Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a szociális és közösségi szolgáltatási programokat, szociális ellátást nyújt.

Feladatai:

  1. a szociális szolgáltatásokra fordított erőforrások tervezése, figyelése és értékelése;
  2. kapcsolattartás más szociális és egészségügyi szolgáltatókkal, állami és egyéb finanszírozó szervezetekkel;
  3. az egység képviselete konferenciákon, szemináriumokon;
  4. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
  5. az orvosi, ápolói, műszaki, irodai kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységének koordinálása, irányítása, felügyelete és értékelése;
  6. a szükséges jóléti programok és gondozó szolgáltatások koordinálása és értékelése;
  7. költségvetések kiszámítása és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza