9.3.29. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők éves átlagóraszáma a szervezet típusa és nemzetgazdasági ágak szerint, 2014. I. negyedév*

(óra/fő/az elmúlt 12 hónap)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 131,7 21,2 74,2 89,0 123,7 116,7
A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat 235,4 208,8 227,4
C Feldolgozóipar 8,6 5,9 30,0 45,7 13,4
D Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 31,9 31,9
E Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 40,0 4,0 4,5 8,7
F Építőipar 1,5 1,5
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 37,8 37,8
H Szállítás, raktározás 25,0 77,8 37,0
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 398,8 9,8 339,9
J Információ, kommunikáció 51,3 24,8 47,2
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 29,5 6,0 59,3 17,4
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 128,7 47,7 200,0 67,4 113,5
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 278,0 4,0 105,9 88,1 175,4
O Közigazgatás, védelem; Kötelező társadalombiztosítás 142,9 85,3 164,6 271,4 141,1
P Oktatás 151,8 15,0 51,1 147,7 94,0
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 79,1 186,8 112,9 113,5 89,2
R Művészet, szórakoztatás 159,6 53,2 6,0 79,0 132,4
S Egyéb szolgáltatás 116,6 101,6 44,0 38,4 106,5
T Háztartás munkaadói tevékenysége 44,6 144,2 118,2 95,1
*Minden szervezetnél minden tevékenység figyelembe vételével. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011