Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az üzleti szolgáltatással (pl. ingatlanforgalmazás, üzletviteli tanácsadás, adatfeldolgozás) foglalkozó egység működését.

Feladatai:

 1. ingatlanügyleteknek, ingó vagyon kölcsönzésének tervezése és vezetése;
 2. hardver-szaktanácsadás, szoftverkészítés, -szaktanácsadás és -ellátás, adatfeldolgozás, adatbanki tevékenység, irodagép- és számítógép-javítás és -karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és összehangolása;
 3. gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatások (pl. jogi, számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, piac- és közvélemény-kutatás, építészeti, mérnöki és egyéb szakmai tevékenység, hirdetési tevékenység) tervezése és vezetése;
 4. a vonatkozó szabályok betartásának biztosítása;
 5. részlegének képviselete, kapcsolattartás szakhatóságokkal és más szervekkel;
 6. az üzletpolitika meghatározása és kialakítása;
 7. a jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása, a tőkéhez jutás és a források hatékony kihasználása, a szervezeti célok elérése, az üzleti terv teljesítése;
 8. a munkaszervezet kialakítása, a belső munka- és hatáskörmegosztás szabályozása;
 9. az egység ügyeinek intézése, a szervezet képviselete;
 10. a gazdálkodás tervezése és felügyelete;
 11. a piac és a környezet változásainak figyelemmel kísérése, elemzése, és ennek ismeretében a szolgáltatások és az árak tervezése és módosítása;
 12. a következő időszak munkájának megtervezése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a befejezett tevékenységek értékelése;
 13. a személyügyi tevékenység irányítása, munkatársak kiválasztása és alkalmazása, a munkáltatói jogok gyakorlása;
 14. a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása;
 15. a szervezet üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás;
 16. az éves beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése;
 17. az egység működéséhez személyi és tárgyi feltételének biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza