Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet kutatási és fejlesztési tevékenységét.

Feladatai:

  1. a szervezet általános kutatási-fejlesztési programjának kidolgozása, a célok és költségigények megtervezése;
  2. szervezeten belüli, illetve fejlesztésre szakosodott szervezet által megbízás alapján végzett kutatási, valamint kísérleti fejlesztési tevékenység tervezése, irányítása és összehangolása;
  3. az ötlet vagy témajavaslat felmerülésétől annak befejezéséig a munkavégzési program kidolgozása és nyomon követése, az eredmények és ismeretek újszerűségének megítélése, az eredmények ismertetése;
  4. egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása
  5. a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
  6. egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt;
  7. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
  8. a vállalat vagy szervezet képviselete konferenciákon és szemináriumokon.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza