertani leírás része a régi STADAT-rendszerünknek, amit 2021. április 6-tól itt már nem frissítünk tovább.
A megújult STADAT-rendszerünkben találhat friss adatokat és módszertani információkat.
Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

9.11. Munkavégzés és családi kötöttségek

2018. II. negyedévben "Munkavégzés és családi kötöttségek" címmel kapcsolódott kiegészítő felvétel a Munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez, mely a 18–64 éves népességre vonatkozott. A kiegészítő kérdőív a Munkaerő-felmérés mintájába kijelölt háztartásoknál az alapfelvétellel egy időben került lekérdezésre.
A munkaerő-felmérés során 2018. II. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 18–64 éves személyek 0,9%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre.
 


A 2018. II. negyedévi "Munkavégzés és családi kötöttségek" kiegészítő felvétel megvalósulási, illetve meghiúsulási arányai


A megkérdezettre vonatkozik Megvalósulási arány
és kitöltésre került de nem válaszolt rá összesen
%
Összesen 16 487 155 16 642 99,1
Ebből:
nemek
Férfi 8 138 76 8 214 99,1
8 349 79 8 428 99,1
korcsoportok
18–24 1 947 18 1 965 99,1
25–29 1 355 6 1 361 99,6
30–34 1 494 9 1 503 99,4
35–39 1 652 14 1 666 99,2
40–44 2 098 14 2 112 99,3
45–49 1 839 24 1 863 98,7
50–54 1 855 22 1 877 98,8
55–59 1 854 26 1 880 98,6
60–64 2 393 22 2 415 99,1
gazdasági aktivitás
Foglalkoztatott 11 418 109 11 527 99,1
Munkanélküli 492 6 498 98,8
Gazdaságilag inaktív 4 577 40 4 617 99,1
lakóhely
Budapest 939 10 949 98,9
Pest 1 489 23 1 512 98,5
Közép-Dunántúl 2 143 8 2 151 99,6
Nyugat-Dunántúl 1 803 10 1 813 99,4
Dél-Dunántúl 1 893 48 1 941 97,5
Észak-Magyarország 2 745 28 2 773 99,0
Észak-Alföld 3 057 4 3 061 99,9
Dél-Alföld 2 418 24 2 442 99,0

 A 2018. II. negyedévi "Munkavégzés és családi kötöttségek" kiegészítő felvétel proxy-interjúinak arányai


Megnevezés Személyes válaszadás Proxy-interjú Együtt Proxy-interjú aránya
%
Összesen 3 656,2 2 430,1 6 086,3 39,9
Ebből:
nemek
Férfi 1 528,0 1 486,5 3 014,5 49,3
2 128,2 943,5 3 071,8 30,7
korcsoportok
18–24 271,1 465,9 736,9 63,2
25–29 326,3 284,7 611,0 46,6
30–34 369,5 228,4 598,0 38,2
35–39 432,1 263,9 695,9 37,9
40–44 530,6 307,2 837,8 36,7
45–49 438,6 270,7 709,3 38,2
50–54 401,4 210,3 611,7 34,4
55–59 388,9 192,0 580,8 33,0
60–64 497,8 206,9 704,7 29,4
gazdasági aktivitás
Foglalkoztatott 2 626,2 1 789,7 4 415,9 40,5
Munkanélküli 91,7 72,0 163,7 44,0
Gazdaságilag inaktív 938,3 568,4 1 506,7 37,7
lakóhely
Budapest 726,7 360,5 1087,2 33,2
Pest 485,7 306,5 792,2 38,7
Közép-Dunántúl 413,9 253,0 667,0 37,9
Nyugat-Dunántúl 379,7 246,6 626,3 39,4
Dél-Dunántúl 275,4 269,3 544,7 49,4
Észak-Magyarország 386,7 307,0 693,7 44,3
Észak-Alföld 507,9 403,1 911,0 44,2
Dél-Alföld 480,3 284,0 764,3 37,2

A megvalósult interjúk 39,9%-a harmadik személy, azaz a család más tagjának megkérdezésével készült. Az ún. proxy-interjúk aránya a férfiak körében nagyon magas, 49,3%-os volt, miközben a nők esetében a mutatóérték 30,7%-ot ért el.

A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban a súlyozásból és összegzésből adódóan néhány fős eltérések lehetnek.

Ha egy ismérvhez (a teljeskörűsítés után) 2500–4999 fő közötti előfordulás tartozik, az adatok valóságtartalma csak fenntartással kezelhető a hozzátartozó magas mintavételi hiba miatt; 2500 főnél kisebb előfordulás esetén az adat nem értékelhető.


 

A kiegészítő felvételben használt fogalmak
 

Gyermekgondozási kötelezettséggel rendelkezik

Beteg vagy idősgondozási kötelezettséggel rendelkezik

Gyermekgondozás miatti huzamos (legalább egy hónapos) távollét a munkától

Gyermekgondozási díj (gyed)

A biztosított szülőt megillető, annak keresetéhez igazodó ellátás, amely a csecsemőgondozási díjra jogosító időtartam (168 nap) leteltét követő naptól a szülést megelőző két éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, amennyiben a szülő a szülést megelőző két évben legalább 365 napig biztosított volt. Ikergyermekek esetén a gyed időtartama egy évvel meghosszabbodik. A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói a 2013. december 31-ét követően született gyermekük után az úgynevezett "diplomás gyed"-re lehetnek jogosultak, ami a gyermek 1 éves koráig jár. A gyermekgondozási díj 1996-ban megszűnt, majd 2000. január 1-jével újból bevezetésre került.

Gyermekgondozást segítő ellátás (gyese)

2016 előtt az ellátás elnevezése gyermekgondozási segély (gyes) volt. Fix összegű, alanyi jogon járó ellátás, amely a szülőt, a nevelőszülőt, a gyermeket saját háztartásában nevelő gyámot illeti meg a gyermek 3. életévének (ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig), a tartósan beteg, testi vagy értelmi fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. Az említett jogosultakon kívül a nagyszülő is jogosult a gyesre, ha a gyermek az 1. életévét betöltötte, gondozása a szülő háztartásában történik, és szülei írásban nyilatkoztak arról, hogy a gyesről lemondanak a nagyszülő részére.

Gyermeknevelési támogatás (gyet)

Fix összegű, alanyi jogon járó ellátás, amelyre az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.2.1. Munkaerőpiac módszertan

Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás