9.3.23. Szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők a szervezet típusa, illetve a tevékenységek jellege szerint,
2014. I. negyedév*

(fő)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 91 383 1 784 28 987 4 914 23 771 150 839
Házi- és házkörüli munka 3 669 615 124 1 363 5 771
Ügyintézés, vásárlás 1 416 591 1 031 3 038
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 838 899 301 2 038
Betegápolás, idősgondozás 2 068 1 184 3 252
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 3 501 314 241 4 056
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 8 317 919 3 077 3 261 15 574
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 22 248 22 248
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 6 997 156 2 134 1 257 10 544
Település- és gazdaságfejlesztés 2 531 623 391 3 545
Közbiztonság, közrend védelme 9 888 2 839 4 664 17 391
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 3 448 595 698 329 5 070
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 2 911 77 8 539 970 12 497
Kulturális, művészeti tevékenység 8 126 732 2 277 11 135
Sport, szabadidős tevékenység 7 057 913 2 464 10 434
Politikai tevékenység 834 4 790 120 5 744
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 1 471 438 93 2 002
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 1 522 3 971 2 071 7 564
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 2 265 246 1 300 3 811
Egyéb 3 110 37 340 1 638 5 125
*A legfontosabbnak vélt szervezetnél végzett legfontosabb tevékenység alapján besorolva. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011