Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az oktatási, képzési tevékenységeket, szolgáltatásokat az oktatási tevékenységet folytató egységekben.

Feladatai:

  1. oktatási programok meghatározása az oktatási hatóságok és a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül;
  2. tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és ellenőrzése;
  3. az oktatói munka összehangolása, irányítása;
  4. az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése;
  5. kapcsolattartás az intézményi fenntartókkal, tantestülettel, a szülői és más közösségi csoportokkal.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza