9.3.9. Önkéntes munkát végzők éves medián óraszáma a végzett munka jellege, formális vagy informális volta szerint, 2014. I. negyedév

(óra)

< >
Megnevezés Közvetlenül Szervezete(ke)n keresztül Közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül egyaránt Összesen
végzett önkéntes munkát
Összesen 50,0 50,0 156,0 50,0
Ebből:
Házi- és házkörüli munka
rendszeresen 104,0 2 144,0 205,0 105,0
alkalmanként 45,0 25,0 147,0 47,5
Ügyintézés, vásárlás
rendszeresen 150,0 120,0 253,7 150,0
alkalmanként 49,5 48,0 163,3 50,0
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás
rendszeresen 240,0 30,0 321,0 249,0
alkalmanként 90,0 16,0 163,3 93,3
Betegápolás, idősgondozás
rendszeresen 291,7 104,0 310,0 283,3
alkalmanként 95,0 52,0 217,0 100,0
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése
rendszeresen 210,0 96,0 310,0 186,0
alkalmanként 111,7 32,0 140,0 90,0
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése
rendszeresen 98,3 180,0 1 000,0 110,0
alkalmanként 45,0 24,0 100,0 45,0
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység
rendszeresen 120,0 100,0 200,0 130,0
alkalmanként 62,0 24,0 150,0 62,0
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység
rendszeresen 106,0 150,0 240,0 126,3
alkalmanként 54,2 24,0 84,2 54,2
Településszépítés- és gazdaságfejlesztés
rendszeresen 66,7 32,0 180,0 78,0
alkalmanként 65,0 70,0 120,0 66,0
Közbiztonság, közrend védelme, polgárőrség
rendszeresen 124,0 180,0 260,0 180,0
alkalmanként 162,5 30,0 179,0 120,0
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka
rendszeresen 208,3 120,0 305,0 200,0
alkalmanként 60,0 40,0 230,0 70,0
Óvoda, iskola segítése, oktatási, képzési, tudományos tevékenység
rendszeresen 57,5 83,3 164,3 64,0
alkalmanként 45,0 30,0 142,0 47,5
Kulturális, művészeti tevékenység
rendszeresen 104,0 108,0 220,0 108,0
alkalmanként 60,0 30,0 183,3 62,5
Sport, szabadidős tevékenység
rendszeresen 150,0 300,0 300,0 200,0
alkalmanként 53,0 36,0 110,0 56,0
Politikai tevékenység
rendszeresen 60,0 160,0 285,0 160,0
alkalmanként 330,0 48,0 163,3 163,3
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély
rendszeresen 63,7 30,0 310,0 96,0
alkalmanként 133,3 16,0 100,0 100,0
Rendezvényszervezés, rendezvényen (pl. falunap, fesztivál stb.) segítségnyújtás
rendszeresen 82,0 126,0 186,0 98,3
alkalmanként 56,0 25,0 150,0 60,0
Kuratóriumi, vezetőségi tagság, adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás
rendszeresen 114,0 160,0 186,0 163,3
alkalmanként 80,0 96,0 298,7 88,0
Egyéb
rendszeresen 170,0 100,0 240,0 170,0
alkalmanként 30,0 16,0 95,8 30,0

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011