Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a lakossági és egyéni gondozó szolgáltatások biztosítását azon egyének és családok számára, akiknek életkoruk következtében ilyen szolgáltatásokra van szükségük.

Feladatai:

  1. a lakossági és egyéni gondozó szolgáltatások biztosítása, menedzselése;
  2. az orvosi, ápolói, műszaki, irodai, kiszolgáló, karbantartó és egyéb személyzet munkatevékenységeinek vezetése, felügyelete és ellenőrzése;
  3. célok és értékelési vagy működési kritériumok meghatározása az általuk irányított egységek számára;
  4. eljárások, irányelvek és normák kidolgozása, végrehajtása és nyomonkövetése az ápoló, egyéni gondozó, műszaki és adminisztratív munkatársakra vonatkozóan;
  5. időskorúak számára biztosított jóléti programok és gondozó szolgáltatások biztosítása;
  6. az adminisztratív műveletek – úgy, mint az ellátmányra, berendezésekre és szolgáltatásokra vonatkozó költségvetés tervezése, jelentéskészítés és kiadások– irányítása;
  7. a szolgáltatások biztosításának koordinálása érdekében kapcsolattartás más egészségügyi és jóléti szolgáltatókkal, hivatalokkal és finanszírozó testületekkel;
  8. tanácsadás kormányszerveknek az egészségügyi és jóléti szolgáltatások és létesítmények fejlesztését célzó intézkedések tárgyában;
  9. a szervezet képviselete tárgyalások során, valamint kongresszusokon, szemináriumokon, nyilvános meghallgatásokon és fórumokon.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza