9.3.26. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők éves medián óraszáma a szervezet típusa, illetve a tevékenységek jellege szerint, 2014. I. negyedév*

(óra)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 60,0 15,0 30,0 40,0 48,0 50,0
Házi- és házkörüli munka 50,0 40,0 40,0 4,5 40,0
Ügyintézés, vásárlás 120,0 24,0 7,0 24,0
Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás 6,0 16,0 213,3 30,0
Betegápolás, idősgondozás 48,0 52,0 50,0
Fogyatékkal élők, egészségkárosultak segítése 52,0 30,0 9,0 52,0
Egyéb rászorulók (árvíz) segítése 36,0 4,0 24,0 80,0 36,0
Vallással kapcsolatos, illetve egyházi szervezetnél végzett tevékenység 60,0 60,0
Környezetvédelmi, állatvédelmi tevékenység 56,0 48,0 6,0 25,0 30,0
Település- és gazdaságfejlesztés 50,0 39,0 70,0 50,0
Közbiztonság, közrend védelme 110,0 60,0 180,0 110,0
Katasztrófa-elhárítási, mentési munka 50,0 15,0 40,0 12,0 40,0
Oktatási, képzési, tudományos tevékenység 80,0 6,0 28,0 12,0 30,0
Kulturális, művészeti tevékenység 78,0 180,0 40,0 77,0
Sport, szabadidős tevékenység 104,0 120,0 30,0 80,0
Politikai tevékenység 300,0 40,0 2,5 46,7
Jogvédelem, érdekképviselet, egyéb jogsegély 30,0 60,0 16,0 30,0
Rendezvény szervezés, rendezvényen segítségnyújtás 24,0 10,0 20,0 12,0
Adminisztratív munka, honlap-adminisztráció, tagtoborzás 70,0 1,0 150,0 70,0
Egyéb 36,0 192,0 240,0 30,0 36,0
*Minden szervezetnél minden tevékenység figyelembe vételével. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011