9.19.15. A 15–74 éves foglalkoztatottak munkaerő-piaci jellemzők és aszerint, hogy munkavégzésük során ki vannak-e téve mentális egészséget kockáztató tényezőknek, nemenként, 2020. III. negyedév*

(ezer fő)

< >
Megnevezés Mentális egészséget kockáztató tényezőnek kitett személyek száma összesen Nincs kitéve mentális egészséget kockáztató tényezőnek Foglalkoztatott Mentális egészséget kockáztató tényezőnek kitett személyek száma összesen Nincs kitéve mentális egészséget kockáztató tényezőnek Foglalkoztatott Mentális egészséget kockáztató tényezőnek kitett személyek száma összesen Nincs kitéve mentális egészséget kockáztató tényezőnek Foglalkoztatott
férfi együtt
Összesen 803,5 1 641,2 2 444,7 746,1 1 242,2 1 988,3 1 549,6 2 883,4 4 433,0
Ebből:
Foglalkozási viszony főbb jellemzői
Alkalmazott határozatlan idejű munkaszerződéssel 632,6 1 350,8 1 983,5 635,9 1 044,5 1 680,5 1 268,6 2 395,3 3 663,9
Alkalmazott határozott idejű munkaszerződéssel 42,7 73,4 116,0 48,0 76,4 124,4 90,7 149,7 240,4
Alkalmazott összesen 675,3 1 424,2 2 099,5 683,9 1 120,9 1 804,8 1 359,2 2 545,1 3 904,3
Nem alkalmazott 128,2 217,1 345,2 62,2 121,3 183,5 190,4 338,3 528,7
Ebből:
társas vállalkozás tagja 43,0 77,8 120,8 21,5 38,8 60,3 64,5 116,6 181,1
egyéni vállalkozó, önálló 84,3 135,9 220,2 39,6 76,8 116,4 123,9 212,7 336,6
Rész- illetve teljes munkaidős foglalkoztatás
Részmunkaidős 25,8 60,3 86,1 56,2 104,7 160,9 82,0 165,0 247,0
Teljes munkaidős 777,7 1 581,0 2 358,6 689,9 1 137,5 1 827,4 1 467,6 2 718,5 4 186,0
Otthon dolgozás
Jellemzően otthonában dolgozik 28,6 35,4 64,1 29,2 42,1 71,3 57,8 77,5 135,3
Alkalmanként otthon dolgozik 60,1 99,8 160,0 70,0 80,9 150,8 130,1 180,7 310,8
Soha nem dolgozik otthon 714,7 1 506,0 2 220,7 646,9 1 119,2 1 766,2 1 361,7 2 625,2 3 986,9
Távmunka végzés
Rendszeresen vagy alkalmanként végez távmunkát 59,0 90,0 149,0 60,8 68,7 129,5 119,9 158,7 278,6
Nem végez távmunkát 744,5 1 551,2 2 295,7 685,2 1 173,5 1 858,8 1 429,7 2 724,7 4 154,5
A telephely dolgozóinak száma
1–10 fő 199,9 387,5 587,3 158,1 303,5 461,6 358,0 691,0 1 048,9
11–19 fő 86,1 194,3 280,4 98,0 178,5 276,5 184,1 372,8 556,9
20–49 fő 106,5 257,4 364,0 131,6 205,6 337,1 238,1 463,0 701,1
Legalább 50 fő 296,6 592,1 888,7 271,7 422,2 693,9 568,3 1 014,2 1 582,6
Nem tudja, de több mint 10 fő 94,1 162,4 256,5 69,7 104,9 174,6 163,8 267,3 431,0
Nem tudja, de kevesebb mint 11 fő 20,3 47,6 67,9 17,1 27,5 44,6 37,3 75,1 112,5
A munkahely tulajdonformája
Állami, önkormányzati 178,5 301,9 480,5 308,2 417,4 725,6 486,7 719,4 1 206,1
Magán, vegyes 602,3 1 285,9 1 888,2 398,5 757,0 1 155,5 1 000,8 2 042,9 3 043,7
Egyéb 5,7 16,4 22,1 24,7 39,1 63,8 30,5 55,4 85,9
Nem tudja 16,9 37,0 53,9 14,7 28,7 43,4 31,6 65,7 97,3
A munkáltató főtevékenysége szektorok szerint
Mezőgazdaság 36,9 117,7 154,6 11,7 43,4 55,1 48,6 161,1 209,7
Ipar 323,8 696,8 1 020,6 130,7 258,2 388,9 454,6 955,0 1 409,6
Ebből:
C – feldolgozóipar 191,4 421,3 612,7 116,9 224,9 341,8 308,4 646,1 954,5
F – építőipar 113,8 219,5 333,2 6,1 23,7 29,8 119,9 243,2 363,1
Szolgáltatások 442,8 826,7 1 269,5 603,6 940,6 1 544,2 1 046,4 1 767,3 2 813,7
G–N piaci szolgáltatások 294,6 593,9 888,6 263,4 447,2 710,7 558,1 1 041,1 1 599,2
O–U közszolgáltatás 148,2 232,8 380,9 340,2 493,4 833,5 488,3 726,1 1 214,5
Foglalkozási főcsoport FEOR-08 szerint
FEOR 1 – Gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, törvényhozók 47,4 50,3 97,6 35,2 34,6 69,8 82,6 84,9 167,5
FEOR 2 – Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozásúak 140,2 274,7 414,9 175,8 261,4 437,2 316,0 536,2 852,2
FEOR 3 – Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozásúak 91,5 193,6 285,1 161,2 226,6 387,8 252,7 420,2 672,9
FEOR 4 – Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozásúak 23,8 46,6 70,3 83,8 143,4 227,2 107,6 189,9 297,5
Szellemi foglalkozásúak 302,8 565,2 868,0 456,0 666,0 1 122,0 758,9 1 231,2 1 990,0
FEOR 5 – Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozásúak 101,9 151,7 253,6 150,7 244,7 395,4 252,6 396,4 649,0
FEOR 6 – Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozásúak 23,4 65,3 88,7 7,8 27,1 34,9 31,3 92,4 123,6
FEOR 7 – Ipari és építőipari foglalkozásúak 186,1 417,9 604,0 16,5 34,6 51,1 202,6 452,5 655,1
FEOR 8 – Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 136,6 284,1 420,7 56,4 105,1 161,5 193,0 389,2 582,2
FEOR 9 – Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozásúak 50,6 147,0 197,5 57,8 162,5 220,3 108,3 309,5 417,8
Fizikai foglalkozásúak 498,6 1 066,0 1 564,6 289,2 573,9 863,1 787,8 1 640,0 2 427,7
FEOR 0 – Fegyveres foglalkozásúak 2,1 10,0 12,1 0,8 2,3 3,1 3,0 12,3 15,2
*Forrás: lakossági munkaerő-felmérés. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011