Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet humánpolitikai tevékenységét, személyzeti munkáját.

Feladatai:

 1. az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás tervezése, szervezése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése, az üzleti tervhez illeszkedő emberi-erőforrásfejlesztés (humán stratégia) kidolgozása és megvalósítása;
 2. programok kidolgozása az emberi-erőforrással való gazdálkodásra, a munka megszervezésére, a munkakapcsolatok kezelésére, a bér- és jövedelemgazdálkodásra;
 3. tervek és programok készítése a dolgozók ismereteinek továbbfejlesztésére, képzésére, átképzésére, a meglévő munkaerő megőrzésére;
 4. részvétel kollektív tárgyalásokon, alkukban és szerződéskötésekben;
 5. munka- és egészségvédelmi programok felügyelete;
 6. a gazdasági szervezet érdekeltségi rendszerének és a munkavállalók egyéb ösztönzési formáinak kialakítása;
 7. szervezeti egységének vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
 8. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 9. képviselet a gazdasági szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt (a munkaerő-közvetítő irodákkal, munkaerő-kölcsönző irodákkal, képző és átképző intézményekkel);
 10. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának a biztosítása;
 11. vezetői információs rendszerek fejlesztésének és megvalósításának felügyelete;
 12. a munkavállalók jogaival, egészségével, biztonságával, egyenlő lehetőségeivel és egyéb ügyeivel kapcsolatos szabványok és törvények betartásának biztosítása.

Jellemző munkakörök

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza