9.5.1.8. A 2015-ben új munkahelyre belépők száma nemzetgazdasági ágak és a foglalkoztatás jellege szerint szerint

(ezer fő)

< >
A jelenlegi munkahely ága Alkalmazott Nem alkalmazott Összesen
A Mezőgazdaság, erdő- gazdálkodás, halászat 21,8 3,8 25,6
B Bányászat, kőfejtés 0,7 0,0 0,7
C Feldolgozóipar 114,9 1,9 116,8
D Villamos- energia-, gáz-, gőzellátás, légkondi- cionálás 2,3 0,0 2,3
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás, szennyeződés-mentesítés 7,3 0,0 7,3
F Építőipar 36,5 2,4 38,9
G Kereskedelem, gépjármű- javítás 61,2 1,7 62,9
H Szállítás, raktározás 22,6 1,0 23,7
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 34,3 2,5 36,8
J Információ, kommunikáció 12,1 2,1 14,3
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 9,1 1,5 10,5
L Ingatlan- ügyletek 2,4 0,0 2,4
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 12,5 2,0 14,5
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 16,8 1,3 18,1
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 119,1 0,0 119,1
P Oktatás 28,9 1,0 29,9
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 24,3 0,4 24,6
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 11,3 0,5 11,8
S–U Egyéb tevékenység 9,9 3,1 13,1
B–F Ipar 161,7 4,3 166,0
G–U Szolgáltatás 364,5 17,1 381,7
Összesen 548,0 25,3 573,3

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011