Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai

A Magyar Honvédség állományában, tiszti beosztásban katonai alapfeladatokat lát el, ágazati alap- és szaktevékenységeket végez, irányítja és vezeti az alárendelt csapatokat a Magyar Honvédség feladatstruktúrája szerint, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
 2. egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
 3. 24 órás szolgálati feladatok ellátása;
 4. a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
 5. műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
 6. részvétel a kiképzésen;
 7. a beosztott állomány kiképzése;
 8. a katonai jog és etika szabályainak betartása;
 9. az írásbeli és szóbeli kommunikációban a NATO egyezményes jelölések és terminológia használata;
 10. felkészülés a szövetségi feladatokból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására;
 11. rendfokozatától és beosztásától függően az alárendelt alegység, egység, magasabbegység irányítása és vezetése;
 12. fegyvernemi és szakági beosztásától függően a megkövetelt alap- és szakfeladatok elvégzése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza