3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(25/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2019
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12– 13+9+14 10 147 831 7 419 569 2 691 368 36 894
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 181 554 180 872 682 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 9 966 277 7 238 697 2 690 686 36 894
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 506 226 1 103 614 399 369 3 243
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 8 460 051 6 135 083 2 291 318 33 651
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 687 780 1 284 486 400 051 3 243
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 813 605 2 787 141 1 000 582 25 881
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 6 334 227 4 632 428 1 690 786 11 013
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 555 688 904 020 645 889 5 779
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 778 539 3 728 408 1 044 897 5 234
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 776 587 3 719 597 1 051 757 5 234
bérek, keresetek D11 11a 4 020 878 3 134 063 882 486 4 330
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 755 709 585 534 169 271 904
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 33 307 27 106 6 201 0
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 31 355 18 294 13 061 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 8 503 850 7 441 015 940 285 122 550
Termékadók, követelés D21 16 7 531 178 6 646 680 772 234 112 264
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 4 526 757 4 526 757
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 972 672 794 335 168 051 10 286
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 174 744 158 103 16 641 0
kamat, követelésa D41 20 34 509 19 590 14 920 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 140 234 138 513 1 721 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 54 250 52 528 1 721 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 85 985 85 985 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 815 810 609 685 102 065 104 060
terméktámogatások, tartozás D31P 23 421 581 319 516 102 065 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 394 229 290 169 0 104 060
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 070 550 1 068 887 1 663 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 0 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 070 550 1 068 887 1 663 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 0 0 0 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 6 792 234 5 920 545 853 198 18 490
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 3 147 620 3 102 050 45 565 5
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 582 244 304 216 4 207 5 273 822
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 815 468 68 726 2 746 742
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 746 898 219 839 2 527 059
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 638 150 1 687 814 1 131 521 491 506
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 1 845 1 530 315 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 5 118 449 894 851 38 197 4 185 401
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 587 264 62 490 828 523 945
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 705 713 957 341 39 025 4 709 347
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 526 662 2 746 888 185 518 1 266 946
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 66 465 1 063 707
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 885 308 182 113
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 475 097 0
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 9 513 293 7 371 356 1 810 462 331 476
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 9 047 315 6 197 573 2 292 146 557 596
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 4 461 659 2 852 595 1 085 118 523 945
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 4 585 656 3 344 978 1 207 027 33 651
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 2 021 666 2 077 803 164 205 -220 341
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 465 978 1 173 783 -481 684 -226 120
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 821 824 591 756 631 886 83 988
tőkeadók, követelésa D91 55 16 882 16 670 212 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 804 941 575 085 631 674 83 988
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 998 569 1 433 540 50 791 44
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 27 270 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 374 504 44
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 83 988 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 646 695 1 001 565 46 903 44
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 2 796 739 2 026 036 770 047 657
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 2 809 798 2 039 095 770 047 657
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 -13 059 -13 059 0 0
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 6 233 8 941 -2 708 0
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 2 802 972 2 034 977 767 338 657
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -958 051 -798 958 -22 037 -137 054
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 21 545 618 15 386 691 3 205 254 6 112 168
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 20 587 567 14 587 733 3 183 217 5 975 114
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011