Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet stratégiatervezéssel kapcsolatos feladatait, szolgáltatásait.

Feladatai:

  1. startégiai tervek, irányelvek, programok, rendszerek és eljárások kidolgozása, megvalósítása és figyelése a stratégiai célok megvalósítása érdekében;
  2. a stratégiához szükséges fejlesztési, irányítási és igazgatási feladatok ellátása, a megvalósítás koordinálása;
  3. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
  4. egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt, részvétel szakmai konferenciákon, szemináriumokon.

Jellemző munkakörök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza