2.1.43. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók kedvezmények nélküli nettó átlagkeresete a munkavállalók főbb demográfiai jellemzője szerint*

< >
Időszak, negyedév Férfi Összesen ebből:
20 év alatt 20–29 éves 30–39 éves 40–49 éves 50–59 éves 60 év és afelett
Nettó átlagkereset, forinta
2019. I. 256 087 212 814 234 181 150 780 208 354 254 879 248 431 225 844 239 607
I–II. 261 831 216 618 239 043 154 000 212 565 259 850 253 682 231 162 245 471
I–III. 261 717 217 910 239 323 155 007 214 177 260 091 253 757 232 426 247 724
I–IV. 268 382 223 285 244 609 158 840 220 177 266 907 260 076 238 052 254 798
2020. I. 279 199 232 211 255 506 156 523 221 458 275 941 274 586 248 222 251 098
I–II. 285 288 240 829 262 648 156 755 226 562 282 235 282 303 256 226 259 780
I–III. 285 646 241 069 262 695 155 208 226 637 281 672 282 104 257 513 262 977
I–IV. 292 553 246 053 268 405 157 431 230 679 287 435 288 625 264 055 271 121
Az előző év azonos időszaka = 100,0%
2019. I. 111,6 110,0 111,0 120,0 115,7 111,4 110,2 109,9 111,0
I–II. 111,3 109,6 110,6 119,6 115,3 110,9 109,9 109,8 110,7
I–III. 111,5 110,0 110,8 118,4 115,3 111,1 110,2 110,1 111,3
I–IV. 112,3 110,8 111,4 118,3 116,0 112,0 111,1 110,7 112,3
2020. I. 109,0 109,1 109,1 103,8 106,3 108,3 110,5 109,9 104,8
I–II. 109,0 111,2 109,9 101,8 106,6 108,6 111,3 110,8 105,8
I–III. 109,1 110,6 109,8 100,1 105,8 108,3 111,2 110,8 106,2
I–IV. 109,0 110,2 109,7 99,1 104,8 107,7 111,0 110,9 106,4
*A legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a teljes körű költségvetés, valamint a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezetek adatai. Az adatok forrása: adminisztratív forrásokból történő adatátvétel.  aKedvezmények figyelembevétele nélkül számított.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011