Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység munkáját.

Feladatai:

  1. közreműködés a sportesemények, rendezvények, versenyek megszervezésében;
  2. együttműködés orvos, gyógytornász, dietetikus szakemberekkel;
  3. aktív kikapcsolódást célzó programok szervezése;
  4. fitnesz programok szervezése és vezetése;
  5. egyéni vagy kollektív edzések vezetése;
  6. életminőség javító programok szervezése és vezetése;
  7. sportrekreációs létesítmények üzemeltetése;
  8. tájékoztatás a rendelkezésre álló eszközökről, nyilvánosság biztosítása az eseményeknek, műsoroknak és tevékenységeknek;
  9. költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások hatékony felhasználásának biztosítása;
  10. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása és összehangolása.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza