Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (FEOR–08)

1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az áruk szállítását, tárolását és elosztását.

Feladatai:

 1. vasúti, közúti és egyéb szállítási feladatok tervezése, vezetése;
 2. tengeri és belvízi szállítás tervezése, vezetése;
 3. légi személy- és teherszállítás tervezése, vezetése;
 4. a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása;
 5. a beszerzési és anyaggazdálkodási feladatok tervezése, vezetése;
 6. a termelési és szolgáltatási tevékenységek végzése, a szükséges anyagi erőforrások biztosításának tervezése, koordinálása és ellenőrzése;
 7. a szállítási, szállítmányozási, beszerzési stratégia és a beszerzési marketing kialakítása;
 8. rakománykezelés, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatok tervezése, vezetése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése;
 9. az anyagkészletekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásának, biztosítása;
 10. az egység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai elvek meghatározása;
 11. az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 12. egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt.

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de máshová sorolt foglalkozás:

« Vissza