Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az egészségügyi ellátást, gondozást végző egységek munkáját.

Feladatai:

  1. a szolgáltatás, létesítmény, szervezet stb. általános irányítása és menedzselése;
  2. az orvosi, ápolói, műszaki, irodai, kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységeinek irányítása, felügyelete és értékelése;
  3. célok és értékelési vagy működési kritériumok meghatározása az általuk irányított egységek számára, munkatársak toborzásának, felvételének és oktatásának irányítása vagy vezetése;
  4. eljárások, irányelvek és normák kidolgozása, végrehajtása és nyomon követése az orvosi, ápoló, műszaki és adminisztratív munkatársakra vonatkozóan;
  5. a diagnosztikai szolgáltatások, fekvőbetegágyak, eszközök és a létszám kihasználásának figyelése a források hatékony kihasználásának biztosítása érdekében, valamint további létszám, berendezés és szolgáltatások iránti igény felmérése;
  6. az adminisztratív műveletek – úgy, mint az ellátmányra, berendezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó költségvetés tervezése, jelentéskészítés és kiadások – irányítása;
  7. kapcsolattartás más részlegekkel, egészségügyi és egyéb intézményekkel, vállalkozásokkal;
  8. a szervezet képviselete tárgyalások során, valamint kongresszusokon, szemináriumokon, nyilvános meghallgatásokon és fórumokon;
  9. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza