Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az általa vezetett szervezet tevékenységét a tulajdonosi, illetve irányító szerv (igazgatótanács, közgyűlés, taggyűlés, felsőbb szervek) által megszabott irányelveknek megfelelően.

Feladatai:

  1. a gazdasági szervezet ügyeinek intézése, a szervezet képviselete;
  2. a gazdasági szervezet működési körének, céljainak és a célok elérésének a meghatározása és megvalósítása, figyelembe véve a tulajdonosi és vezetői érdekeket, valamint a környezeti feltételeket;
  3. a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása;
  4. a beosztott vezetők közreműködésével a szervezet tevékenységének tervezése, szervezése és irányítása, a szervezeti egységek (területi képviseletek, osztályok, divíziók) munkájának összehangolása;
  5. hatékony működés biztosítása, a tőkéhez jutás és annak hatékony működtetése a szabályozási környezetnek megfelelően;
  6. anyagi, emberi és pénzügyi források biztosítása a gazdasági szervezet céljainak és programjainak megvalósítása érdekében;
  7. a gazdasági szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
  8. a társasági mérleg- és a vagyonkimutatás elkészítése, illetve elkészíttetése;
  9. tulajdonosi (vezetői) testület összehívása és beszámolás a tevékenységéről, valamint a gazdasági szervezet működéséről, a gazdasági szervezet képviselete más szervezetek előtt;
  10. munkáltatói jogok gyakorlása, dolgozók képzésének és teljesítményének ellenőrzése és felügyelete.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza