3.1.14. A kormányzati szektor főbb adatai (1995–)(23/25)

(folyó áron, millió Ft)

< >
Tranzakció Kód Soregyezőség Kormányzat Központi kormányzat Tartományi kormányzat Helyi önkormányzat Társadalombiztosítási alapok
S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314
2017
Kibocsátás P1 1=2+3=7+11+12– 13+9+14 8 675 613 6 390 087 2 246 805 38 721
piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás P1M 2 171 142 169 346 1 796 0
nem piaci kibocsátás P13 3=4+5 8 504 471 6 220 741 2 245 009 38 721
nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P131 4 1 249 875 977 432 271 958 485
egyéb nem piaci kibocsátás P132 5 7 254 596 5 243 309 1 973 051 38 236
Piaci kibocsátás és saját végső felhasználási célú kibocsátás, nem piaci kibocsátásért fizetett összegek P1O 6=2+4 1 421 017 1 146 778 273 754 485
Folyó termelőfelhasználás P2 7 3 105 316 2 334 579 746 103 24 634
Bruttó hozzáadott érték B1G 8=1–7 5 570 297 4 055 509 1 500 702 14 087
Állóeszköz-felhasználás P51C 9 1 361 164 800 006 556 692 4 466
Nettó hozzáadott érték B1N 10=8–9 4 209 133 3 255 503 944 010 9 621
Munkavállalói jövedelem, tartozás D1 11 4 215 612 3 250 009 956 077 9 526
bérek, keresetek D11 11a 3 448 079 2 658 268 782 024 7 787
munkaadók tb-hozzájárulásai D12 11b 767 532 591 741 174 053 1 739
Egyéb termelési adók, tartozás D29 12 29 202 24 141 4 965 96
Egyéb termelési támogatások, követelés D39R 13 35 680 18 647 17 032 1
Nettó működési eredmény B2N 14=10–11–12+13 0 0 0 0
Termelési és importadók, követelés D2 15=16+18 7 009 288 6 075 214 803 303 130 771
Termékadók, követelés D21 16 6 241 202 5 484 457 638 731 118 014
Hozzáadottérték-adó típusú adók, követelés D211 17 3 626 566 3 626 566
Egyéb termelési adók, követelés D29 18 768 086 590 757 164 572 12 757
Tulajdonosi jövedelem, követelésa D4 19=20+21 160 242 148 995 18 455 0
kamat, követelésa D41 20 27 168 19 340 15 037 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, követelésa D4N 21 133 074 129 656 3 418 0
vállalatok jövedelméből kapott osztalék D421 21a 58 585 55 167 3 418 0
bérleti díjként kapott tulajdonosi jövedelem D45 21b 74 489 74 489 0 0
Támogatások, tartozás D3P 22=23+24 734 896 538 480 78 210 118 206
terméktámogatások, tartozás D31P 23 288 383 210 173 78 210 0
egyéb termelési támogatások, tartozás D39P 24 446 513 328 307 0 118 206
Tulajdonosi jövedelem, tartozása D4 25=30+31 1 040 241 1 043 985 3 464 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D4 26 0 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D4 27
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D4 28 7 208 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D4 29 0 0
kamat, tartozása D41 30 1 040 240 1 043 985 3 463 0
egyéb tulajdonosi jövedelem, tartozása D4N 31 1 0 1 0
Elsődleges jövedelmek nettó egyenlege B5N 32=14+15+19–22–25 5 394 393 4 641 744 740 084 12 565
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, követelés D5 33 2 804 826 2 762 426 42 400 0
Nettó társadalombiztosítási hozzájárulások, követelés D61 34 5 018 200 367 871 3 874 4 646 455
Ebből:
a munkaadók tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D611 35 2 764 442 176 221 2 588 221
a háztartások tényleges társadalombiztosítási hozzájárulásai D613 36 2 235 140 176 973 2 058 167
Egyéb folyó jövedelemátutalások, követelésa D7 37 450 781 1 412 909 977 890 649 720
Folyó jövedelem-, vagyon-, stb. adók, tartozás D5 38 2 005 1 808 197 0
Pénzbeni társadalmi juttatások, tartozás D62 39 4 673 455 849 389 40 297 3 783 770
Természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D632 40 658 352 101 681 738 555 933
Természetbeni társadalmi juttatásokon kívüli társadalmi juttatások és természetbeni társadalmi juttatások – megvásárolt, termelt piaci javak és szolgáltatások, tartozás D6M 41=39+40 5 331 808 951 070 41 035 4 339 703
Egyéb folyó jövedelemátutalások, tartozása D7 42 1 176 509 2 563 174 144 132 1 058 941
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)b D7 43 43 925 970 436
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)b D7 44
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)b D7 45 872 283 73 702
