3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(25/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2019
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12– 13+9+14 10 337 370 7 527 031 2 774 200 36 139
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 228 904 226 951 1 953 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 10 108 466 7 300 080 2 772 247 36 139
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 455 520 1 054 257 400 790 473
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 8 652 946 6 245 823 2 371 457 35 666
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 684 424 1 281 208 402 743 473
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 854 294 2 794 914 1 033 173 26 207
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 6 483 076 4 732 117 1 741 027 9 932
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 668 036 989 870 673 470 4 696
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 815 040 3 742 247 1 067 557 5 236
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 811 202 3 731 806 1 074 197 5 199
bérek, keresetek D11 11a 4 046 252 3 139 380 902 549 4 323
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 764 950 592 426 171 648 876
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 34 458 28 154 6 267 37
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 30 620 17 713 12 907 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 8 522 771 7 441 733 959 503 121 535
Termékadók, követelés D21 16 7 547 747 6 648 083 788 308 111 356
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 4 526 757 4 526 757
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 975 024 793 650 171 195 10 179
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 193 553 184 043 17 309 0
kamat, követelésa D41 20 28 234 20 452 15 581 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 165 319 163 591 1 728 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 77 797 76 069 1 728 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 87 522 87 522 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 705 266 583 719 17 329 104 218
terméktámogatások, tartozás D31P 23 307 854 290 525 17 329 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 397 412 293 194 0 104 218
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 058 971 1 064 421 2 349 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 7 799 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 058 971 1 064 421 2 349 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 6 952 087 5 977 636 957 134 17 317
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 3 146 646 3 100 302 46 339 5
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 582 978 304 036 4 638 5 274 304
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 822 380 65 997 2 756 383
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 738 799 220 913 2 517 886
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 665 253 1 716 791 1 084 113 492 002
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 2 954 2 765 189 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 5 120 842 895 698 39 651 4 185 493
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 681 249 74 828 702 605 719
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 802 091 970 526 40 353 4 791 212
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 526 075 2 786 246 186 395 1 181 087
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 71 790 1 069 683
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 928 883 84 345
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 472 952 0
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 9 697 092 7 414 056 1 865 989 417 048
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 9 334 195 6 320 651 2 372 159 641 385
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 4 600 375 2 850 819 1 143 837 605 719
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 4 733 820 3 469 832 1 228 322 35 666
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 2 030 933 2 083 275 167 300 -219 641
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 362 897 1 093 405 -506 170 -224 337
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 852 301 609 898 642 665 83 994
tőkeadók, követelésa D91 55 19 984 19 760 224 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 832 317 590 138 642 441 83 994
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 932 634 1 355 853 61 037 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 21 124 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 379 144 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 83 988 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 568 173 911 208 57 217 0
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 2 917 933 2 122 592 794 363 979
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 2 881 381 2 086 730 793 649 1 003
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 36 552 35 862 714 -24
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 17 713 20 463 -2 750 0
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 2 935 646 2 143 055 791 613 979
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -985 046 -805 735 -42 685 -136 626
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 21 663 592 15 461 458 3 212 902 6 108 939
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 20 678 545 14 655 724 3 170 217 5 972 313
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011