Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a művelődési és kulturális tevékenységet szervező egység munkáját.

Feladatai:

 1. könyvtári anyagok, muzeális értékű tárgyak, levéltári dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének vagy beszerzésének, feldolgozásának, rendszerezésének, nyilvántartásának, megőrzésének, használatra, illetve bemutatásra alkalmassá tételének, továbbá bemutatásának tervezése, vezetése és ellenőrzése;
 2. kulturális javak meghatározott anyagának restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása;
 3. dokumentációs és információs tevékenység biztosítása és felügyelete;
 4. a kutató- és ügyfélszolgálat megszervezése és működtetése;
 5. egységének képviselete az intézmény más részlegei és külső szervezetek előtt;
 6. tájékoztatás a rendelkezésre álló eszközökről, nyilvánosság biztosítása az eseményeknek, műsoroknak és tevékenységeknek;
 7. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
 8. a piac és a társadalmi környezet változásainak, a lakosság igényeinek elemzése;
 9. közreműködés a helyi fejlesztési tervek, stratégiák kidolgozásában, kulturális rendszerek közötti kapcsolatok szervezésében;
 10. a marketingstratégia fejlesztése és megvalósítása;
 11. a működést érintő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése;
 12. a belső tájékoztatás, információáramlás biztosítása;
 13. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza