5.1.2. A 15–74 éves népesség száma korcsoportok és nemek szerint (1992–)(1/3)

(ezer fő)

< >
Régióka 15–24 25–64 65–74 Összesen 15–64 évesek Munkavállalási korú
évesek összehasonlíthatób aktuálisc
együtt
1992
Budapest 287,0 1 061,6 180,9 1 529,4 1 348,6 1 169,2 ..
Pest 138,1 497,4 70,3 705,8 635,6 557,1 ..
Közép-Dunántúl 159,9 587,4 78,0 825,3 747,2 653,7 ..
Nyugat-Dunántúl 142,0 518,5 82,8 743,2 660,4 572,9 ..
Dél-Dunántúl 140,4 533,5 82,4 756,3 673,9 582,1 ..
Észak-Magyarország 180,1 683,6 105,1 968,8 863,7 745,9 ..
Észak-Alföld 225,0 777,3 115,0 1 117,3 1 002,2 873,0 ..
Dél-Alföld 192,8 716,9 116,1 1 025,8 909,7 786,5 ..
Összesen 1 465,3 5 376,1 830,5 7 671,9 6 841,4 5 940,3 ..
1993
Budapest 294,9 1 054,0 193,0 1 541,9 1 348,8 1 172,1 ..
Pest 148,0 504,9 73,4 726,4 652,9 574,6 ..
Közép-Dunántúl 164,5 581,9 81,0 827,4 746,4 653,7 ..
Nyugat-Dunántúl 146,2 513,2 85,9 745,3 659,3 574,0 ..
Dél-Dunántúl 144,2 527,1 85,6 756,9 671,3 581,4 ..
Észak-Magyarország 184,3 673,3 109,1 966,7 857,6 741,7 ..
Észak-Alföld 228,6 767,8 119,8 1 116,2 996,4 870,1 ..
Dél-Alföld 199,1 706,7 119,7 1 025,6 905,9 786,1 ..
Összesen 1 509,7 5 328,9 867,6 7 706,3 6 838,6 5 953,7 ..
1994
Budapest 305,1 1 041,6 190,8 1 537,5 1 346,7 1 177,8 ..
Pest 146,9 497,0 75,9 719,8 643,9 566,7 ..
Közép-Dunántúl 167,3 580,8 84,9 833,0 748,1 655,3 ..
Nyugat-Dunántúl 149,4 513,9 89,6 752,8 663,2 578,2 ..
Dél-Dunántúl 146,1 524,3 89,1 759,5 670,5 581,3 ..
Észak-Magyarország 184,4 668,4 112,5 965,4 852,9 736,5 ..
Észak-Alföld 232,0 766,4 124,9 1 123,3 998,4 872,5 ..
Dél-Alföld 199,4 703,6 126,0 1 029,0 902,9 784,4 ..
Összesen 1 530,6 5 296,0 893,7 7 720,3 6 826,6 5 952,8 ..
1995
Budapest 307,9 1 038,0 195,4 1 541,4 1 346,0 1 181,7 1 194,7
Pest 149,3 501,9 79,2 730,4 651,2 574,2 580,7
Közép-Dunántúl 169,5 581,0 89,4 839,9 750,5 657,9 665,6
Nyugat-Dunántúl 151,5 513,6 93,1 758,2 665,2 581,6 587,5
Dél-Dunántúl 147,9 522,1 93,2 763,2 670,0 582,6 590,0
Észak-Magyarország 186,6 663,9 116,6 967,1 850,5 734,9 741,3
Észak-Alföld 234,0 764,5 130,2 1 128,6 998,5 874,2 883,2
Dél-Alföld 201,9 701,7 131,3 1 034,9 903,6 786,7 797,5
Összesen 1 548,6 5 286,8 928,3 7 763,7 6 835,4 5 973,7 6 040,6
1996
Budapest 293,5 1 002,2 192,4 1 488,1 1 295,7 1 136,5 1 150,4
Pest 153,6 507,1 78,5 739,3 660,7 584,7 588,9
Közép-Dunántúl 175,6 582,8 91,0 849,3 758,4 666,3 672,2
Nyugat-Dunántúl 152,3 516,1 93,7 762,1 668,4 586,1 591,7
Dél-Dunántúl 148,9 519,7 93,3 761,9 668,6 582,5 589,0
Észak-Magyarország 191,5 669,7 117,8 979,0 861,2 745,5 753,9
Észak-Alföld 240,2 776,1 131,9 1 148,2 1 016,3 892,6 901,8
Dél-Alföld 202,7 702,4 132,0 1 037,1 905,1 789,4 797,8
Összesen 1 558,2 5 276,1 930,7 7 765,0 6 834,4 5 983,6 6 045,7
1997
Budapest 292,6 987,6 187,5 1 467,8 1 280,2 1 125,7 1 153,9
Pest 157,1 516,1 79,2 752,4 673,2 596,8 606,8
Közép-Dunántúl 178,5 582,1 92,0 852,5 760,6 668,9 681,1
Nyugat-Dunántúl 155,9 513,6 92,8 762,4 669,6 589,8 601,0
Dél-Dunántúl 151,6 517,1 92,2 761,0 668,7 584,3 597,4
Észak-Magyarország 194,2 666,3 117,9 978,3 860,4 746,1 762,8
Észak-Alföld 245,3 775,1 131,7 1 152,2 1 020,5 898,9 916,2
Dél-Alföld 206,5 700,7 130,2 1 037,5 907,3 793,2 809,8
Összesen 1 581,8 5 258,8 923,5 7 764,0 6 840,5 6 003,7 6 129,1
1998
Budapest 275,9 963,0 186,1 1 425,0 1 238,9 1 084,5 1 120,4
Pest 156,2 543,6 84,3 784,1 699,8 620,7 638,4
Közép-Dunántúl 169,7 588,3 94,9 852,9 758,0 664,8 684,2
Nyugat-Dunántúl 153,8 523,5 94,4 771,8 677,4 599,4 616,4
Dél-Dunántúl 147,0 523,8 96,0 766,7 670,7 588,9 606,1
Észak-Magyarország 191,0 675,9 118,9 985,8 866,9 752,2 776,3
Észak-Alföld 241,4 790,0 136,5 1 168,0 1 031,4 913,8 937,8
Dél-Alföld 202,6 708,6 136,9 1 048,1 911,2 802,0 824,9
Összesen 1 537,7 5 316,8 947,9 7 802,3 6 854,4 6 026,2 6 204,5
1999
Budapest 264,9 962,0 180,1 1 407,0 1 226,9 1 068,3 1 107,6
Pest 154,8 556,6 84,8 796,2 711,4 629,6 648,9
Közép-Dunántúl 165,9 589,6 97,1 852,6 755,5 663,7 682,7
Nyugat-Dunántúl 151,0 524,3 96,1 771,4 675,2 599,8 615,7
Dél-Dunántúl 144,3 525,5 95,5 765,3 669,8 588,1 604,8
Észak-Magyarország 188,2 672,7 122,4 983,3 860,9 750,2 774,7
Észak-Alföld 236,5 792,7 137,0 1 166,3 1 029,2 913,3 940,2
Dél-Alföld 198,4 708,7 138,5 1 045,6 907,1 800,4 825,0
Összesen 1 503,9 5 332,2 951,7 7 787,7 6 836,1 6 013,5 6 199,6
2000
Budapest 248,9 959,5 177,1 1 385,5 1 208,4 1 048,6 1 109,4
Pest 151,9 571,0 87,2 810,1 722,9 639,9 669,9
Közép-Dunántúl 161,4 594,7 98,0 854,1 756,1 664,1 695,2
Nyugat-Dunántúl 146,8 531,5 93,7 772,0 678,2 600,6 629,0
Dél-Dunántúl 140,6 528,8 95,2 764,7 669,4 588,0 615,3
Észak-Magyarország 184,3 677,1 121,0 982,4 861,4 749,7 789,3
Észak-Alföld 231,0 803,9 131,4 1 166,4 1 034,9 914,5 955,6
Dél-Alföld 192,9 716,3 135,1 1 044,3 909,2 799,7 838,4
Összesen 1 458,0 5 382,8 938,8 7 779,5 6 840,7 6 005,2 6 302,1
2001
Budapest 233,8 959,8 172,5 1 366,0 1 193,5 1 031,6 1 091,8
Pest 149,0 589,2 85,8 824,0 738,2 650,7 682,5
Közép-Dunántúl 157,6 601,2 98,2 857,0 758,8 666,4 697,6
Nyugat-Dunántúl 142,6 536,5 93,6 772,7 679,1 601,8 631,3
Dél-Dunántúl 136,9 534,3 92,2 763,4 671,2 587,9 616,8
Észak-Magyarország 180,4 679,0 120,9 980,3 859,4 749,0 786,3
Észak-Alföld 226,9 811,7 128,4 1 166,9 1 038,5 916,8 958,4
Dél-Alföld 187,6 724,9 129,6 1 042,1 912,5 798,6 837,8
Összesen 1 414,8 5 436,6 921,1 7 772,4 6 851,3 6 002,9 6 302,4
2002
Budapest 220,7 964,8 165,4 1 350,9 1 185,5 1 017,4 1 087,6
Pest 146,3 605,2 86,3 837,8 751,5 660,9 699,5
Közép-Dunántúl 153,6 604,6 100,8 859,0 758,2 667,7 705,7
Nyugat-Dunántúl 138,4 543,6 91,2 773,2 682,0 602,0 637,2
Dél-Dunántúl 133,2 538,6 89,1 760,9 671,9 585,9 620,5
Észak-Magyarország 176,3 677,9 122,3 976,6 854,2 746,2 789,4
Észak-Alföld 222,7 811,7 131,1 1 165,6 1 034,5 916,7 964,0
Dél-Alföld 182,3 729,8 126,2 1 038,3 912,1 794,9 842,9
Összesen 1 373,5 5 476,3 912,4 7 762,2 6 849,8 5 991,7 6 346,7
2003
Budapest 207,7 962,3 163,3 1 333,3 1 170,0 1 000,2 1 073,0
Pest 144,2 622,6 86,3 853,1 766,7 671,3 709,2
Közép-Dunántúl 149,6 609,8 101,0 860,4 759,4 667,4 706,2
Nyugat-Dunántúl 134,1 549,7 89,4 773,3 683,9 601,0 635,8
Dél-Dunántúl 129,2 536,8 91,4 757,5 666,1 582,3 614,3
Észak-Magyarország 171,6 679,9 120,1 971,6 851,5 741,4 786,1
Észak-Alföld 218,0 813,0 131,7 1 162,7 1 031,1 913,9 962,0
Dél-Alföld 177,0 730,7 125,4 1 033,1 907,7 788,9 838,5
Összesen 1 331,4 5 504,8 908,6 7 744,9 6 836,3 5 966,4 6 325,3
2004
Budapest 193,8 962,1 158,0 1 313,9 1 155,9 980,2 1 068,2
Pest 141,9 632,1 88,4 862,4 773,9 676,1 724,8
Közép-Dunántúl 143,6 607,8 96,5 847,9 751,4 656,1 702,2
Nyugat-Dunántúl 132,4 556,0 90,0 778,5 688,5 603,7 646,9
Dél-Dunántúl 126,5 540,0 89,0 755,5 666,5 579,9 620,2
Észak-Magyarország 168,7 680,4 118,2 967,3 849,1 736,9 791,2
Észak-Alföld 214,8 819,7 128,2 1 162,7 1 034,5 912,8 972,8
Dél-Alföld 174,5 732,1 126,4 1 033,0 906,6 787,0 848,4
Összesen 1 296,1 5 530,2 894,9 7 721,2 6 826,3 5 932,5 6 374,8
2005
Budapest 187,5 964,7 158,1 1 310,3 1 152,2 974,3 1 063,1
Pest 142,0 645,8 92,6 880,4 787,8 688,8 739,3
Közép-Dunántúl 142,2 617,9 96,5 856,6 760,1 661,2 710,5
Nyugat-Dunántúl 128,0 555,0 93,1 776,1 683,0 600,5 644,2
Dél-Dunántúl 123,8 535,8 91,1 750,7 659,6 575,3 617,6
Észak-Magyarország 166,4 674,6 119,4 960,4 841,0 730,5 785,1
Észak-Alföld 210,1 817,9 130,6 1 158,6 1 027,9 907,9 969,3
Dél-Alföld 171,1 731,9 126,4 1 029,4 903,0 782,5 843,9
Összesen 1 271,0 5 543,7 907,8 7 722,5 6 814,7 5 921,1 6 373,0
2006
Budapest 181,8 963,6 167,4 1 312,8 1 145,4 975,5 1 072,4
Pest 141,3 657,8 94,5 893,7 799,1 696,4 754,5
Közép-Dunántúl 140,2 614,4 99,1 853,7 754,6 656,3 710,0
Nyugat-Dunántúl 125,1 558,5 89,3 772,8 683,5 595,2 643,6
Dél-Dunántúl 121,4 534,4 89,5 745,2 655,7 567,9 615,9
Észak-Magyarország 164,2 671,9 117,7 953,9 836,2 723,6 785,6
Észak-Alföld 209,3 821,1 127,4 1 157,7 1 030,3 904,3 975,7
Dél-Alföld 169,8 732,6 125,0 1 027,4 902,4 777,9 846,8
Összesen 1 253,1 5 554,3 909,8 7 717,2 6 807,3 5 896,9 6 404,6
2007
Budapest 178,2 966,4 169,2 1 313,8 1 144,6 971,5 1 071,9
Pest 141,7 662,5 96,6 900,8 804,1 697,4 757,7
Közép-Dunántúl 138,7 613,9 99,4 852,0 752,6 651,0 707,4
Nyugat-Dunántúl 123,2 559,4 89,8 772,4 682,6 590,4 643,5
Dél-Dunántúl 119,5 531,7 89,5 740,7 651,2 560,2 610,8
Észak-Magyarország 162,2 667,7 117,0 946,9 829,8 714,5 777,9
Észak-Alföld 207,4 820,4 127,0 1 154,8 1 027,8 897,0 973,2
Dél-Alföld 167,6 729,0 125,4 1 022,1 896,7 768,7 842,1
Összesen 1 238,4 5 551,0 914,0 7 703,5 6 789,4 5 850,7 6 384,5
2008
Budapest 174,6 969,2 171,0 1 314,8 1 143,8 967,6 1 079,4
Pest 142,0 667,2 98,7 907,9 809,2 698,5 770,2
Közép-Dunántúl 137,2 613,4 99,6 850,3 750,6 645,6 713,3
Nyugat-Dunántúl 121,3 560,3 90,4 772,0 681,5 585,6 647,2
Dél-Dunántúl 117,7 529,0 89,6 736,3 646,7 552,5 613,9
Észak-Magyarország 160,1 663,4 116,4 939,9 823,5 705,4 782,4
Észak-Alföld 205,5 819,9 126,6 1 152,0 1 025,3 889,7 979,5
Dél-Alföld 165,5 725,4 125,9 1 016,8 890,9 759,6 844,7
Összesen 1 223,8 5 547,9 918,2 7 689,9 6 771,6 5 804,5 6 430,5
2009
Budapest 171,0 972,0 172,8 1 315,8 1 143,0 963,6 1 079,1
Pest 142,3 671,9 100,8 915,0 814,2 699,6 774,1
Közép-Dunántúl 135,7 613,0 99,9 848,5 748,7 640,3 710,7
Nyugat-Dunántúl 119,3 561,2 91,0 771,6 680,5 580,8 647,6
Dél-Dunántúl 115,9 526,3 89,6 731,8 642,2 544,7 609,8
Észak-Magyarország 158,1 659,1 115,7 932,9 817,2 696,4 776,1
Észak-Alföld 203,6 819,3 126,3 1 149,1 1 022,8 882,4 975,9
Dél-Alföld 163,3 721,9 126,3 1 011,5 885,2 750,6 837,2
Összesen 1 209,1 5 544,7 922,4 7 676,2 6 753,8 5 758,4 6 410,6
2010
Budapest 167,4 974,8 174,6 1 316,8 1 142,2 959,7 1 084,0
Pest 142,6 676,6 102,9 922,1 819,3 700,7 775,4
Közép-Dunántúl 134,2 612,5 100,1 846,8 746,7 634,9 709,8
Nyugat-Dunántúl 117,4 562,1 91,6 771,2 679,6 576,1 646,0
Dél-Dunántúl 114,1 523,6 89,7 727,3 637,7 537,0 603,6
Észak-Magyarország 156,0 654,9 115,1 926,0 810,9 687,3 768,4
Észak-Alföld 201,6 818,7 125,9 1 146,3 1 020,3 875,1 972,2
Dél-Alföld 161,1 718,3 126,7 1 006,2 879,4 741,5 831,0
Összesen 1 194,5 5 541,5 926,6 7 662,7 6 736,0 5 712,2 6 390,4
2011
Budapest 164,1 978,0 176,4 1 318,5 1 142,1 956,6 1 076,6
Pest 143,0 681,5 104,9 929,4 824,5 702,0 777,5
Közép-Dunántúl 132,7 611,9 100,4 845,0 744,6 629,5 705,0
Nyugat-Dunántúl 115,5 562,9 92,2 770,7 678,4 571,2 641,4
Dél-Dunántúl 112,2 520,8 89,7 722,8 633,0 529,2 598,0
Észak-Magyarország 153,9 650,5 114,4 918,9 804,4 678,1 762,5
Észak-Alföld 199,8 818,0 125,6 1 143,3 1 017,7 867,8 967,2
Dél-Alföld 159,0 714,7 127,2 1 000,9 873,7 732,4 824,3
Összesen 1 180,2 5 538,3 930,8 7 649,3 6 718,5 5 666,7 6 352,5
2012
Budapest 163,6 983,4 179,0 1 326,0 1 147,0 964,0 1 077,3
Pest 143,5 684,6 107,6 935,8 828,2 704,4 781,0
Közép-Dunántúl 130,6 609,1 101,5 841,2 739,8 622,8 697,3
Nyugat-Dunántúl 113,1 562,4 94,1 769,6 675,6 566,3 636,0
Dél-Dunántúl 110,4 515,8 90,7 716,9 626,2 520,7 587,7
Észak-Magyarország 151,7 644,8 113,9 910,4 796,5 668,9 752,6
Észak-Alföld 198,1 815,5 126,3 1 139,9 1 013,6 860,1 958,7
Dél-Alföld 157,0 710,4 128,6 995,9 867,4 724,8 815,9
Összesen 1 168,1 5 526,1 941,6 7 635,8 6 694,1 5 632,0 6 306,5
2013
Budapest 161,4 983,9 184,0 1 329,3 1 145,3 964,9 1 077,4
Pest 142,7 683,1 111,6 937,4 825,8 702,0 778,6
Közép-Dunántúl 127,4 604,7 103,5 835,6 732,2 614,6 691,2
Nyugat-Dunántúl 110,8 561,6 96,5 768,9 672,4 562,5 633,2
Dél-Dunántúl 108,2 510,8 92,6 711,6 619,0 512,8 580,9
Észak-Magyarország 148,7 638,1 114,5 901,4 786,8 658,6 741,6
Észak-Alföld 195,1 812,0 129,1 1 136,2 1 007,1 851,9 952,2
Dél-Alföld 153,7 704,5 131,1 989,2 858,2 715,8 803,4
Összesen 1 148,1 5 498,7 962,9 7 609,7 6 646,8 5 583,2 6 258,6
2014
Budapest 159,9 984,4 187,8 1 332,1 1 144,3 965,3 1 076,1
Pest 141,5 681,3 115,7 938,5 822,8 698,8 772,4
Közép-Dunántúl 123,5 600,0 105,8 829,4 723,5 605,2 681,5
Nyugat-Dunántúl 107,9 560,1 99,2 767,1 667,9 557,4 626,3
Dél-Dunántúl 105,2 504,3 95,0 704,5 609,6 502,9 569,6
Észak-Magyarország 144,9 630,4 115,9 891,2 775,3 646,7 726,1
Észak-Alföld 190,7 806,8 132,5 1 130,1 997,6 841,3 941,1
Dél-Alföld 149,3 697,4 133,7 980,4 846,8 704,4 792,5
Összesen 1 123,0 5 464,7 985,5 7 573,2 6 587,7 5 522,1 6 185,7
2015
Budapest 160,0 985,2 190,1 1 335,2 1 145,1 968,4 1 098,5
Pest 140,2 681,3 119,7 941,2 821,5 697,8 785,9
Közép-Dunántúl 119,3 594,9 108,1 822,3 714,2 595,3 684,0
Nyugat-Dunántúl 105,2 558,1 101,7 765,0 663,3 552,4 636,3
Dél-Dunántúl 102,0 495,9 97,0 695,0 597,9 491,3 572,6
Észak-Magyarország 140,7 622,0 117,9 880,6 762,7 634,1 732,8
Észak-Alföld 186,3 803,5 136,4 1 126,2 989,9 832,5 950,1
Dél-Alföld 144,6 691,3 136,7 972,5 835,9 693,8 799,9
Összesen 1 098,3 5 432,2 1 007,5 7 537,9 6 530,4 5 465,6 6 260,1
2016
Budapest 156,6 981,4 191,4 1 329,4 1 138,0 966,0 1 091,1
Pest 139,1 685,1 123,5 947,7 824,2 702,0 792,4
Közép-Dunántúl 115,3 592,4 110,6 818,3 707,7 589,1 677,5
Nyugat-Dunántúl 102,4 556,8 104,6 763,8 659,2 548,8 631,0
Dél-Dunántúl 98,7 490,2 99,5 688,4 588,9 482,7 565,5
Észak-Magyarország 136,6 615,1 120,0 871,7 751,7 623,7 722,5
Észak-Alföld 181,9 800,4 140,6 1 122,8 982,3 825,0 943,2
Dél-Alföld 140,3 685,7 139,4 965,4 826,0 684,8 790,9
Összesen 1 070,9 5 407,0 1 029,6 7 507,5 6 477,9 5 422,0 6 214,0
2017
Budapest 154,8 974,0 191,2 1 320,0 1 128,8 963,6 1 108,0
Pest 137,9 690,5 126,4 954,8 828,4 708,4 812,0
Közép-Dunántúl 111,5 588,2 112,6 812,2 699,6 582,5 682,1
Nyugat-Dunántúl 99,6 554,0 107,3 760,9 653,6 544,9 638,5
Dél-Dunántúl 96,0 484,4 101,0 681,4 580,4 475,2 569,6
Észak-Magyarország 132,5 607,6 121,2 861,3 740,1 613,6 726,0
Észak-Alföld 177,1 794,9 144,3 1 116,3 972,0 816,2 951,3
Dél-Alföld 135,3 677,1 141,1 953,5 812,4 673,0 794,0
Összesen 1 044,6 5 370,6 1 045,2 7 460,4 6 415,2 5 377,4 6 281,5
2018
Budapest 153,8 969,2 192,5 1 315,4 1 123,0 967,3 1 093,6
Pest 137,1 697,7 129,3 964,0 834,8 718,4 816,2
Közép-Dunántúl 109,1 586,2 115,1 810,4 695,3 580,9 677,9
Nyugat-Dunántúl 98,0 554,2 109,8 762,0 652,2 546,0 637,0
Dél-Dunántúl 93,6 478,1 102,6 674,3 571,7 469,0 556,9
Észak-Magyarország 129,5 600,3 123,0 852,8 729,8 606,2 713,0
Észak-Alföld 172,6 787,5 147,6 1 107,7 960,1 807,3 938,7
Dél-Alföld 131,9 670,7 142,9 945,6 802,7 666,8 782,5
Összesen 1 025,6 5 343,9 1 062,7 7 432,2 6 369,5 5 361,8 6 215,7
2019
Budapest 153,7 965,4 195,9 1 315,0 1 119,1 974,5 1 119,1
Pest 136,7 704,5 133,5 974,8 841,2 729,8 841,2
Közép-Dunántúl 108,3 586,1 119,1 813,4 694,4 584,1 694,4
Nyugat-Dunántúl 96,9 554,8 113,0 764,7 651,7 549,1 651,7
Dél-Dunántúl 90,7 470,9 106,0 667,6 561,6 462,8 561,6
Észak-Magyarország 126,6 592,8 126,0 845,4 719,4 600,2 719,4
Észak-Alföld 168,1 779,0 152,4 1 099,4 947,0 799,1 947,0
Dél-Alföld 129,0 663,7 146,0 938,8 792,8 662,3 792,8
Összesen 1 009,9 5 317,2 1 091,9 7 419,0 6 327,1 5 361,9 6 327,1
2020
Budapest 152,2 957,3 197,4 1 307,0 1 109,6 974,8 1 109,6
Pest 137,2 712,2 137,8 987,2 849,4 742,5 849,4
Közép-Dunántúl 106,7 585,6 124,3 816,6 692,3 587,0 692,3
Nyugat-Dunántúl 96,0 553,2 117,9 767,1 649,3 550,9 649,3
Dél-Dunántúl 89,0 464,9 111,0 664,9 553,9 459,3 553,9
Észak-Magyarország 123,6 585,4 130,1 839,2 709,0 595,0 709,0
Észak-Alföld 164,4 770,1 158,9 1 093,3 934,4 792,8 934,4
Dél-Alföld 126,4 656,1 151,1 933,5 782,5 658,3 782,5
Összesen 995,5 5 284,8 1 128,5 7 408,7 6 280,3 5 360,6 6 280,3
aA 2018. január 1-jétől érvényes területi osztályozási rendszer szerint Budapest és Pest tervezési-statisztikai régió, korábban megyei szint.  bFérfiak: 15–59, nők: 15–54 év.  c1992–1994: Férfiak: 15–59, nők: 15–54 év. 1995–1996: Férfiak: 15–59, nők: 15–55 év. 1997: Férfiak: 15–59, nők: 15–56 év. 1998–1999: Férfiak: 15–60, nők: 15–56 év. 2000–2001: Férfiak: 15–61, nők: 15–57 év. 2002–2003: Férfiak: 15–61, nők: 15–58 év. 2004–2005: Férfiak: 15–61, nők: 15–59 év. 2006–2007: Férfiak: 15–61, nők: 15–60 év. 2008–2014: Férfiak: 15–61, nők: 15–61 év. 2015–2016: Férfiak: 15–62, nők: 15–62 év 2017–2018: Férfiak: 15–63, nők: 15–63 év 2019–2020: Férfiak: 15–64, nők: 15–64 év. 

© Központi Statisztikai Hivatal, 2011