Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet számviteli és pénzügyi műveleteit.

Feladatai:

  1. a pénzügyi politika kialakítása, a gazdasági szervezet pénzügyi műveleteinek tervezése, elemzése és ellenőrzése;
  2. pénzügyi tervek és stratégiák kidolgozása és felülvizsgálata, pénzügyi beszámolók készítése;
  3. a számviteli politika kialakítása, a számviteli rendszer kiépítése és működtetése, könyvvizsgálat elvégzése, éves beszámolók készítése, közzététele;
  4. a működéshez szükséges tőke megszerzése és kezelése, beruházási és finanszírozási döntések előkészítése, stratégiai döntések támogatása;
  5. a pénzeszközök hatékony felhasználásának ellenőrzése;
  6. a tervezés, ellenőrzés és információáramlás koordinálása;
  7. az egység irányítása, egységes szakmai elvek meghatározása és a zavartalan működtetést biztosító feltételek biztosítása;
  8. az egység képviselete a gazdasági szervezet más részegységei és külső szervezetek felé
  9. a napi működés tervezése és irányítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza