9.3.6. Önkéntes munkát végző népesség a végzett munka jellege, formális vagy informális volta szerint,
2014. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés Közvetlenül Szervezete(ke)n keresztül Közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt Összesen
végzett önkéntes munkát
Összesen 2 406 607 85 595 65 244 2 557 446
Ebből:
Házi- és házkörüli munka
rendszeresen 366 334 256 11 661 378 251
alkalmanként 1 071 387 2 518 27 452 1 101 357
együtt 1 437 721 2 774 39 113 1 479 608
Ügyintézés, vásárlás
rendszeresen 236 023 1 197 8 089 245 309
alkalmanként 836 098 1 057 22 959 860 114
együtt 1 072 121 2 254 31 048 1 105 423
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás
rendszeresen 179 151 399 4 495 184 045
alkalmanként 454 022 1 275 11 263 466 560
együtt 633 173 1 674 15 758 650 605
Betegápolás, idősgondozás
rendszeresen 105 062 1 214 2 160 108 436
alkalmanként 185 184 1 875 9 429 196 488
együtt 290 246 3 089 11 589 304 924
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése
rendszeresen 10 948 1 803 1 013 13 764
alkalmanként 24 900 3 033 2 927 30 860
együtt 35 848 4 836 3 940 44 624
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése
rendszeresen 10 246 3 368 1 204 14 818
alkalmanként 46 331 8 640 6 852 61 823
együtt 56 577 12 008 8 056 76 641
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység
rendszeresen 26 323 7 056 9 136 42 515
alkalmanként 47 391 5 930 6 820 60 141
együtt 73 714 12 986 15 956 102 656
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység
rendszeresen 15 614 2 865 1 925 20 404
alkalmanként 60 604 5 392 6 961 72 957
együtt 76 218 8 257 8 886 93 361
Településszépítés- és gazdaságfejlesztés
rendszeresen 6 369 382 1 772 8 523
alkalmanként 32 684 1 712 4 492 38 888
együtt 39 053 2 094 6 264 47 411
Közbiztonság, közrend védelme, polgárőrség
rendszeresen 6 981 8 381 4 008 19 370
alkalmanként 12 187 3 991 4 068 20 246
együtt 19 168 12 372 8 076 39 616
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka
rendszeresen 3 233 1 859 439 5 531
alkalmanként 23 084 2 946 2 855 28 885
együtt 26 317 4 805 3 294 34 416
Óvoda, iskola segítése, oktatási, képzési, tudományos tevékenység
rendszeresen 36 952 2 997 3 558 43 507
alkalmanként 134 224 6 482 9 658 150 364
együtt 171 176 9 479 13 216 193 871
Kulturális, művészeti tevékenység
rendszeresen 20 453 5 471 4 001 29 925
alkalmanként 62 786 4 731 6 650 74 167
együtt 83 239 10 202 10 651 104 092
Sport, szabadidős tevékenység
rendszeresen 22 487 4 374 5 052 31 913
alkalmanként 85 672 4 304 7 148 97 124
együtt 108 159 8 678 12 200 129 037
Politikai tevékenység
rendszeresen 3 450 1 563 1 204 6 217
alkalmanként 5 263 2 707 2 636 10 606
együtt 8 713 4 270 3 840 16 823
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély
rendszeresen 4 077 773 1 328 6 178
alkalmanként 9 648 1 016 1 251 11 915
együtt 13 725 1 789 2 579 18 093
Rendezvényszervezés, rendezvényen (pl. falunap, fesztivál stb.) segítségnyújtás
rendszeresen 14 847 2 813 4 192 21 852
alkalmanként 93 482 7 595 16 716 117 793
együtt 108 329 10 408 20 908 139 645
Kuratóriumi, vezetőségi tagság, adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás
rendszeresen 6 423 1 418 4 757 12 598
alkalmanként 11 756 898 1 700 14 354
együtt 18 179 2 316 6 457 26 952
Egyéb
rendszeresen 4 355 2 211 1 242 7 808
alkalmanként 15 510 2 562 1 565 19 637
együtt 19 865 4 773 2 807 27 445

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011