Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a gyermekek iskola előtti, iskola utáni, szünidős és napközikben történő gondozását biztosító szolgáltatásokat.

Feladatai:

  1. olyan programok kidolgozása és megvalósítása, amelyek elősegítik a kisgyermekek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális fejlődését;
  2. a gyermekek iskola előtti, utáni és szünidei gondozásának felügyelete és koordinálása;
  3. a gyermekgondozók tevékenységének koordinálása, ellenőrzése;
  4. létesítmények kezelése és annak biztosítása, hogy minden épület és berendezés megfelelően karbantartott és biztonságos legyen a gyermekek számára;
  5. a gyermekek fejlődésének figyelése, kapcsolattartás a szülőkkel vagy a gyámokkal;
  6. a gyermekgondozási központ nyilvántartásainak és kimutatásainak elkészítése és karbantartása;
  7. a gyermekgondozók munkájának értékelése, fejlődésük biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza