9.3.44. Az önkéntes munkát végzők motivációi, 2014. I. negyedév

(fő)

< >
Megnevezés Közvetlenül Szervezete(ke)n keresztül Közvetlenül és szervezete(ke)n keresztül Összesen
végzett önkéntes munkát
Összesen 2 406 607 85 595 65 244 2 557 446
Ebből:
Fontos a másokon való segítés
igen 1 728 697 68 863 53 439 1 850 999
inkább igen 587 457 13 504 10 472 611 433
inkább nem 33 354 835 487 34 676
nem 57 099 2 393 846 60 338
Fontos egy társadalmi ügy, társadalmi csoport szolgálata
igen 901 956 64 755 49 902 1 016 613
inkább igen 654 141 16 019 12 526 682 686
inkább nem 391 406 1 938 1 066 394 410
nem 459 104 2 883 1 751 463 738
Nagyra értékeli az ilyen tevékenységet
igen 1 334 108 66 846 51 859 1 452 813
inkább igen 809 244 16 065 10 509 835 818
inkább nem 108 368 1 163 951 110 482
nem 154 887 1 521 1 926 158 334
Általa jobban és/vagy fontosabbnak érzi magát
igen 1 103 088 52 480 42 328 1 197 896
inkább igen 781 086 21 022 13 526 815 634
inkább nem 226 736 5 455 4 349 236 540
nem 295 697 6 639 5 040 307 376
Az általa szerezhető ismereteket nagyon fontosnak tartja
igen 666 604 46 743 38 922 752 269
inkább igen 593 119 22 944 14 169 630 232
inkább nem 460 231 6 219 4 133 470 583
nem 686 653 9 690 8 021 704 364
A tapasztalatszerzés szempontjából fontos
igen 448 104 35 159 28 210 511 473
inkább igen 383 174 17 876 12 210 413 260
inkább nem 479 867 11 830 8 256 499 953
nem 1 095 463 20 730 16 569 1 132 762
Általa új embereket lehet megismerni
igen 551 615 49 270 41 871 642 756
inkább igen 499 109 22 111 13 461 534 681
inkább nem 434 341 4 406 2 716 441 463
nem 921 543 9 809 7 196 938 548
Fontos emberek (barátok, családtagok, ismerősök) is végeznek ilyen tevékenységet
igen 1 088 471 48 776 43 487 1 180 734
inkább igen 798 111 19 194 12 919 830 224
inkább nem 189 772 6 132 3 203 199 107
nem 330 253 11 494 5 635 347 382
Hite, meggyőződése szerint ez kötelessége
igen 1348569 50372 45169 1 444 110
inkább igen 688842 19502 12558 720 902
inkább nem 128895 3957 2928 135 780
nem 240301 11764 4588 256 653
A közösség, az állam közpénzekből nem tud ilyen tevékenységet finanszírozni, ezért fontos, hogy ezeken a területeken önkéntes/társadalmi munkát végezzen
igen 708 802 48 834 37 264 794 900
inkább igen 639 383 20 442 16 304 676 129
inkább nem 392 551 4 554 4 977 402 082
nem 665 872 11 765 6 699 684 336

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011