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)b D7 46 629 376 17
Nettó rendelkezésre álló jövedelem B6N 47=32+33+34+ 37–38–39–42 7 816 231 5 770 579 1 579 622 466 030
Végső fogyasztási kiadás P3 48=49+50=5+40 7 912 949 5 344 990 1 973 789 594 170
egyéni fogyasztási kiadás P31 49 3 970 885 2 547 863 867 089 555 933
közösségi fogyasztási kiadás P32 50 3 942 063 2 797 127 1 106 700 38 236
Nyugdíjjogosultságok változása miatti korrekció D8 51
Bruttó megtakarítás B8G 52=53+9 1 264 446 1 225 595 162 525 -123 674
Nettó megtakarítás B8N 53=47–48–51 -96 718 425 589 -394 167 -128 140
Tőketranszferek, követelésa D9 54=55+56 388 326 370 456 316 129 89 693
tőkeadók, követelésa D91 55 18 436 18 163 273 0
egyéb tőketranszferek és beruházási támogatások, követelésc D9N 56 369 890 352 294 315 856 89 693
Tőketranszferek, tartozásc D9 57 919 800 1 218 431 89 322 0
Ebből:
a központi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1311)d D9 58 20 537 0
a tartományi kormányzat alszektornak fizetendő (S.1312)d D9 59
a helyi önkormányzat alszektornak fizetendő (S.1313)d D9 60 277 723 0
a kötelező társadalombiztosítási alapok alszektornak fizetendő (S.1314)d D9 61 89 693 0
beruházási támogatások, tartozás D92 62 690 550 901 462 87 343 0
Bruttó felhalmozás P5 63=64+65 1 815 382 1 445 915 367 563 1 904
bruttó állóeszköz-felhalmozás P51G 64 1 763 006 1 394 378 366 877 1 751
készletváltozás és értéktárgyak beszerzésének és eladásának egyenlege P5M 65 52 376 51 537 686 153
Nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege NP 66 -128 522 -129 749 1 230 -4
Bruttó felhalmozás és nem termelt nem pénzügyi eszközök beszerzésének és eladásának egyenlege P5L 67=63+66 1 686 860 1 316 166 368 793 1 900
Nettó hitelnyújtás (+)/nettó hitelfelvétel (-) B9 68=52+54–57–67=70–69 -953 888 -938 546 20 539 -35 881
Összes kormányzati kiadás OTE 69=7+11+12+22+25+ 38+41+42+51+57+67 18 242 248 13 241 842 2 432 298 5 553 007
Összes kormányzati bevétel OTR 70=6+13+15+19+ 33+34+37+54 17 288 360 12 303 296 2 452 837 5 517 126
Államháztartási tőketranszferek a megfelelő szektorok részére, amelyek megállapított, de valószínűleg be nem hajtható adóknak és társadalombiztosítási hozzájárulásoknak felelnek mege D995 71
Összes adójóváírás, tartozásf PTC 72
Ebből: az adóalany adókötelezettségét meghaladó mértékű fizetendő adójóváírásf TC 73
aAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján).  bAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  cAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban.  dAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. Ha az alszektorok között jelenős kifizetések szerepelnek a D.4, D.7 vagy D.9 kategóriákon kívüli tételekben és altételekben, ezeket a kifizetéseket a feladói lábjegyzetekben részletezni kell.  eAz alszektorok adatait minden egyes alszektoron belül konszolidálni kell, de az alszektorok között nem. Az S.13 szektor adatai megegyeznek az alszektorok adatainak összességével, kivéve a D.4, D.7 és D.9 tételeket (és azok altételeit), amelyek vonatkozásában el kell végezni az alszektorok közötti konszolidációt (a partnerszektorokra vonatkozó információk alapján). A D.995 sorban szereplő értéket ki kell vonni a D.99r sorban szereplő értékből. A D.995 sorban szereplő összegeket nem kell feltüntetni a D.9p sorban. A fogadó alszektorra vonatkozó bontás megadása nem kötelező.  fAz adójóváírás olyan adókedvezmény, amely közvetlenül a kedvezményezett háztartás vagy vállalat által fizetendő adóból vonható le. A fizetendő adójóváírás olyan adójóváírás, amely esetében az egyébként befizetendő adókötelezettség mértékét meghaladó összeget kifizetik a kedvezményezettnek. A fizetendő adójóváírás teljes összegét kormányzati kiadásként kell feltüntetni (Összes fizetendő adójóváírás), feltüntetve a transzferösszetevő összegét, amely az adójóváírásnak az adóalany adókötelezettségét meghaladó és az adóalanynak kifizetett része. Az alszektorokra vonatkozó adatok továbbítása önkéntes. A 2012 előtti referenciaévek adatainak továbbítása önkéntes. A 2012-vel kezdődő referenciaévek esetében kötelező a továbbítás.  Revideált adat 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011