Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás

9.12. A fiatalok munkaerőpiaci helyzete

(2018. IV. negyedévi lakossági munkaerő-felmérés kiegészítő kérdőíve)

2018. IV. negyedévében ismételten "A fiatalok munkaerőpiaci helyzete" c. kiegészítő felvétel kapcsolódott a munkaerő-felmérés adatgyűjtéséhez, amely az alapfelvétel mintájába kijelölt háztartásoknál, azzal egy időben került lekérdezésre.

A felvétel célja egy átfogó kép szerzése a 15–29 éves korcsoportról a következő három témakörben:
– munka, munkakeresés
– tanulmányok, képzettség, tanulmányokhoz köthető munkavégzés
– önkéntes munka végzése

A munkaerő-felmérés során 2018. IV. negyedévében megkérdezett és az alapfelvételre válaszoló 15–29 évesek 4,7%-a nem válaszolt a kiegészítő felvételre.


 


A 2018. IV. negyedévi "A fiatalok munkaerőpiaci helyzete" c. kiegészítő felvétel meghiúsulási arányai (súlyozott adatok)


Megnevezés A megkérdezettre vonatkozik Megvalósulási arány*
és kitöltésre került de nem válaszolt rá összesen
%
Összesen 1 551 921 76 094 1 628 015 4,7
Nem
férfi 794 336 40 016 834 353 4,8
757 585 36 078 793 662 4,5
Korcsoport
15–19 462 643 13 222 475 864 2,8
20–24 518 855 22 778 541 633 4,2
25–29 570 423 40 094 610 518 6,6
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 531 972 18 027 549 999 3,3
Középfokú 827 361 41 924 869 285 4,8
Felsőfokú 192 588 16 143 208 731 7,7
A lakóhely megyéje
Budapest 244 540 22 061 266 601 8,3
Baranya 58 906 3 353 62 259 5,4
Bács-Kiskun 80 470 3 587 84 058 4,3
Békés 54 086 253 54 339 0,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 116 395 1 566 117 961 1,3
Csongrád 67 936 869 68 805 1,3
Fejér 63 092 5 785 68 877 8,4
Győr-Moson-Sopron 73 607 3 608 77 215 4,7
Hajdú-Bihar 95 596 1 336 96 932 1,4
Heves 47 348 1 153 48 501 2,4
Komárom-Esztergom 48 219 2 080 50 299 4,1
Nógrád 29 355 2 969 32 324 9,2
Pest 199 474 11 690 211 165 5,5
Somogy 44 340 3 670 48 009 7,6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 104 688 464 105 152 0,4
Jász-Nagykun-Szolnok 59 923 3 998 63 920 6,3
Tolna 33 745 1 596 35 341 4,5
Vas 37 287 4 210 41 497 10,1
Veszprém 53 399 1 607 55 006 2,9
Zala 39 513 240 39 752 0,6
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 734 032 42 248 776 280 5,4
munkanélküli 50 051 2 268 52 320 4,3
inaktív 767 838 31 577 799 415 4,0

* az alapkérdőívre válaszoló, de a kiegészítő felvételt megtagadók aránya. 


 

A megvalósult interjúk több mint fele proxy interjú volt, azaz nem a referencia személy válaszolta meg a kérdőívet, hanem a háztartás más tagja.A 2018. IV. negyedévi "A fiatalok munkaerőpiaci helyzete" kiegészítő felvétel proxy-interjúinak arányai (súlyozott adatok)


Megnevezés Személyes válaszadás Proxy-interjú Együtt Proxy-interjú aránya
%
Összesen 662 187 889 734 1 551 921 57,3
Nem
férfi 305 788 488 548 794 336 61,5
356 399 401 185 757 585 53,0
Korcsoport
15–19 121 421 341 221 462 643 73,.8
20–24 225 798 293 057 518 855 56,5
25–29 314 968 255 455 570 423 44,8
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 178 973 352 999 531 972 66,4
Középfokú 378 162 449 199 827 361 54,3
Felsőfokú 105 052 87 536 192 588 45,5
A lakóhely megyéje
Budapest 145 561 98 979 244 540 40,5
Baranya 23 720 35 186 58 906 59,7
Bács-Kiskun 29 906 50 565 80 470 62,8
Békés 16 485 37 601 54 086 69,5
Borsod-Abaúj-Zemplén 55 085 61 310 116 395 52,7
Csongrád 42 188 25 749 67 936 37,9
Fejér 23 425 39 667 63 092 62,9
Győr-Moson-Sopron 25 710 47 898 73 607 65,1
Hajdú-Bihar 44 285 51 312 95 596 53,7
Heves 12 403 34 945 47 348 73,8
Komárom-Esztergom 14 115 34 104 48 219 70,7
Nógrád 14 103 15 253 29 355 52,0
Pest 69 793 129 681 199 474 65,0
Somogy 9 362 34 978 44 340 78,9
Szabolcs-Szatmár-Bereg 45 709 58 979 104 688 56,3
Jász-Nagykun-Szolnok 21 397 38 525 59 923 64,3
Tolna 6 657 27 087 33 745 80,3
Vas 21 816 15 471 37 287 41,5
Veszprém 24 416 28 983 53 399 54,3
Zala 16 053 23 460 39 513 59,4
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 362 440 371 591 734 032 50,6
munkanélküli 27 022 23 029 50 051 46,0
inaktív 272 724 495 113 767 838 64,5

A közölt abszolút számok ugyanazon aggregátumaiban – a súlyozásból és összegzésből adódóan – néhány fős eltérések lehetnek. A megoszlási viszonyszámok kiértékelése elektronikusan – egyedi korrekció nélkül – történt, ezért a részadatok összege nem mindig egyezik meg az összesített adatok megjelenített kerekített értékeivel.

