Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai

A Magyar Honvédség alakulatainál tiszthelyettesi állományban katonai alaptevékenységet végez, katonai szakfeladatod hajt végre, ágazati alap- és szaktevékenységet végez, kiképzi beosztottait, alapfokú katonai vezetőhelyettesi feladatokat lát el, illetve különféle egyéb foglalkozásokéhoz hasonló feladatokat lát el.

Feladatai:

 1. katonai alapfeladatok körében a szolgálati és alaki szabályzatban meghatározottak alkalmazása;
 2. egyéni lőfegyverének és felszerelésének kezelése és karbantartása;
 3. 24 órás szolgálati feladatok ellátása;
 4. a napirend feladatainak és tevékenységének végrehajtása;
 5. műszaki, logisztikai, harcászati, békefenntartó, egészségügyi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása;
 6. a beosztott állomány kiképzése;
 7. számítógépes nyilvántartások vezetése, elektronikus formátumú dokumentumok készítése;
 8. a szakbeosztásához rendszeresített technikai eszközök kezelése, karbantartása;
 9. a tiszthelyettes gyakorlati feladatok végrehajtása során előírt biztonsági rendszabályok betartásaa és betartatása;
 10. felkészülés a szövetségi szerepvállalásból fakadó feladatok és viselkedési normák elsajátítására,
 11. kiképzési feladatainak végrehajtásaa, valamint a beosztott állomány kiképzésének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
 12. közösség építése és fejlesztése alegység szinten, konfliktusok és stresszhelyzetek kezelése, beosztottainak motiválása;
 13. katonai személyek és szervezetek közötti, és polgári személyek és szervezetek közötti kommunikáció végzése;
 14. a beosztott állomány képzésének és előmenetelének tervezése, szervezése, a beosztott állomány önképzésének, ismeretszerzésének segítése, részükre egyéni fizikai felkészítési program kidolgozása;
 15. az alegységparancsnok munkájának támogatáása a napi élet irányításában,
 16. az alegységnél működő mentor, családtámogató és szakmai segítő programok felügyelete és segítése.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza