9.3.17. Közvetlen önkéntes munkát végzők a legjellemzőbbnek vélt önkéntes tevékenység jellege és aszerint, hogy kiknek a javára végezték ezt a tevékenységet, 2014. I. negyedév

< >
Megnevezés Rokonnak Barátnak Ismerősnek Munkatársnak Egyéb személynek Összesen Legjellemzőbb tevékenységként jelölte
segített legjellemzőbb közvetlen önkéntes munkájávala
előfordulás
Összesen 1 931 156 929 088 692 045 233 001 331 819 4 117 109 2 471 852
Házi- és házkörüli munka 1 229 136 608 062 391 922 137 539 64 786 2 431 445 1 372 515
Ügyintézés, vásárlás 323 382 165 038 149 909 41 375 24 522 704 226 392 147
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 291 621 65 710 27 234 5 796 9 297 399 658 322 828
Betegápolás, idősgondozás 53 940 6 563 12 877 1 730 6 022 81 132 67 509
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 1 975 3 304 5 529 1 385 9 018 21 211 12 156
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 2 426 2 646 6 533 893 23 951 36 449 28 575
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 3 411 7 029 11 372 2 500 29 083 53 395 33 588
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 3 386 6 059 7 615 4 422 22 481 43 963 30 632
Település- és gazdaságfejlesztés 1 208 1 487 895 8 000 11 590 9 203
Közbiztonság, közrend védelme 139 676 1 772 1 314 5 227 9 128 6 294
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 2 436 2 426 2 482 1 174 10 481 18 999 13 116
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 6 862 16 831 25 927 16 003 51 082 116 705 73 391
Kulturális, művészeti tevékenység 1 851 7 250 9 759 3 982 18 649 41 491 24 232
Sport, szabadidős tevékenység 2 245 19 594 17 243 5 359 21 971 66 412 36 925
Politikai tevékenység 248 591 960 383 1 821 4 003 2 664
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 986 2 167 2 780 613 2 118 8 664 4 296
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 644 5 993 8 433 3 339 15 532 33 941 22 562
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 1 960 3 653 3 740 3 267 3 000 15 620 6 961
Egyéb 4 505 4 286 4 471 1 032 4 778 19 072 12 257
aA megkérdezett legjellemzőbbnek ítélt közvetlen munkájával több személynek is segíthetett. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011