3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(24/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2018
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12– 13+9+14 9 439 462 6 900 703 2 507 517 31 242
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 212 094 209 405 2 689 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 9 227 368 6 691 298 2 504 828 31 242
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 364 932 994 944 369 575 413
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 7 862 436 5 696 354 2 135 253 30 829
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 577 026 1 204 349 372 264 413
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 417 778 2 504 524 891 135 22 119
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 6 021 684 4 396 179 1 616 382 9 123
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 498 171 878 197 615 376 4 598
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 523 513 3 517 982 1 001 006 4 525
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 521 466 3 508 777 1 008 202 4 487
bérek, keresetek D11 11a 3 769 083 2 925 640 839 707 3 736
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 752 383 583 137 168 495 751
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 32 773 27 032 5 703 38
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 30 726 17 827 12 899 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 7 827 348 6 803 884 879 147 144 317
Termékadók, követelés D21 16 6 988 960 6 144 480 711 276 133 204
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 4 129 537 4 129 537
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 838 388 659 404 167 871 11 113
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 196 364 175 346 21 018 0
kamat, követelésa D41 20 36 743 20 365 16 378 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 159 621 154 981 4 640 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 68 702 64 062 4 640 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 90 919 90 919 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 732 636 526 512 102 065 104 059
terméktámogatások, tartozás D31P 23 353 851 251 786 102 065 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 378 785 274 726 0 104 059
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 020 391 1 019 326 1 065 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 0 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 020 366 1 019 301 1 065 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 25 25 0 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 6 270 685 5 433 392 797 035 40 258
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 2 856 929 2 812 693 44 236 0
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 250 993 217 487 4 662 5 028 844
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 728 855 1 352 2 727 503
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 499 631 198 311 2 301 320
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 670 961 1 691 558 1 009 899 613 043
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 1 874 1 574 300 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 4 890 270 859 278 39 536 3 991 456
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 666 002 76 274 728 589 000
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 556 272 935 552 40 264 4 580 456
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 276 073 2 706 054 77 732 1 135 825
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 50 926 1 050 002
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 866 786 78 327
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 597 498 0
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 8 881 351 6 588 224 1 738 264 554 864
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 8 528 438 5 772 628 2 135 981 619 829
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 4 327 301 2 708 135 1 030 166 589 000
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 4 201 137 3 064 493 1 105 815 30 829
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 1 851 084 1 693 793 217 659 -60 367
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 352 913 815 596 -397 717 -64 965
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 583 210 438 412 478 205 137 519
tőkeadók, követelésa D91 55 16 355 16 074 281 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 566 855 422 338 477 924 137 519
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 792 455 1 190 739 72 642 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 12 804 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 320 619 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 137 503 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 600 078 862 691 70 810 0
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 2 552 354 1 955 502 596 312 540
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 2 505 259 1 910 564 594 272 423
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 47 095 44 938 2 040 117
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 6 123 5 521 602 0
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 2 558 477 1 961 023 596 914 540
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -916 638 -1 019 557 26 308 76 612
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 19 910 195 14 381 113 2 796 022 5 847 524
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 18 993 557 13 361 556 2 822 330 5 924 136
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011