 

A kérdőíven a következő kérdések szerepeltek.


 

A 2018. IV. negyedévi "A fiatalok munkaerőpiaci helyzete" kiegészítő felvételt megválaszolók súlyozott adatai és mintaelemszámai (fő)

Megnevezés Férfi Együtt
súlyozott adat minta súlyozott adat minta súlyozott adat minta
Összesen 794 336 3 869 757 585 3 626 1 551 921 7 495
Korcsoport
15–19 236 641 1 317 226 002 1 247 462 643 2 564
20–24 264 835 1 330 254 019 1 202 518 855 2 532
25–29 292 860 1 222 277 563 1 177 570 423 2 399
Iskolai végzettség
Legfeljebb alapfokú 274 985 1 537 256 987 1 467 531 972 3 004
Középfokú 440 426 2 046 386 935 1 742 827 361 3 788
Felsőfokú 78 925 286 113 662 417 192 588 703
A lakóhely megyéje
Budapest 124 378 215 120 162 208 244 540 423
Baranya 29 719 200 29 187 194 58 906 394
Bács-Kiskun 41 765 259 38 705 239 80 470 498
Békés 28 155 132 25 931 125 54 086 257
Borsod-Abaúj-Zemplén 60 453 398 55 942 369 116 395 767
Csongrád 34 920 164 33 017 140 67 936 304
Fejér 32 062 148 31 030 154 63 092 302
Győr-Moson-Sopron 37 520 161 36 088 169 73 607 330
Hajdú-Bihar 48 637 259 46 959 240 95 596 499
Heves 24 606 170 22 742 159 47 348 329
Komárom-Esztergom 24 786 109 23 433 94 48 219 203
Nógrád 14 971 106 14 385 94 29 355 200
Pest 101 118 373 98 356 349 199 474 722
Somogy 22 386 138 21 954 126 44 340 264
Szabolcs-Szatmár-Bereg 53 828 379 50 860 333 104 688 712
Jász-Nagykun-Szolnok 30 211 143 29 712 165 59 923 308
Tolna 17 245 109 16 500 101 33 745 210
Vas 19 373 145 17 914 114 37 287 259
Veszprém 27 769 146 25 630 140 53 399 286
Zala 20 435 115 19 077 113 39 513 228
Gazdasági aktivitás
foglalkoztatott 424 987 1 947 309 045 1 278 734 032 3 225
munkanélküli 30 292 184 19 760 118 50 051 302
inaktív 339 058 1 738 428 780 2 230 767 838 3 968

Amennyiben egy ismérvhez (a teljeskörűsítés után) 2500–4999 fő közötti előfordulás tartozik, az adatok valóságtartalma csak fenntartással kezelhető a hozzátartozó magas mintavételi hiba miatt, 2500 főnél kisebb előfordulás esetén az adat nem értékelhető.

A 9.12.-es STADAT táblákban – az időbeli összehasonlíthatóság miatt igazodva a 9.4-es táblákhoz – az oldalrovatban az iskolai végzettség a munkaerőpiacra vonatkozó rendszeresen megjelenő STADAT táblákhoz képest eltérően jelenik meg, ezért itt közlünk egy egyértelműsítő táblázatot:A 9.12. és 9.4-es STADAT táblákban megjelenő oldalrovatok A munkaerőpiacra vonatkozó rendszeres STADAT táblákban megjelenő oldalrovatok
Legfeljebb 8 általános Általános iskola 8 osztálya
Középfokú végzettség
Szakiskola, szakmunkásképző    érettségi nélkül, szakmai végzettséggel
   érettségivel
Gimnázium    szakmai végzettség nélkül
Szakközépiskola    szakmai végzettséggel
   összesen
Főiskola, egyetem, PhD, DLA Felsőfokú végzettség
  Összesen

2.1. Munkaerőpiac módszertan
 

A következő STADAT táblák a KSH-ban elérhetőek 2013, 2012, 2010, 2006, 2004. és 2002 IV. negyedéves vonatkozási időszakokra is: 9.12.1.1; 9.12.1.2; 9.12.1.4; 9.12.1.11; 9.12.1.12; 9.12.1.13; 9.12.1.16.1; 9.12.1.16.2; 9.12.1.16.3; 9.12.2.91.; 9.12.2.10; 9.12.2.11; 9.12.2.12.; illetve valamennyi tábla elérhető 2015. IV. negyedévére vonatkozóan is a 9.4.-es számú STADAT táblákban az "Egyéb adatok" alatt.Előző oldal Következő oldal Tartalomjegyzék Nyomtatás Bezárás