9.3.15. Közvetlen önkéntes munkát végző népesség a végzett munka jellege és korcsoportok szerint,
2014. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés 15–24 éves 25–54 éves 55–74 éves Összesen
közvetlen önkéntes munkát végző
Összesen 270 775 1 405 092 795 984 2 471 851
Ebből:
Házi- és házkörüli munka
rendszeresen 29 155 236 845 111 994 377 994
alkalmanként 128 794 663 818 306 227 1 098 839
együtt 157 949 900 663 418 221 1 476 833
Ügyintézés, vásárlás
rendszeresen 15 824 156 341 71 947 244 112
alkalmanként 96 413 527 839 234 804 859 056
együtt 112 237 684 180 306 751 1 103 168
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás
rendszeresen 7 122 52 473 124 051 183 646
alkalmanként 30 319 215 531 219 436 465 286
együtt 37 441 268 004 343 487 648 932
Betegápolás, idősgondozás
rendszeresen 4 329 59 977 42 916 107 222
alkalmanként 14 876 114 773 64 964 194 613
együtt 19 205 174 750 107 880 301 835
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése
rendszeresen 787 6 038 5 135 11 960
alkalmanként 3 432 16 078 8 316 27 826
együtt 4 219 22 116 13 451 39 786
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése
rendszeresen 1 070 8 149 2 231 11 450
alkalmanként 8 469 35 241 9 473 53 183
együtt 9 539 43 390 11 704 64 633
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység
rendszeresen 944 21 685 12 830 35 459
alkalmanként 4 457 24 545 25 210 54 212
együtt 5 401 46 230 38 040 89 671
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység
rendszeresen 1 925 8 542 7 071 17 538
alkalmanként 12 318 34 592 20 655 67 565
együtt 14 243 43 134 27 726 85 103
Településszépítés- és gazdaságfejlesztés
rendszeresen 367 4 758 3 015 8 140
alkalmanként 3 738 22 848 10 590 37 176
együtt 4 105 27 606 13 605 45 316
Közbiztonság, közrend védelme, polgárőrség
rendszeresen 174 8 372 2 443 10 989
alkalmanként 1 041 12 261 2 954 16 256
együtt 1 215 20 633 5 397 27 245
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka
rendszeresen 3 489 183 3 672
alkalmanként 3 295 18 286 4 358 25 939
együtt 3 295 21 775 4 541 29 611
Óvoda, iskola segítése, oktatási, képzési, tudományos tevékenység
rendszeresen 1 013 31 716 7 781 40 510
alkalmanként 20 322 107 862 15 697 143 881
együtt 21 335 139 578 23 478 184 391
Kulturális, művészeti tevékenység
rendszeresen 2 850 15 879 5 724 24 453
alkalmanként 13 773 40 844 14 819 69 436
együtt 16 623 56 723 20 543 93 889
Sport, szabadidős tevékenység
rendszeresen 6 771 15 814 4 954 27 539
alkalmanként 30 777 49 119 12 924 92 820
együtt 37 548 64 933 17 878 120 359
Politikai tevékenység
rendszeresen 3 670 984 4 654
alkalmanként 5 265 2 634 7 899
együtt 8 935 3 618 12 553
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély
rendszeresen 135 4 379 891 5 405
alkalmanként 314 5 483 5 102 10 899
együtt 449 9 862 5 993 16 304
Rendezvényszervezés, rendezvényen (pl. falunap, fesztivál stb.) segítségnyújtás
rendszeresen 1 247 12 963 4 830 19 040
alkalmanként 16 843 68 886 24 469 110 198
együtt 18 090 81 849 29 299 129 238
Kuratóriumi, vezetőségi tagság, adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás
rendszeresen 7 615 3 564 11 179
alkalmanként 1 145 9 609 2 703 13 457
együtt 1 145 17 224 6 267 24 636
Egyéb
rendszeresen 403 3 178 2 016 5 597
alkalmanként 1 612 10 105 5 358 17 075
együtt 2 015 13 283 7 374 22 672

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011