3.1.26. A nemzetgazdaság negyedéves szektorszámláinak főbb adatai, folyó áron(16/16)

(millió forint)

< >
Kód Soregyezőség Főbb gazdasági műveletek és egyenlegező tételek 2020. IV. negyedév
Nem pénzügyi vállalatok Pénzügyi vállalatok Kormányzat Háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények Képzett szektor Nemzet-gazdaság összesen Külföld
S.11 S.12 S.13 S.14 és S.15 S.1N S.1 S.2
P.1 1 Kibocsátás 19 649 688 724 929 3 145 175 3 261 005 0 26 780 797 0
P.2 2 Folyó termelőfelhasználás 12 685 095 341 801 1 355 734 911 432 0 15 294 062 0
D21-D31 3 Termékadók egyenlege 0 0 0 0 2 109 438 2 109 438 -15 724
B.1g 4=1-2+3 Hozzáadott érték, bruttó (Bruttó hazai termék, GDP) 6 964 593 383 128 1 789 441 2 349 573 2 109 438 13 596 172 0
P.51c 5 Állóeszköz-felhasználás 1 229 799 37 280 445 346 360 233 0 2 072 658 0
B.1n 6=4-5 Hozzáadott érték, nettó (Nettó hazai termék, NDP) 5 734 794 345 848 1 344 095 1 989 340 2 109 438 11 523 515 0
D.1p 7 Fizetett munkavállalói jövedelem 3 524 842 178 711 1 342 203 328 602 0 5 374 357 222 992
D.2p 8 Termelési és importadók, fizetett 158 113 43 730 8 938 51 724 2 226 688 2 489 193 22 938
D.3r 9 Támogatások, kapott 177 337 1 388 7 046 119 048 117 249 422 069 154 715
B.2/3n 10=6-7-8+9 Működési eredmény, nettó/Vegyes jövedelem, nettó 2 229 177 124 795 0 1 728 062 0 4 082 034 0
D.1r 11 Munkavállalói jövedelem, kapott 0 0 0 5 507 040 0 5 507 040 90 309
D.3p 12 Támogatások, fizetett 0 0 267 354 0 0 267 354 154 715
D.2r 13 Termelési és importadók, kapott 0 0 2 466 254 0 0 2 466 254 22 938
D.4p 14 Tulajdonosi jövedelem, fizetett 851 009 958 460 289 562 39 489 0 2 138 520 850 847
D.4r 15 Tulajdonosi jövedelem, kapott 271 145 984 851 36 278 354 975 0 1 647 249 1 342 119
B.5n 16=10+11-12+13-14+15 Elsődleges jövedelmek egyenlege, nettó (Nettó nemzeti jövedelem, NNI) 1 649 312 151 187 1 945 616 7 550 588 0 11 296 702 0
D.5p 17 Folyó jövedelem- és vagyonadók, fizetett 156 029 15 310 745 781 431 0 953 515 6 198
D.5r 18 Folyó jövedelem- és vagyonadók, kapott 0 0 896 699 0 0 896 699 63 014
D.61p 19 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, fizetett 0 0 0 1 519 404 0 1 519 404 15 154
D.61r 20 Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, kapott 9 183 59 576 1 409 189 108 0 1 478 056 56 501
D.62p 21 Pénzbeni társadalmi juttatások, fizetett 10 474 47 622 1 411 944 3 909 0 1 473 950 18 491
D.62r 22 Pénzbeni társadalmi juttatások, kapott 0 0 0 1 486 868 0 1 486 868 5 573
D.7p 23 Egyéb folyó jövedelemátutalások, fizetett 191 705 116 661 555 967 280 339 0 1 144 672 246 451
D.7r 24 Egyéb folyó jövedelemátutalások, kapott 236 145 115 429 211 196 611 878 0 1 174 648 216 475
B.6n 25=16-17+18-19+20-21+22-23+24 Rendelkezésre álló jövedelem, nettó 1 536 432 146 599 2 494 044 7 064 358 0 11 241 432 0
D.6p 26 Természetbeni társadalmi juttatások, fizetett 0 0 1 270 184 257 547 0 1 527 731 0
D.63r 27 Természetbeni társadalmi juttatások, kapott 0 0 0 1 527 731 0 1 527 731 0
B.7n 28=25-26+27 Korrigált rendelkezésre álló jövedelem, nettó 1 536 432 146 599 1 223 860 8 334 542 0 11 241 432 0
P.3 29 Végső fogyasztási kiadások 0 0 2 886 481 6 258 614 0 9 145 095 0
D.8p 30 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció, fizetett 0 30 919 0 0 0 30 919 0
D.8r 31 Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció, kapott 0 0 0 30 919 0 30 919 0
B.8n 32=25-29-30+31 Megtakarítások, nettó 1 536 432 115 680 -392 437 836 663 0 2 096 338 0
D.9p 33 Tőketranszferek, fizetett 53 208 11 210 1 327 359 53 296 0 1 445 074 407 394
D.9r 34 Tőketranszferek, kapott 540 561 16 769 311 661 869 074 0 1 738 065 114 404
P.5g 35 Bruttó felhalmozás 1 689 186 56 535 1 309 321 1 059 330 0 4 114 371 0
P.51c 36 Állóeszköz-felhasználás 1 229 799 37 280 445 346 360 233 0 2 072 658 0
NP 37 Nem termelt eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege 34 357 0 4 292 -4 292 0 34 357 -34 357
B.9 38=32-33+34-35+36-37a Nettó hitelnyújtás(+) vagy Nettó hitelfelvét(–) 1 530 041 101 984 -2 276 402 957 636 0 313 259 -313 258
aA külföld szektor esetében nem értelmezhető. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011