9.3.24. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők által ledolgozott órák száma a szervezet típusa, illetve a tevékenységek jellege szerint, 2014. I. negyedév*

(óra/az elmúlt 12 hónap)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 12 034 493 37 872 2 152 052 437 326 2 940 097 17 601 840
Házi- és házkörüli munka 514 926 409 643 3 296 19 500 947 365
Ügyintézés, vásárlás 350 601 19 101 57 163 426 865
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 36 700 19 924 64 213 120 837
Betegápolás, idősgondozás 142 212 136 631 278 843
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 382 125 8 990 14 700 405 815
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 808 294 11 764 111 098 423 025 1 354 181
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 2 330 922 2 330 922
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 962 470 7 440 17 439 49 501 1 036 850
Település- és gazdaságfejlesztés 279 281 57 552 20 950 357 783
Közbiztonság, közrend védelme 1 660 300 249 800 1 307 971 3 218 071
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 1 203 435 11 300 54 340 4 884 1 273 959
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 189 980 456 346 737 20 297 557 470
Kulturális, művészeti tevékenység 1 545 546 81 822 153 912 1 781 280
Sport, szabadidős tevékenység 1 130 627 197 226 235 197 1 563 050
Politikai tevékenység 222 810 434 030 298 657 138
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 65 260 22 860 1 472 89 592
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 63 346 131 134 306 116 500 596
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 215 475 4 361 152 330 372 166
Egyéb 152 993 6 912 60 584 108 568 329 057
*Minden szervezetnél minden tevékenység figyelembe vételével. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011