9.3.25. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők éves átlagóraszáma a szervezet típusa, illetve a tevékenységek jellege szerint, 2014. I. negyedév*

(óra/fő/az elmúlt 12 hónap)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 131,7 21,2 74,2 89,0 123,7 116,7
Házi- és házkörüli munka 140,3 666,1 26,6 14,3 164,2
Ügyintézés, vásárlás 247,6 32,3 55,4 140,5
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 43,8 22,2 213,3 59,3
Betegápolás, idősgondozás 68,8 115,4 85,7
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 109,1 28,6 61,0 100,1
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 97,2 12,8 36,1 129,7 87,0
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 104,8 104,8
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 137,6 47,7 8,2 39,4 98,3
Település- és gazdaságfejlesztés 110,3 92,4 53,6 100,9
Közbiztonság, közrend védelme 167,9 88,0 280,4 185,0
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 349,0 19,0 77,9 14,8 251,3
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 65,3 5,9 40,6 20,9 44,6
Kulturális, művészeti tevékenység 190,2 111,8 67,6 160,0
Sport, szabadidős tevékenység 160,2 216,0 95,5 149,8
Politikai tevékenység 267,2 90,6 2,5 114,4
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 44,4 52,2 15,8 44,8
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 41,6 33,0 147,8 66,2
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 95,1 17,7 117,2 97,7
Egyéb 49,2 186,8 178,2 66,3 64,2
*Minden szervezetnél minden tevékenység figyelembe vételével. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011