Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1322 Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a számítástechnikai, informatikai szolgáltatásokat, valamint a szervezeten belüli kommunikációs, távközlési és egyéb adatkommunikációs, hálózati szolgáltatásokat, infrastrukturális rendszereket.

Feladatai:

 1. a szervezet belső számítástechnikai, informatikai és telekommunikációs szolgáltatásainak tervezése, szervezése és koordinálása;
 2. kész szoftverek beszerzésével és felhasználásával, illetve saját szoftverek fejlesztésével az elvégzendő feladatok támogatása, az igénybe vett külső számítástechnikai és kapcsolódó hálózati, illetve távközlési szolgáltatások felügyelete;
 3. számítástechnikai és távközlési berendezések és szoftverek vásárlásának, installálásának, használatának és karbantartásának tervezése és irányítása;
 4. adatfeldolgozási és adatbanki tevékenységek tervezése, irányítása és ellenőrzése;
 5. gondoskodás az adat- és biztonságvédelmi szabályok betartásáról;
 6. a részegység tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
 7. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 8. egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt;
 9. konzultáció felhasználókkal, vezetőkkel, eladókkal és technikusokkal a számítástechnikai és rendszerigények felmérése, valamint az igényeket kielégítő technológia meghatározása céljából;
 10. informatikai és kommunikációs technológiai (IKT) stratégiák, irányelvek és tervek megfogalmazása és irányítása;
 11. a rendszerszervezők, programozók és egyéb számítástechnikai munkatársak munkájának meghatározása, felülvizsgálata, vezetése és irányítása;
 12. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
 13. a vállalat vagy a szervezet képviselete IKT-val kapcsolatos konferenciákon, szemináriumokon.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza