9.5.1.9. A 2015-ben kilépők száma az előző munkahelyük nemzetgazdasági ága és a foglalkoztatás jellege szerint szerint

(ezer fő)

< >
Az előző munkahely nemzetgazdasági ága Alkalmazott Nem alkalmazott Összesen
A Mezőgazdaság, erdő- gazdálkodás, halászat 16,9 1,3 18,2
B Bányászat, kőfejtés 1,2 0,0 1,2
C Feldolgozóipar 41,5 1,6 43,0
D Villamos- energia-, gáz-, gőzellátás, légkondi- cionálás 0,9 0,0 0,9
E Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladék-gazdálkodás, szennyeződés-mentesítés 3,1 0,0 3,1
F Építőipar 17,2 2,4 19,6
G Kereskedelem, gépjármű- javítás 20,6 1,3 21,9
H Szállítás, raktározás 8,3 0,0 8,3
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 13,6 0,9 14,5
J Információ, kommunikáció 0,8 0,0 0,8
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2,9 0,3 3,2
L Ingatlan- ügyletek 1,2 0,0 1,2
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 4,5 0,1 4,6
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 13,6 1,1 14,7
O Közigazgatás, védelem; kötelező társadalom- biztosítás 62,5 0,1 62,6
P Oktatás 15,0 0,1 15,1
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 14,5 0,2 14,7
R Művészet, szórakoztatás, szabad idő 3,8 0,2 4,1
S–U Egyéb tevékenység 4,4 0,7 5,1
B–F Ipar 63,9 3,9 67,8
G–U Szolgáltatás 165,6 5,0 170,6
Összesen 246,4 10,2 256,6

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011