2.1.39. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete nemzetgazdasági áganként, havonta valamint havi és negyedévente kumulált*(4/4)

< >
Időszak Nemzetgazdasági ágak együtt közfoglalkoztatottak nélkül Ebből:
közigazgatás, védelem; kötelező társadalom-biztosítás oktatás humán-egészségügyi, szociális ellátás ezen belül:
humán-egészségügyi ellátás szociális ellátás
A–S O P Q QA QB
Bruttó átlagkereset, Ft/fő/hó
Havonta
2017. január 287 643 342 825 281 413 242 849 274 942 199 911
február 288 357 343 067 285 550 245 148 272 225 208 930
március 310 814 346 012 289 339 247 886 275 940 210 400
április 317 507 382 695 294 514 254 394 285 288 213 410
május 310 314 388 935 294 876 249 480 277 667 212 166
június 311 388 363 419 302 271 255 029 283 662 217 016
július 303 823 357 171 296 305 253 567 285 559 211 884
augusztus 305 565 405 571 292 718 252 098 283 134 211 802
szeptember 305 818 405 512 295 973 249 556 279 930 210 021
október 308 756 380 145 300 870 251 055 279 756 213 369
november 337 147 418 709 326 088 280 639 314 357 236 455
december 341 969 411 428 321 864 278 059 318 789 225 082
2018. január 323 646 379 361 310 948 279 337 320 475 227 178
február 318 511 376 202 310 130 281 375 327 327 223 394
március 343 881 440 313 312 491 282 035 323 434 229 777
április 353 731 449 817 319 756 286 433 333 065 228 792
május 339 978 393 341 322 487 288 827 332 517 233 845
június 341 719 402 185 328 839 290 980 334 358 236 454
július 337 058 409 752 323 693 288 145 333 396 230 971
augusztus 331 410 377 774 318 920 286 958 330 988 231 409
szeptember 332 960 404 522 314 222 285 428 329 210 230 140
október 337 559 392 042 318 057 286 624 329 343 232 637
november 366 719 438 751 338 567 301 794 336 799 257 579
december 371 674 428 800 335 648 305 638 349 460 250 371
2019. január 354 211 394 385 320 158 300 711 343 270 246 232
február 356 572 442 747 324 244 295 940 335 568 245 114
március 377 098 445 019 325 585 301 027 340 421 250 768
április 381 749 441 959 330 903 305 727 345 963 254 646
május 374 708 448 434 334 127 306 723 349 184 252 816
június 375 106 440 940 340 974 310 776 351 755 258 879
július 372 613 436 002 338 126 319 826 369 344 256 735
augusztus 368 677 445 450 329 763 316 723 364 081 256 246
szeptember 368 304 452 410 326 026 316 477 363 850 255 753
október 375 314 456 361 333 014 318 039 365 992 256 530
november 414 993 563 434 365 906 338 594 377 497 288 782
december 417 667 492 194 359 275 345 889 388 999 290 632
2020. január 385 262 439 195 336 673 339 729 394 450 269 244
február 387 313 453 747 337 699 343 682 386 092 289 072
március 409 383 469 969 341 361 341 254 388 075 281 535
április 410 641 478 980 347 959 347 178 395 062 287 918
május 409 781 488 057 347 459 354 113 405 082 291 636
június 434 024 476 444 390 192 604 327 853 098 297 511
július 413 360 472 148 374 708 363 129 407 578 307 123
augusztus 402 430 455 982 367 282 352 519 400 790 291 410
szeptember 402 946 480 929 359 399 349 957 396 901 290 151
október 408 090 472 080 363 364 348 780 395 945 288 404
november 450 313 572 488 398 790 390 970 440 763 327 476
december 461 688 485 528 396 757 400 940 461 392 324 077
2021. január 421 732 469 126 379 198 413 413 504 101 296 946
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Havi kumulált adatok
2021. január–január 421 732 469 126 379 198 413 413 504 101 296 946
január–február
január–március
január–április
január–május
január–június
január–július
január–augusztus
január–szeptember
január–október
január–november
január–december
Negyedéves kumulált adatok
2017. I. 295 621 343 972 285 433 245 295 274 368 206 416
I–II. 304 367 361 204 291 323 249 134 278 284 210 318
I–III. 304 602 370 656 292 553 249 996 279 794 210 624
I–IV. 310 799 378 895 298 555 254 974 285 891 214 225
2018. I. 328 693 398 687 311 189 280 917 323 745 226 783
I–II. 336 937 406 924 317 434 284 834 328 525 229 907
I–III. 335 891 403 727 317 933 285 503 329 416 230 217
I–IV. 341 608 407 724 321 133 288 648 331 709 234 393
2019. I. 362 643 427 309 323 328 299 226 339 750 247 377
I–II. 369 930 435 497 329 326 303 486 344 352 251 424
I–III. 369 909 438 534 329 978 308 224 351 505 253 032
I–IV. 378 106 454 891 335 657 314 746 358 047 259 458
2020. I. 393 929 454 313 338 574 341 556 389 542 279 955
I–II. 405 375 467 767 350 157 387 795 468 603 286 133
I–III. 405 627 468 422 355 787 376 875 446 172 289 495
I–IV. 414 494 478 969 363 494 377 720 442 751 295 480
2021. I.
I–II.
