9.3.7. Önkéntes munkát végzők által ledolgozott órák száma a végzett munka jellege, formális vagy informális volta szerint, 2014. I. negyedév

(óra/az elmúlt 12 hónap)

< >
Megnevezés Közvetlenül Szervezete(ke)n keresztül Közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt Összesen
végzett önkéntes munkát
Összesen 357 265 479 10 364 087 19 101 546 386 731 112
Ebből:
Házi- és házkörüli munka
rendszeresen 100 799 135 466 862 4 401 167 105 667 164
alkalmanként 121 346 463 104 680 6 931 096 128 382 239
együtt 222 145 598 571 542 11 332 263 234 049 403
Ügyintézés, vásárlás
rendszeresen 86 316 847 340 749 3 545 303 90 202 899
alkalmanként 106 821 463 77 422 7 071 930 113 970 815
együtt 193 138 310 418 171 10 617 233 204 173 714
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás
rendszeresen 84 309 021 11 940 2 340 416 86 661 377
alkalmanként 86 519 354 96 060 4 004 644 90 620 058
együtt 170 828 375 108 000 6 345 060 177 281 435
Betegápolás, idősgondozás
rendszeresen 62 497 806 134 161 1 259 777 63 891 744
alkalmanként 42 499 370 127 151 3 586 214 46 212 735
együtt 104 997 176 261 312 4 845 991 110 104 479
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése
rendszeresen 7 593 775 242 200 658 077 8 494 052
alkalmanként 7 761 754 204 256 1 216 258 9 182 268
együtt 15 355 529 446 456 1 874 335 17 676 320
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése
rendszeresen 2 616 637 648 152 977 109 4 241 898
alkalmanként 6 368 897 373 701 1 279 824 8 022 422
együtt 8 985 534 1 021 853 2 256 933 12 264 320
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység
rendszeresen 6 888 900 1 091 859 3 285 992 11 266 751
alkalmanként 9 292 243 444 121 2 289 062 12 025 426
együtt 16 181 143 1 535 980 5 575 054 23 292 177
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység
rendszeresen 3 507 338 537 886 682 608 4 727 832
alkalmanként 9 721 785 306 657 1 940 355 11 968 797
együtt 13 229 123 844 543 2 622 963 16 696 629
Településszépítés- és gazdaságfejlesztés
rendszeresen 1 239 303 98 989 630 922 1 969 214
alkalmanként 8 681 082 281 993 1 074 273 10 037 348
együtt 9 920 385 380 982 1 705 195 12 006 562
Közbiztonság, közrend védelme, polgárőrség
rendszeresen 1 978 588 2 399 087 2 212 250 6 589 925
alkalmanként 3 726 072 362 685 853 253 4 942 010
együtt 5 704 660 2 761 772 3 065 503 11 531 935
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka
rendszeresen 1 278 902 536 141 136 203 1 951 246
alkalmanként 4 093 870 206 055 2 682 056 6 981 981
együtt 5 372 772 742 196 2 818 259 8 933 227
Óvoda, iskola segítése, oktatási, képzési, tudományos tevékenység
rendszeresen 5 972 972 458 527 1 068 854 7 500 353
alkalmanként 18 815 294 432 502 2 031 814 21 279 610
együtt 24 788 266 891 029 3 100 668 28 779 963
Kulturális, művészeti tevékenység
rendszeresen 5 440 864 1 028 030 1 922 388 8 391 282
alkalmanként 10 282 626 468 271 1 843 672 12 594 569
együtt 15 723 490 1 496 301 3 766 060 20 985 851
Sport, szabadidős tevékenység
rendszeresen 6 787 755 1 347 694 2 053 722 10 189 171
alkalmanként 12 914 860 289 233 1 386 370 14 590 463
együtt 19 702 615 1 636 927 3 440 092 24 779 634
Politikai tevékenység
rendszeresen 1 231 947 190 651 996 118 2 418 716
alkalmanként 2 228 144 314 619 682 508 3 225 271
együtt 3 460 091 505 270 1 678 626 5 643 987
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély
rendszeresen 605 184 44 808 528 758 1 178 750
alkalmanként 2 246 028 12 313 125 496 2 383 837
együtt 2 851 212 57 121 654 254 3 562 587
Rendezvényszervezés, rendezvényen (pl. falunap, fesztivál stb.) segítségnyújtás
rendszeresen 3 681 488 715 711 1 393 558 5 790 757
alkalmanként 15 273 349 685 884 4 373 085 20 332 318
együtt 18 954 837 1 401 595 5 766 643 26 123 075
Kuratóriumi, vezetőségi tagság, adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás
rendszeresen 1 721 286 478 888 1 717 962 3 918 136
alkalmanként 1 961 369 231 538 684 425 2 877 332
együtt 3 682 655 710 426 2 402 387 6 795 468
Egyéb
rendszeresen 866 277 277 580 585 911 1 729 768
alkalmanként 1 118 938 69 400 217 414 1 405 752
együtt 1 985 215 346 980 803 325 3 135 520

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011