9.3.16. Közvetlen önkéntes munkát végzők a tevékenység jellege és aszerint, hogy milyen arányban tartják ezt az önkéntesek a legjellemzőbb tevékenységüknek, 2014. I. negyedév

< >
Megnevezés Rendszeresen vagy alkalmanként végzett tevékenységként jelölte Legjellemzőbb önkéntes tevékenységének tartja A közvetlen önkéntes munkát végzőkön belül azok aránya, akik
rendszeresen vagy alkalmanként végzik a tevékenységet legjellemzőbb önkéntes tevékenységüknek tartják a tevékenységet
előfordulás %
Közvetlen önkéntes munkát végzők 4 516 175 2 471 851 .. 100,0
Házi- és házkörüli munka 1 476 833 1 372 515 59,7 55,5
Ügyintézés, vásárlás 1 103 168 392 147 44,6 15,9
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 648 932 322 828 26,3 13,1
Betegápolás, idősgondozás 301 835 67 509 12,2 2,7
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 39 786 12 156 1,6 0,5
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 64 633 28 575 2,6 1,2
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 89 671 33 588 3,6 1,4
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 85 103 30 632 3,4 1,2
Település- és gazdaságfejlesztés 45 316 9 203 1,8 0,4
Közbiztonság, közrend védelme 27 245 6 294 1,1 0,3
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 29 611 13 116 1,2 0,5
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 184 391 73 391 7,5 3,0
Kulturális, művészeti tevékenység 93 889 24 232 3,8 1,0
Sport, szabadidős tevékenység 120 359 36 925 4,9 1,5
Politikai tevékenység 12 553 2 664 0,5 0,1
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 16 304 4 296 0,7 0,2
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 129 238 22 562 5,2 0,9
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 24 636 6 961 1,0 0,3
Egyéb 22 672 12 257 0,9 0,5

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011