I–III.
I–IV.
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
Havonta
2017. január 109,6 114,4 107,1 116,6 118,4 114,5
február 110,3 115,1 108,9 119,5 119,3 121,0
március 112,2 114,2 109,8 120,3 121,3 120,0
április 113,4 117,8 110,6 122,0 123,0 121,9
május 111,6 117,2 109,5 119,2 119,7 119,8
június 112,9 111,2 108,1 120,1 120,5 120,5
július 111,8 109,4 108,1 120,5 121,9 119,6
augusztus 111,9 115,4 107,8 118,4 118,8 119,7
szeptember 112,2 121,5 107,4 108,5 104,3 119,3
október 111,3 108,6 108,1 109,0 105,1 118,8
november 111,6 115,9 108,1 115,6 114,0 120,7
december 112,0 106,5 109,3 115,9 115,2 120,1
2018. január 112,7 110,5 110,6 115,2 116,4 113,7
február 110,6 109,5 108,7 114,9 120,1 107,0
március 110,9 127,2 108,1 113,9 117,0 109,3
április 111,6 117,5 109,0 112,7 116,6 107,2
május 109,9 101,1 109,4 115,9 119,7 110,2
június 110,1 110,6 108,8 114,2 117,7 109,1
július 111,4 114,7 109,4 113,9 116,7 109,1
augusztus 108,8 93,1 109,0 113,9 116,8 109,2
szeptember 109,1 99,7 106,2 114,5 117,4 109,6
október 109,7 103,1 105,9 114,3 117,5 109,1
november 109,3 104,7 103,9 107,7 107,0 109,1
december 109,1 104,1 104,4 110,0 109,5 111,1
2019. január 109,6 104,0 102,7 106,6 106,9 106,4
február 111,2 117,8 104,2 104,0 102,1 107,6
március 109,1 101,1 103,9 105,6 104,9 107,1
április 107,9 98,2 103,5 105,1 103,7 107,9
május 110,2 114,0 103,4 105,3 104,8 106,3
június 109,6 109,7 103,1 105,8 105,0 107,5
július 110,3 106,4 104,2 109,9 110,6 108,8
augusztus 111,0 117,9 103,0 109,2 109,7 108,5
szeptember 110,6 111,9 103,4 109,8 110,3 109,0
október 111,2 116,4 104,4 109,8 110,8 108,1
november 113,5 128,4 107,6 111,1 111,8 110,2
december 112,6 114,8 106,8 112,0 111,1 113,4
2020. január 108,8 111,4 105,2 113,0 114,9 109,3
február 108,6 102,5 104,1 116,1 115,1 117,9
március 108,6 105,6 104,8 113,4 114,0 112,3
április 107,6 108,4 105,2 113,6 114,2 113,1
május 109,4 108,8 104,0 115,5 116,0 115,4
június 115,7 108,1 114,4 194,5 242,5 114,9
július 110,9 108,3 110,8 113,5 110,4 119,6
augusztus 109,2 102,4 111,4 111,3 110,1 113,7
szeptember 109,4 106,3 110,2 110,6 109,1 113,4
október 108,7 103,4 109,1 109,7 108,2 112,4
november 108,5 101,6 109,0 115,5 116,8 113,4
december 110,5 98,6 110,4 115,9 118,6 111,5
2021. január 109,5 106,8 112,6 121,7 127,8 110,3
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Havi kumulált adatok
2021. január–január 109,5 106,8 112,6 121,7 127,8 110,3
január–február
január–március
január–április
január–május
január–június
január–július
január–augusztus
január–szeptember
január–október
január–november
január–december
Negyedéves kumulált adatok
2017. I. 110,7 114,6 108,6 118,8 119,6 118,5
I–II. 111,7 115,0 109,0 119,6 120,4 119,6
I–III. 111,8 115,2 108,6 118,2 118,3 119,6
I–IV. 111,7 113,8 108,6 117,0 116,5 119,7
2018. I. 111,4 115,8 109,1 114,6 117,8 109,9
I–II. 110,9 112,6 109,1 114,5 117,9 109,4
I–III. 110,6 108,9 108,8 114,3 117,6 109,3
I–IV. 110,2 107,5 107,7 113,3 115,9 109,5
2019. I. 109,9 107,2 103,6 105,4 104,6 107,0
I–II. 109,5 107,0 103,5 105,4 104,6 107,1
I–III. 109,9 108,6 103,5 106,8 106,5 107,7
I–IV. 110,6 111,6 104,2 107,9 107,7 108,4
2020. I. 108,6 106,3 104,7 114,1 114,7 113,2
I–II. 109,6 107,4 106,3 127,8 136,1 113,8
I–III. 109,7 106,8 107,8 122,3 126,9 114,4
I–IV. 109,6 105,3 108,3 120,0 123,7 113,9
2021. I.
I–II.
I–III.
I–IV.
*Vonatkozási kör: a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: 2018-ig az évközi intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer, 2019-től adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011