9.3.40. A szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők becsült egyenértékes létszáma nemzetgazdasági ágak szerint, 2014. I. negyedév*

< >
Megnevezés 1 fő teljes munkaidőben alkalmazásban álló éves óraszámaa Szervezeten keresztül önkéntes munkában ledolgozott órák száma Szervezeten keresztül önkéntes munkát végzők egyenértékes létszámab
óra/év óra/az elmúlt 12 hónap
Összesen 1 799,2 17 601 838 9 785
A Mezőgazdaság, erdőgazdaság, halászat 1 853,2 370 127 200
C Feldolgozóipar 1 800,0 20 646 11
D Villamosenergia, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 1 749,8 9 248 5
E Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 1 796,1 6 790 4
F Építőipar 1 804,5 582
G Kereskedelem, gépjárműjavítás 1 818,0 16 512 9
H Szállítás, raktározás 1 800,1 6 030 3
I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 1 809,2 134 590 74
J Információ, kommunikáció 1 813,2 44 058 24
K Pénzügyi, biztosítási tevékenység 1 773,7 9 396 5
M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 1 803,1 819 942 455
N Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 839,0 1 673 504 910
O Közigazgatás, védelem; Kötelező társadalombiztosítás 1 821,3 4 242 840 2 330
P Oktatás 1 710,6 1 797 497 1 051
Q Humán-egészségügyi, szociális ellátás 1 800,9 1 602 809 890
R Művészet, szórakoztatás 1 811,5 2 530 308 1 397
S Egyéb szolgáltatás 1 786,7 4 154 798 2 325
T Háztartás munkaadói tevékenységec 1 786,7 162 161 91
*Minden szervezet minden tevékenysége figyelembe vételével.  aA 4 fő feletti vállalkozások (5+), valamennyi költségvetési és társadalombiztosítási intézmény, valamint a kijelölt nonprofit szervezetek adatai.  bEgyenértékes létszám: teljes munkaidősre átszámított létszám.  cA "Háztartás munkaadói tevékenysége" nemzetgazdasági ágra vonatkozóan "egy fő teljes munkaidőben alkalmazásban állóra vonatkozó éves óraszám" adat nem áll rendelkezésre, ezért azt az "Egyéb szolgáltatás" adataival helyettesítettük (1786,7 óra/év). 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011