9.3.36. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők tevékenységének becsült értéke nemzetgazdasági ágak szerint, 2014. I. negyedév*

< >
Megnevezés Egy órára jutó munkajövedelema Szervezeten keresztül önkéntes munkában ledolgozott órák száma A szervezeten keresztül végzett önkéntes munka értéke
Ft/óra óra/az elmúlt 12 hónap Ft/az elmúlt 12 hónap
Összesen 1 349 17 601 838 23 744 970 044
A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat 1 126 370 127 416 802 952
C Feldolgozóipar 1 661 20 646 34 294 608
D Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 3 030 9 248 28 018 911
E Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 543 6 790 10 479 233
F Építőipar 1 157 582 673 556
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 1 315 16 512 21 716 076
H Szállítás, raktározás 1 563 6 030 9 423 247
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 900 134 590 121 181 116
J Információ, kommunikáció 2 638 44 058 116 227 959
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 2 953 9 396 27 748 166
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 809 819 942 1 483 446 954
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 112 1 673 504 1 860 720 455
O Közigazgatás, védelem; Kötelező társadalombiztosítás 1 845 4 242 840 7 829 827 526
P Oktatás 1 542 1 797 497 2 771 727 803
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 045 1 602 809 1 675 033 778
R Művészet, szórakoztatás 1 353 2 530 308 3 423 943 856
S Egyéb szolgáltatás 907 4 154 798 3 766 690 605
T Háztartás munkaadói tevékenységeb 907 162 161 147 013 240
*Minden szervezet minden tevékenysége figyelembe vételével.  aA vállalkozások teljes köre (1+), valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatai (A-S nemzetgazdasági ágak)  bA "Háztartás munkaadói tevékenysége" nemzetgazdasági ágra vonatkozóan egy órára jutó munkajövedelem adat nem áll rendelkezésre, ezért azt az "Egyéb szolgáltatás" adataival helyettesítettük. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011