9.3.30. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők éves medián óraszáma a szervezet típusa és nemzetgazdasági ágak szerint, 2014. I. negyedév*

(óra)

< >
Megnevezés Egyházi és civil nonprofit szervezet Vállalkozás Költségvetési intézmény Politikai párt Egyéb szervezet Összesen
javára végzett önkéntes tevékenységet (elsősorban)
Összesen 60,0 15,0 30,0 40,0 48,0 50,0
A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat 30,0 30,0 30,0
C Feldolgozóipar 8,3 6,0 30,0 48,0 8,3
D Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 32,0 32,0
E Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 40,0 4,0 4,5 4,5
F Építőipar 1,5 1,5
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 70,0 70,0
H Szállítás, raktározás 25,0 80,0 25,0
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 400,0 10,0 400,0
J Információ, kommunikáció 12,0 25,0 20,0
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 30,0 6,0 60,0 6,0
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 83,3 48,0 200,0 50,0 80,0
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 50,0 4,0 144,0 50,0 50,0
O Közigazgatás, védelem; Kötelező társadalombiztosítás 100,0 33,3 40,0 208,0 60,0
P Oktatás 64,3 15,0 24,0 45,0 40,0
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 32,0 192,0 52,0 50,0 40,0
R Művészet, szórakoztatás 78,0 12,0 6,0 30,0 75,0
S Egyéb szolgáltatás 60,0 24,0 30,0 10,0 52,0
T Háztartás munkaadói tevékenysége 8,0 166,7 120,0 120,0
*Minden szervezetnél minden tevékenység figyelembe vételével. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011