3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(24/24)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2018
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12– 13+9+14 9 200 754 6 867 148 2 302 364 31 242
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 210 549 208 407 2 142 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 8 990 205 6 658 741 2 300 222 31 242
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 272 304 992 628 279 263 413
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 7 717 901 5 666 113 2 020 959 30 829
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 482 853 1 201 035 281 405 413
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 215 768 2 477 400 716 249 22 119
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 5 984 986 4 389 748 1 586 115 9 123
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 486 597 876 810 605 189 4 598
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 498 389 3 512 938 980 926 4 525
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 496 634 3 503 763 988 384 4 487
bérek, keresetek D11 11a 3 748 494 2 921 458 823 300 3 736
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 748 140 582 305 165 084 751
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 32 373 26 989 5 346 38
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 30 618 17 814 12 804 0
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 7 842 705 6 819 241 879 147 144 317
Termékadók, követelés D21 16 7 011 758 6 167 278 711 276 133 204
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 4 129 537 4 129 537
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 830 947 651 963 167 871 11 113
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 196 200 175 188 21 225 0
kamat, követelésa D41 20 36 580 20 207 16 586 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 159 620 154 981 4 639 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 68 701 64 062 4 639 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 90 919 90 919 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 732 636 526 512 102 065 104 059
terméktámogatások, tartozás D31P 23 353 851 251 786 102 065 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 378 785 274 726 0 104 059
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 020 246 1 019 182 1 277 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 213 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 0 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 020 221 1 019 157 1 277 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 25 25 0 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 6 286 023 5 448 735 797 030 40 258
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 2 856 929 2 812 693 44 236 0
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 250 862 217 482 4 536 5 028 844
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 728 855 1 352 2 727 503
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 499 631 198 311 2 301 320
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 678 978 1 700 561 987 732 613 043
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 1 669 1 498 171 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 4 890 129 859 267 39 406 3 991 456
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 686 572 96 467 728 589 377
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 576 701 955 734 40 134 4 580 833
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 468 857 2 780 072 175 695 1 135 448
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 50 926 1 049 625
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 845 983 78 327
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 597 498 0
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 8 712 137 6 538 634 1 618 262 555 241
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 8 404 473 5 762 580 2 021 687 620 206
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 4 212 553 2 704 058 919 118 589 377
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 4 191 920 3 058 522 1 102 569 30 829
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 1 794 261 1 652 864 201 764 -60 367
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 307 664 776 054 -403 425 -64 965
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 587 677 443 586 468 711 137 519
tőkeadók, követelésa D91 55 16 355 16 074 281 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 571 322 427 512 468 430 137 519
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 820 331 1 209 558 72 912 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 12 804 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 311 832 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 137 503 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 612 706 866 031 71 311 0
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 2 532 010 1 948 943 582 527 540
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 2 491 195 1 909 928 580 844 423
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 40 815 39 015 1 683 117
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 6 123 5 521 602 0
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 2 538 133 1 954 464 583 129 540
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -976 526 -1 067 572 14 434 76 612
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 19 903 348 14 455 172 2 685 362 5 847 524
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 18 926 822 13 387 600 2 699 796 5 924 136
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Előzetes adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011